10. januar 1919. Chresten Fauerholm kan endelig vende hjem

Chresten J. Fauerholm, Blans Østermark, deltog i Første Verdenskrig. Han blev indsat på vestfronten i 1918 i Infanterie-Regiment 397, 2. MGK (Maskingeværkompagni).

Da våbenhvilen var en kendsgerning, gik vi tilbage, og samme aften tog vi toget med vogne og heste, geværer, køkken og proviant o. s. v.

Næste morgen var vi i det fransksindede Lothringen, hvor vi ikke blev velvilligt modtaget. Modviljen var så stor, at vi i de tre dage gennem Lothringen stadig måtte sætte vagtposter ud med ladte geværer. Der blev skumlet i krogene, men den fjerde dag nåede vi ind i Rhinlandet, hvor forholdene var mere venlige.

Nu gik det gennem det smukke Saarområde og det idylliske Saarbrücken op til Worms. Den 14. var vi nået et stykke ind i Baden. Juleaftensdag var vi kun nået 150 kilometer frem. På grund af afleveringen af jernbanemateriel var der ingen toggang mulig.

Den 11. november var alt mandskab fra årgangene 1895 og ældre vendt hjem, mens de øvrige havde beholdt ansvaret for heste og materiellet, men til juleaften ville alle hjem.

Berlinerne truede med at forlade transporten. Transportkommandanten fik dog frem-tryllet et stort lokomotiv, og i løbet af tre timer kom vi over Halle til Lehrter banegård i Berlin. Banegården var besat af brøsige revolutionære marinere. De forlangte aflevering af våben og materiel og fjernelse af alt, hvad der hed distinktioner og kokarder. Der forhand-ledes i fire timer, inden vi blev frigivet.

Vi ankom anden juledag i en forrygende snestorm til vor garnison, og det var med bange anelser, som dog forsvandt med hjulenes rullen ud af banegården.

Den 2. januar 1919 blev vi indrulleret, og den 10. kunne vor årgang rejse hjem med ordnede papirer i lommen. Forinden havde vi solgt heste og vogne på auktion, hvor vi soldater havde haft forkøbsret, men vi havde ingen chancer for at få det købte med os hjem

DSK-årbøger 1972

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *