Thomsen, Hans (1871-1959)

Persondata
Født: 21/01-1871, Brobøl, Ullerup sogn.
Død: 19/02-1959, Aabenraa.
Begravet 23/02-1959 på Kværs sogns kirkegård.
Uddannelse:
Erhverv: Knecht (i 1891). Landmand. Gårdejer fra 1896 til 1931. Aftægtsmand.
Bopæl: Flyttede 1895 fra Ullerup sogn til Kværs sogn. Borsbøl, Kværs Østermark, Kværs sogn.
Hustru: Gift 20/10-1896 i Kværs kirke med Marie Margarethe Jepsen (1868-1944).
Børn: Maria Thomsen (1901-1987) og Hans Thomsen (født 1903).

Andet: Fra 1927 svigerfar til Mathias Petersen (1899-1986).

Hans Thomsen (1871-1959) og familie fotograferet i 1906. Originalt foto i privateje 2022.
Hans Thomsen (1871-1959) som værnepligtig i 1890erne. Originalt foto i privateje, 2022.

Militære løbebane før krigen
Indtrådt: 1892
Udtrådt:
Enhed: Infanterie-Regiment 31.
Rang:  –
Andet: Mødte på session 1891, hvor værnepligten blev udsat 1 år. Mødte igen på session i 1892.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 1914
Udtrådt: Hjemsendt senere og resten af krigen vagtmand for russiske krigsfanger i Kværs.
Enhed(er): Indkaldt til Gystrow. Vagt ved luftskibe i Bryssel.
Rang:
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:

Uddrag af datters erindringer:
Saa var der Lorenz Lassen han faldt ogsaa i Frankrig, der er bleven fortalt at han saa de røde Heste dernede som han havde kørt med hos os, han mente de kændte ham igen. Vi skulde jo aflevere de gode Heste vi havde.
I 1914 blev Far ogsaa indkaldt til Gystrow, senere kom han til Bryssel, hvor han stod Vagt ved Luftskibene, men kom saa hjem og blev Vagtmand for Russerne. Vi havde to, han skulde bringe dem hen om Morgenen og hente dem om Aftenen. Føden fik de paa Gaarden hvor de arbejdede

En Barak blev laved i Stuehuset hvor der nu er Spisestue med Jernstænger for Vinduerne, at de ikke kunde flygte, fra vor Egn var der ingen der gjorde det, men ellers var der nogle der var ved Vandet som fik fat i en Roebaad og sejlede til Fyn.
Mor sendte mange Pakker til dem der var inkaldt mest med Flæsk og Fedt, der er mange Kort hvor de takker for Pakken. Vi havde ogsaa en tysk Pige fra Østpreusen hun var meget dygtig, hun havde en Bror Uskurut som boede i Snurom”.

Efter krigen
Landmand og gårdejer i Kværs sogn til 1931. Herefter på aftægt hos sønnen, der 1931 overtog gården.

Medlem af DSK – Kværs afdeling.

Omtale af Hans Thomsen (1871-1959)´s gård i Kværs sogn. Kilde: “Danske Gårde i tekst og Billeder”, udgivet 1924.
Nekrolog over Hans Thomsen (1871-1959), trykt i Hejmdal den 20. februar 1959.

Kilder
Kirkebog, Ullerup sogn, RAA.

Sønderborg Landråd, Militärsachen, Alfabetiske lister 1871 (= lægdsruller), Blans, Rigsarkivet. (Eksternt link, juni 2022).

Kirkebog, Kværs sogn, RAA.

Folketælling 01/02-1921, Kværs sogn, Kværs per Tørsbøl St. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1925, Kværs sogn, Kværs. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1930, Kværs sogn, Kværs. Rigsarkivet.

Uddrag af datterens erindringer. Privateje. Uddrag indsendt til Sønderborg Slot sammen med personoplysninger af efterkommer.

Publikationer
Danske Gaarde i Tekst og Billeder”, ved landbrugscand. J. Jespersen, 2. bind, side 48-49, 1924.

Sognets ældste død”, Hejmdal, 20/02-1959.
Dødsfald”, Hejmdal, 20/02-1959.
Dødsfald”, Ribe Stifts-Tidende, 20/02-1959. Afskrift: ”Fhv. gaardejer Hans Thomsen, Kværs Østermark, 88 aar”.

Dødsannonce, Hejmdal, 21/02-1959.

DSK Årbøger, 1959. Nævnt på liste over årets afdøde medlemmer.

Fotos
Foto af Hans Thomsen (1891-1959) som værnepligtig ca. 1892-1894 og foto af familien Thomsen i 1906. Begge fotos er 2022 i privateje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918