Stöckler, Christian (1894-1948)

Senest ændret den 27. juni 2022 20:37

Christian Støckler som 19-årig.

Persondata
Født:  01/04-1894, Rørkær, Hostrup sogn.
Død:  17/06-1948, Skagen sygehus, Hjørring amt.
Begravet 21/06-1948, Assistens kirkegård, Skagen sogn.
Uddannelse:
Erhverv: Schlosser (i 1914). Klejnsmed (i 1921). Mekaniker (i 1926). Vulkanisør (i 1930). Mekaniker og invaliderentenyder (i 1948).
Bopæl:  Rørkær, Hostrup sogn. Kiel (i 1912 eller 1914). Haderslev købstad (i 1920).  Rørkær, Hostrup sogn (i maj 1926). Skagen, Hjørring amt (i 1930).
Hustru: Gift 22/05-1926 i Skagen kirke med Bertha Laurine Pedersen Hovkjær (født 1903).
Børn (før krigsafslutningen): –

Andet: Bror til Wilhelm Detlef Stöckler (1896-1965) og Eberhard Stöckler (1899-1990).

Militære løbebane før krigen
Indtrådt: 01/10-1912
Udtrådt:
Enhed(er): 1 Werftsdivision, Kiel.
Rang: 3-årig frivillig
Andet:  Christian Stöckler mødte ikke på session i 1914, da han allerede i 1912 havde påbegyndt værnepligten ved marinen. (Kilde: Alfabetiske liste).

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: Værnepligtig ved krigsudbruddet.
Udtrådt: 06/01-1920
Enhed(er): S.M.S. Dresden, 1 Werftsdivision, 2 Abteilung, 3 Kompagnie (i marts 1915).
Rang:  Heizer. Fyrbøder.
Uddannet som: Marinesoldat.
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:
Opført i “Verlustlisten” (dateret 10/06-1915) som “zurückgeh.” (= tilbageholdt).

Opført i “Geheime Marine Verlustlisten” (udateret) som “Heizer” der er “zurückgehalten”.
I overskiften på denne del af listen står: “SMS “Dresden”. Seegefecht bei Juan Fernandez 14.3. 1915. Die als “zurückgehalten” Bezeichneten befinden sich i Chile, doch sine diese Angaben noch nicht ganz zweifelsfrei“.

Var ifølge kartotekskort over krigsfanger interneret i Chile.

Opholdt sig 01/10-1918 i “Fangenskab, Amerika” (Kilde: Folketælling 1921).

Efter krigen
Christian Stöckler flyttede fra Tønder til Haderslev, hvor han 1921 var klejnsmed.
Ved vielsen i 1926 er Christian Stöckler mekaniker i Rørkær, Hostrup sogn.
I 1930 var Christian Stöckler vulkanisør og 1948 mekaniker i Skagen sogn.

Kilder
Fødselsbiregister, Hostrup, RAA.

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Tønder Landråd, årgang 1894, Rohrkarr, Rigsarkivet. (Eksternt link, juni 2022). Ifølge denne kilde indtrådt i marinen den 01/10-1912.

Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anliggender Krigsfangekontoret, Kartotekskort over krigsfanger, Rigsarkivet. (Eksternt link, juni 2022).

Sønderjyske lægdsruller (1920-1920). Udskrivningskredsen for Sønderjylland. Rigsarkivet Aabenraa. Indført under bogstav S (= årgang 1920), fødselsår 1894, lægdsnummer 109 (= Haderslev købstad). Ifølge denne kilde indtrådt i marinen den 01/10-1913.

Folketælling 01/02-1921, Haderslev købstad, Højgade 9. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1930, Skagen. Rigsarkivet. Vielsesår ifølge denne kilde.

Kirkebog, Skagen sogn, Rigsarkivet.

Publikationer
Mine Oplevelser om Livet til Søs i den store Krig og mit uforglemmelige Fangenskab“, udgiver: Chr. Støckler, Skagen, 1933.

Christen P. Christensen: “Kejserens sidste Kaperkrydser“. Martins Forlag, 1934.
Christen P. Christensen: “Fire Aar paa Quiriquina“. Martins Forlag, 1935.
Christen P. Christensen: “Letzte Kaperfahrt nach Quiriquina“. Drei Masken Verlag, 1936.

Marinehistorisk Tidsskrift 2012-3: “De var to” (eksternt link).

Fotos

 • øvrige oplysninger: Se nedenfor

Nedenstående bidrag er indsendt til Sønderborg Slot:
Af Thorkild Vejen: Sønderjyden Christian Støckler deltager i 1. verdenskrig til søs

Selvom Danmark ikke direkte blev involveret i 1. verdenskrig, deltog faktisk mange danskere i krigen, nemlig de unge danskere i det tyskbesatte Sønderjylland. Man regner med, at omkring 30.000 danske sønderjyder deltog i krigen og af disse faldt 6.000 i kampene.

En af disse sønderjyder var den senere skagbo, Christian Støckler. Han voksede op i Tønder, som dengang var tysk, og blev rutinemæssigt som 19-årig indkaldt til den tyske flåde i 1913. Da åndede alt fred og ingen fare. Han blev installeret på den lille tyske krydser “S. M. S. Dresden”, og da Tyskland ønskede at spille en rolle i storpolitikken, blev han og skibet sendt til Mexico for at redde præsidenten, der lige var blevet afsat i en borgerkrig. Missionen lykkedes, og alle om bord troede, at nu turen nu gik tilbage til Tyskland.

SMS_Dresden.jpg

SMS Dresden som det så ud i sine velmagtsdage før krigen. Christian Støcklers arbejde om bord bestod i “at forsyne fyrbøderne med kul og rense ilden for slagger og slå i stykker for at det ikke skulle give anledning til at stoppe. Desuden skulle jeg trække asken fra alle kedlerne.” Et meget hårdt arbejde. Der var dog også perioder med meget lidt arbejde og Støckler beskriver alle sider af matrosernes tilværelse. SMS Dresden besøgte i øvrigt Skagen i 1910 som en del af en større flåde.

Krigen bryder ud
Men natten til 1. august blev der sendt mobiliseringsordrer til alle tyske stridskræfter til lands og til vands. SMS Dresden var nu i krig. “Vi var straks klar over, at havet ville blive vort sidste hvilested,” skrev Christian Støckler. Situationen så sandelig også alvorlig ud, for Tyskland havde kun ni krigsskibe på den sydlige halvkugle mod englændernes ca. 70, og fra første øjeblik indledte englænderne en klapjagt på fjenden.

“SMS Dresden” sejlede nu syd om Sydamerika ind i Stillehavet og forenedes her med resten af den tyske flåde.  Til at begynde med gik det meget godt, og det lykkedes oven i købet for tyskerne at sænke et par engelsk krigsskibe, men i stort søslag, der stort set ikke omtales i dansk litteratur om 1. verdenskrig, udraderede englænderne i december 1914 ved Falklandsøerne hele den tyske sydhavsflåde – undtagen Chr. Støcklers SMS Dresden. Det lykkedes skibet at slippe væk fra kampzonen, men ak, det var en stakket frist. “Som et forjaget og udmattet dyr” krøb SMS Dresden i ly ved kysten til Chile.

Tilintetgørelse
Den 14. marts 1915 var det slut med SMS Dresden. Englænderne fandt hurtigt SMS Dresden og omringede det, hvorefter de straks skred til angreb. Tyskerne, herunder Chr. Støckler, oplevede et sandt inferno af eksploderende granater. Rundt om ham lød klagen og jamren. En af hans venner, aspirant Lerche, klagede og råbte: “Giv mig vand! Giv mig vand! Jeg tørster, lad mig dø, – jeg vil dø!! I underlivet havde den (granaten) ramt ham og næsten skilt benene fra overkroppen. Det var et syn så frygteligt, at jeg aldrig glemmer det.”

Det fortsatte uafladeligt, skibet fik den ene fuldtræffer efter den anden.  Signalpersonalet meddelte, at krigsflaget var skudt ned. Men “en tysker overgiver sig ikke”, og kommandanten gav ordre til med det samme at lade krigsflaget gå til vejrs igen. Til sidst var SMS Dresden tilintetgjort, og de overlevende reddede sig i land i Chile. Blandt dem var Chr. Støckler.

SMS_Dresden_vrag_1

SMS Dresden som vrag. I marts 1915 lykkedes det den engelsk krydser “Kent” med sine hjælpeskibe at opspore SMS Dresden, og englænderne påbegyndte straks kampen. Det tyske skib havde ikke en chance, og da kampen var forbi, lå skibet som på billedet. De overlevende, der reddede sig i land, blev i resten af krigen interneret af de chilenske myndigheder på øen Quiriquina.

Blev interneret af chilenerne
I resten af krigen levede han og de overlevende som internerede på den chilensk ø, Quiriquina, og selv om krigen sluttede i 1918, lykkedes det ham først i 1920 at nå tilbage til Tønder. Også hans to brødre kom helskindet igennem krigen.

Senere på året oplevede han at skifte nationalitet. I juni 1920 blev han dansker ved Sønderjyllands genforening med Danmark.

Efter krigen
Nu skulle Chr. Støkler så til at leve et almindelig liv som dansker. Det viste sig at være svært for ham. Men i 1926 blev han gift med Bertha Laurine Pedersen Hovkjær, hvis far var postbud i Højen (Gl. Skagen). Parret bosatte sig i Skagen og fik i de følgende år fire børn, hvoraf den førstefødte døde efter to måneder (børnedødeligheden var på dette tidspunkt knap 10 %).

Han var uddannet smed og forsøgte at skabe sig en tilværelse som mekaniker, cykelhandler og vulkanisør, men han var præget af sine oplevelser under krigen. ”I perioder, hvor han har været bundet til sygelejet eller i hvert fald ude af stand til at arbejde med sine hænder, har hans tanker ustandseligt dvælet ved sine mærkelige oplevelser, han har haft om bord på den tyske marines skibe under den store krig.”

Chr. Støckler
Christian Støckler med familie

Støckler med familie
Til sidst måtte han opgive egentligt arbejde og forsøgte at overleve ved i sine raske stunder at lave souvenirs til salg for turister. Han fik lov at stille en lille kiosk op ude på Grenen – ”en morsom, yndefuld, stråtækt hytte, hvori han kan udføre sit arbejde og sælge sine smukke, håndgjorte ting. Han har kaldt den Lykkens Smedje.”

Til sidst måtte han dog helt opgive at arbejde og levede sine sidste år son invalidepensionist. Han døde som 54-årig i 1948. I dag ville man nok tale om, at han var ramt af posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Skrev om krigen
Støckler var i besiddelse af en enestående hukommelse og var en fremragende fortæller. Han nedskrev sine oplevelser fra krigen i otte små hæfter, der senere blev til samlet til en bog i 1933. Bogen er – også i dag – særdeles læseværdig og udkom også på tysk. Velskrevet og med rystende beskrivelser af tilværelsen ombord på et krigsskib, der ubønhørligt jagtedes af fjenden.

“Min hensigt er ikke grundet på nogen hævnakt, men at slå fast, hvad der er sandhed” og “Alle skal forstå, hvor der er fred, er det bedst og derfor være hader af krig.” En overgang var der planer om at lave en film på basis af Støcklers bog, men planerne blev så vidt vides aldrig realiseret.

Blev hædret af Hitler
Der findes et lille efterspil.

I Skagens Avis kan man læse, at han i 1936 blev inviteret til mindefest i Hamborg for de faldne i Falklandsslaget. Det var efter Hitlers magtovertagelse, og man prøvede at genoprette militærets omdømme. “Mindedagen sluttede med en aftenfest, hvor Chr. Støckler som æresgæst var genstand for den største venlighed. En af hans skibsofficerer udtalte, at Støcklers bøger var den bedste skildring indenfor den ret store “Dresden”-litteratur. Endogså for en tilstedeværende admiral blev Støckler præsenteret og modtog komplimenter for den smukke indsats, han – skønt udlænding – havde gjort for at få sandheden frem om disse mindeværdige søkampe.”

For de interesserede kan Christian Støcklers beretning i Chr. P. Christensens bog “Kejserens sidste Kaperkrydser” (1933) lånes på  biblioteket.

6 tanker om “Stöckler, Christian (1894-1948)”

 1. Er det muligt at finde den orginale “Mine Oplevelser om Livet til Søs i den store Krig og mit uforglemmelige Fangenskab”, udgiver: Chr. Støckler, Skagen, 1933. ?

  Jeg har læst Christen P. Christensens bøger, men er intersseret i at se om der står mere i det orginale skrift fra Chr. Støckler

 2. jeg blir lidt mopset over at læse at min farfar skulle være hædret af hitler. hans bog blev stjålet af en nazist, til brug for probaganda om det tredie riges uovervindelighed. min farfar var krigsinvalid, og ville med bogen tjene lidt penge, og vidne om krigens meningsløshed. den originale bog er på et museum i byen dresden.
  min farfar kunne jo tale tysk. det var ikke så populært i nordjylland under 2. verdenskrig.

  1. Hej Christian
   Tak for din kommentar. Du har en pointe i forhold til den måde, din farfars bog blev modtaget på i Det 3. rige. Det er Thorkild Vejen, der har skrevet og sendt os artiklen om din farfar, og jeg vil gøre ham opmærksom på din indvending. Hjemmesiden fungerer på den måde, at vi opfordrer folk til at sende oplysninger ind om sønderjyske krigsdeltagere, og det gør de så. Siden fungerer som en portal, der så vidt muligt samler den eksisterende viden om emnet. Den problematiske passage er et citat fra Skagen Avis, og den viser, hvordan Det 3. Rige iscenesatte Dresden (og i det hele taget Stillehavseskadrens skæbne) som et eksempel på ”tysk heltemod”. Det er godt, at du understreger, at det ikke var med din farfars gode vilje, at det skete.
   mvh
   René

 3. Christian Støckler skriver i sin kommentar: “hans bog blev stjålet af en nazist”.

  Christen Pedersen Christensen, som udgav beretningerne, var medlem af DNSAP. Dette fremgår af
  https://bog2.dk/wp-content/uploads/2018/02/Haengt-ud-appendix.pdf
  hvor der står:
  “F: 12. maj 1898. Journalist. Medlem af DNSAP. Oprindelig ansat ved Lolland-Falster Folketidende.
  Senere ansat på LS-bladet Landboværnet og på Fædrelandet i perioden 1943-45.
  Ekskluderet af Journalistforbundet efter befrielsen for unational optræden.
  Idømt 4 års fængsel ved Københavns Byret.
  Han udgav i 1949 bogen Manden der forrådte under pseudonymet Peter Lille, hvor han rettede kritik mod især BOPA med alle mulige udokumenterede påstande.”

  Christen P. Christensen døde i 1956. Han er nævnt i Dansk Forfatterleksikon med henvisninger om levnedsløb.

  Historien om Christian Støckler (1894-1948) er nævnt flere steder på nettet:

  https://denkorteavis.dk/2014/danskere-i-kamp-under-det-tyske-flag-i-1-verdenskrig/
  hvor en overskrift lyder: “Der findes et lille efterspil.”

  https://www.dengang.dk/artikler/3695
  “Han nedskrev sine oplevelser fra krigen i otte små hefter, der senere i 1933 blev samlet i en bog.”
  (Altså ordret samme tekst går igen i flere ‘kilder’ / sammenhænge. Dog kan ordet hæfter også skrives hefter).
  “I Skagen Avis kunne man i 1936 læse ….”

  – –
  En anmeldelse i ‘Under Dannebrog’, medlemsblad for Danmarks Marineforening, Nr. 11 1934, side 135:
  Nye bøger
  Christen P. Christensen: Kejserens sidste Kaperkrydser. Martins Forlag. 1934.
  “Den sønderjyske Smed og Mekaniker Christian Støckler fra Rørkjær ved Tønder er Bogens Fortæller; Chr. P. Christensen er den, som har ført disse brogede Minder i Pennen, og har gjort det paa en meget smuk Maade, idet han har forstaaet at lade Støcklers Ord virke med dennes egen Personlighed og højst tiltalende Vederhæftighed, – han, der, som saa mange af de unge Sønderjyder maatte kæmpe for en Sag, der ikke var deres, men som gjorde det med Pligttroskab, fordi det nu en Gang ikke kunde være andet.”
  (En lang sætning. Dengang kunne man skrive med et højt lixtal (læsbarhedsindeks)).

  Jeg ved ikke, om der er belæg for, at Christen P. Christensen bearbejdede / redigerede Støcklers tekst.

  Denne anmeldelse i Marineforenings medlemsblad findes i en pdf-fil:
  https://www.marineforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/06/Nr.-11_1934.pdf
  (Teksten / bladet er affotograferet til filen, men teksten er ikke søgbar, og kan ikke kopieres. Filen kan findes med Googles søgemaskine).

  Ovenfor, på personsiden, linkes til artiklen “De var to”. (To danskere involveret i Falkland-slaget):
  I Marinehistorisk Tidsskrift, 45. årgang, Nr. 3 – august 2012, er Støckler og skibet Dresden omtalt:
  “I Marinehistorisk Tidsskrift nr. 4/2011 skriver Ole Mortensøn om den danske sømand Christian Andreasen (R), der på engelsk side havde medvirket i Slaget ved Falklandsøerne den 6 dec. 1914 ((skrivefejl, det var 8. december 1914)). Realiteterne er imidlertid, at Chr. Andersen ikke var den eneste danske sømand, der tog del i krigshandlingerne i Sydatlanten i slutningen af 1914.
  I ”Kejserens sidste Kaperkrydser”, der er titlen på en biografi om den dansksindede (og –talende) sønderjyske smed Christian Støckler fra Rørkær ved Tønder, skriver Chr. P. Petersen, at Støckler, der nåede hjem den 10. januar 1920, sandsynligvis var den eneste danske statsborger, der havde deltaget i de to blodige søslag i begyndelsen af 1. Verdenskrig!”

  Nævnte sømand Christian Andreasen (født i Horsens) er omtalt på
  http://www.historie-online.dk/nyheder-og-aktiviteter-2-2/museum-paa-rejsen-5-falkland-islands
  “Den 8. december 1914 var den danske sømand Christian Andreasen på vagt som udkig på en bakketop vest for Port Stanley. Han havde i nogle år arbejdet på Falkland øerne og meldt sig til øens forsvar ved krigsudbruddet. Christian Andreasen så til sin store overraskelse en eskadre af fem krigsskibe på vej mod Port Stanley. Som sømand var han i stand til at give præcise og løbende meldinger om flådens styrke, afstand, kurs og fart. Meldingerne nåede den engelske admiral Sturdee, hvis flåde lå til ankers uden for Port Stanley.”
  “Admiral Sturdee takkede efter slaget Christian Andreasen for hans indsats og ved en senere lejlighed fik han et guldur af marineminister Winston Churchill. Chris Andreasen blev en krigshelt.”
  “Chris Andreasen kom til Danmark og blev tildelt ridderkorset af kongen, Frederik d. 9, der selv var sømand. Chris Andreasen vendte hjem til Port Stanley og døde i 1962.”

  – –
  Den tyske udgave “Letzte Kaperfahrt nach Quiriquina” kan købes på internettet. 256 sider, 720 gram. Måske blev bogen trykt i et ganske stort antal.
  Udgivet i 1936. Umiddelbart ser det ud til, at Chr. P. Christensen står som forfatter. Bogen er måske et sammendrag af de danske bøger.

  Lidt oplysning kan findes på
  https://www.forum-marinearchiv.de/smf/index.php?topic=1442.0
  “„Im Jahre 1913 […] wurde der junge Schmied Christian Stöckler zur Ableistung seiner militärischen Dienstpflicht bei der Marine eingezogen“, so beginnen die 256 Seiten.
  Als mir dieses Buch im Antiquariat ins Auge stach, dachte ich zuerst, bei dem Titel
  Letzte Kaperfahrt nach Quiriquina
  und dem Erscheinungsjahr 1936 werde es sich um nazi-angehauchten Edel-Kitsch handeln.
  Weit gefehlt!”.

  Weit gefehlt! = Ikke engang tæt på! (Google oversættelse).
  Altså: “nazistisk påvirket ædel kitsch.”

  Bogen blev efter 2. verdenskrig ‘spærret’ af ‘Alliierte Zensur im Nachkriegsdeutschland’ som en del af ‘Die größte Büchervernichtungsaktion der Geschichte’.

  – –
  Søgning på Støckler i de gamle aviser på Mediestream giver desværre ikke gode resultater. Formodentlig fordi tekstgenkendelsen har svært ved at læse bogstavet ø (eller ö).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918