Tag-arkiv: kødration

12. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: mangel paa brændsel og kød

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Smaa kødrationer

Det kød, som maa faas i Haderslev by i denne uge, er fastsat til 150 gram(30 kvint) paa 6 afsnit.

 

Kødportionen i Toftlund

er vedblivende lille. For denne uge er der kun 1/4 pund svinekød til hver person, og sidste uge blev der slet ikke tildelt kød.

 

Brændselsnøden

I onsdags ankom der 20.000 pund briketter til Toftlund, og der blev formelig stormløb paa at faa nogle. Købmand Christensen fordelte dem, saa at de mest trængende fik nogle hundrede pund. Grunden til, at der er saa mange, som mangler brænde, ligger for en stor del deri, at det bestilte kvantum ikke kunde leveres i efteraaret. Kulknapheden kan ogsaa volde glæde. Det saa man i følge Dannevirke i gaar i Haderslev, da børnene fik fri for skole foreløbig som følge af, at der er knaphed paa brændsel i byen.

 

Hjemsendte hjemløse

For et par dage siden ankom der 32 tidligere hjemløse, som er blevne naturaliserede ved den danske lov af 27. november 1916, fra Schneidemühl i Posen, hvor de har ligget i garnison. Ved deres hjempermittering blev der i følge Hejmdal endnu 6 hjemløse tilbage ved deres afdeling, deraf tre af dansk og tre af svensk afstamning. De tre af dansk afstamning manglede endnu beviser for,  at de var bleven naturaliserede som danske statsborgere. De hjempermitterede var næsten alle fra Aabenraa og omegn.