10. januar 1919. Dansk afstemningsmøde i Oversø – succes eller fiasko?

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

l Charabanc til et af Mellemslesvigsk Udvalg indvarslet Møde i Oversø. Lorens Büchert i sort Frakke med Jernkors er en udmærket Ordstyrer.

Læreren prøver at lave Spektakler. Tilbagevises energisk.

Kloppenborg og Tage Jessen taler. Alt i alt trods overvejende tysk Forsamling Sejr for os, men paa Hjemvejen noget trykket af, at det første Møde paa Landet, jeg er med til, ikke er bedre, at den danske Befolkning ikke gør sig stærkere gældende. Mange har slet ikke turdet møde.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

En tanke om “10. januar 1919. Dansk afstemningsmøde i Oversø – succes eller fiasko?”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *