10. april 1919. Flensborg: Vældig tilstrømning for at melde sine børn til ferierejse til Danmark

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Handelskamrets Sendefærd har 8de ds. faaet en Tillidserklæring i Foreningen for Handel og Industri. — Dr. Sauermann, som har fulgt den i København og telegraferet til Kamret, vil have Indrejsetilladelse til en ny Rejse hos mig. Han giver sit Ord paa, at det er i rent upolitisk Øjemed. (Har uden Tvivl alligevel benyttet Rejsen til at samle Oplysninger mod Delegationen.)

Paa Kontoret det første Møde i Fagforeningernes og vor Børnerejsekomite. Paa 10 Indsamlingssteder skal der indtegnes Børn i fjorten Dage. (Der bliver vældig Tilstrømning, især paa Mellemslesvigsk Udvalgs Kontor. Der standses 19. April og er allerede tegnet over 3000 Børn, medens der foreløbig kun er Hjem til rigelig 2500.)

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *