Skøtt, Peter Henriksen (1893-1979)

Persondata
Født: 13/06-1893, Seggelund, Tyrstrup sogn.
Død: 17/06-1979.
Begravet på Tyrstrup sogns kirkegård.
Uddannelse:

Erhverv: Landmand. Gårdejer
Bopæl: Flyttede 1919 fra Vejen til Tyrstrup sogn. Siden på sat på Skøttesminde, Kokjær og Seggelund, Tyrstrup sogn.
Hustru: Forlovet 13/09-1914 og gift 25/01-1919 med Frederikke Hansen (1892-1967).
Børn (før krigsafslutningen): Ingen, men 2 børn født 1919 og 1921.

Andet: Navngivet ”Peter Henriksen Skytt”.

Militære løbebane før krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Andet: Mødte på session i 1913 og 1914. Første gang blev værnepligten udsat. Mødte igen på session i 1914.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 07/10-1914
Udtrådt: 08/10-1917.
Deserterede den ”6. oder 7.10.1917 von der Garnison entwichen“. (Kilde: Desertørliste F).
Enhed(er): Ersatz-Bataillon, Füsilier-Regiment 86 (i oktober 1914).
Rang: Menig. Udnævnes til Gefreiter den 05/05-1917.
Såret:
Opført i ”Verlustlisten” (dateret 26/05-1917) som let såret. Kan være opført flere gange i ”Verlustlisten”, men det er kun den her nævnte liste, der angiver fødselsdatoen.

Indsender oplyser:
”Peter H. Skøtt blev såret flere gange: 1) Først i juni 1915, rammes på vagt sammen med kammerat af en granatsplint
. Retur til kompagniet 18/6-1915 – hvor han konstater, at hans kompagni er reduceret til 50 mand. Han var ved Moulin – ”den sorte dag, 6.6.1915”, hvor 105 sønderjyder faldt. 2) 27/2-1916, omtalt nedenfor. 3) 21/4-1917, omtalt nedenfor”.

Udmærkelser: Jernkorset af 2. klasse, den 08/05-1917, mens han var indlagt på sygehuset som såret.

Indsender oplyser:
”Efter rekruttid går det mod Frankrig 18/12-1914. Ankommer i Nyon 21/11, tilknyttes Füselier Regiment ”Königin 86”, venstre fløj. Nævner byerne: Moulin, Blerancourdelle, Namcel, Varesnes i Oise. I efteråret 1915 flyttes han til Champagne-område. Omtaler angreb den 26/2-1916, efter hvilket han den efterfølgende dag ved en ”for kort” beskydning fra eget artilleri bliver ”omtrent begravet af jord” og mister bevidstheden. Han bliver gravet fri, får en hovedforbinding, og konstaterer en læsion i venstre arm, 5-6 cm hul fra gennemgående granatsplint. Lazaret i Sedan, hvor granatsplinter i armen fjernes. Får efter 14 dage tilbagefald, og man bortopererer en granatsplint fra hovedet – i ganeledet under venstre øre. Overføres derefter med lazarettog til Berlin og senere til Friedenau. Kommer 7/8-1916 til Sygekompagni i Flensborg. Derfra på arbejdsorlov med høstarbejde og roearbejde, samt vagttjeneste (blå uniform) ved krigsfanger i bl.a. Døstrup. Sidst i februar 1917 går det atter mod fronten.

Tilknyttes 12. Komp (Arras og Pluveng). Blev igen såret den 21/4-1917, delvist begravet af jord fra granatsprængning. Forbindes af læge i Pluveng, og sendes med tog fra Arras over Douai til Mons, og derfra et par dage senere til Westphalen, hvor der igen fjernes granatsplint. Fungerer en periode på hospitalet som ordonnans, frem til juni 1917, hvorefter han returnerer til Flensborg.

Sendes 20/7-1917 som transportledsager til Warschau – bemærker den store forskel i klædedragt imellem rig og fattig, samt et stort vareudbud, men til høje priser.

Kommer på høstorlov hjemme 31/7-1917. Skifter imellem tjeneste og arbejdsorlov i efteråret, men beslutter/planlægger – med hjælp fra bror og kæreste – at ”gå over grænsen”. De cykler den 6/10-1917 kl. 18 fra Flensborg – over Aabenraa og Haderslev til hjemmet i Seggelund. De må flere gange skjule sig for patruljer/vagter. Ankommer til hjemmet ved 2-tiden, får lidt at spise, og gemmer sig i halmen i laden. Næste dag (i civil) går det til fods øst om Christiansfeld til grænsen, hvor de i forbindelse med et vagtskifte ”smutter over”, og tager til svigerforældrene i Kolding. ”Krigsfaren var forbi for mit vedkommende, og vi takkede Gud fordi han havde holdt hånden over os begge på den farefulde tur og i de tre krigsår”. ”.

Efter krigen
Flyttede 1919 fra Vejen til Tyrstrup sogn, hvor Peter Henriksen Skøtt samme år overtog en gård i Kokær med 54 Tdr. land. I 1944 var der 36 Tdr. land til gården. Udover førnævnte gård drev Peter H. Skøtt også sin fødegård med 24 Tdr. Land.
Peter Henriksen var 1944 medlem af bestyrelsen for Rørkjær Mejeri.

Indsender oplyser:
Efter at være ”gået over grænsen” i 1917 vender han efter giftermål i 1919 (illegalt) tilbage til Kokjær, og overtager/renoverer familieejendom (Skøttesminde), som havde stået tom siden 1911. Søger hos (de tyske) myndigheder i Haderslev benådning for ”faneflugt” og eftergivelse af straf – bevilges 14.2.1919. Bor og driver ejendommen Skøttesminde frem til 1951 (hvor den overtages af datteren Henriette og dennes ægtefælle), og de køber en ”dejlig lille ejendom lige ved A10” (Seggelund By)”.

Peter H. Skøtt var aktiv i foreningslivet, var med til at genstarte idrætsforeningen i 1919. Æresmedlem i 1934 – også for arbejdet med danskheden i foreningen i tysk tid”.

Peter H. Skøtt ”havde efter krigen heftige smerter i højre side. Efter flere undersøgelser fandt man yderligere en granatsplint, som i 1924 blev opereret ud på Haderslev Amtssygehus. Omtaler i sin beskrivelse afstemningen den 10/2-1920, og også da Kong Christian X rider over grænsen på den hvide hest. Der er en detaljeret beskrivelse af en DSK-tur, som han deltog i efteråret 1951 sammen med sin hustru (50 veteraner og 7 damer), til de egne i Frankrig, hvor sønderjyderne havde været i den store krig. Det er tydeligt af beskrivelsen, at turen gør stort indtryk”.

Ved Peter H. Skøtts begravelse var der faner fra DSK og Christiansfeld Idræts Forening.

Kilder
Fødselsbiregister, Christiansfeld, RAA. Navngivet ”Peter Henriksen Skytt”.

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Haderslev Landråd, militæralder 1913, Seggelund, Rigsarkivet.  (Eksternt link, september 2021). Opført under efternavnet ”Skytt”.

Sønderjyske lægdsruller (1920-1920). Udskrivningskredsen for Sønderjylland. Rigsarkivet Aabenraa. Indført under bogstav S (= årgang 1920), fødselsår 1893, lægdsnummer 130 (= Tyrstrup).  Opført under efternavnet ”Skøtt”.

Folketælling 01/02-1921, Tyrstrup sogn, Seggelund. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1930, Tyrstrup sogn, Seggelund. Rigsarkivet. Vielsesdato ifølge denne kilde.

Gravsten, Tyrstrup sogns kirkegård. Efternavnet staves ”Skøtt”.

Oplysninger indsendt til Sønderborg Slot, januar 2021, af Arne Jørgensen, Tønder, efter aftale med barnebarn af Peter Henriksen Skøtt. Oplysningerne er samlet på baggrund af bl.a. en 16-siders beretning, skrevet af Peter Henriksen Skøtt selv i 1962, om hans / hustruens livsforløb – men med primært fokus på deltagelsen i 1. verdenskrig.

Publikationer
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats, Bind 3, Haderslev amt, Nationalt Forlag, 1944.

Liste over desertører, liste B. (Internt link, september 2021). Opført under efternavnet ”Skytt”.

Liste over desertører, liste F. (Internt link, september 2021). Opført under efternavnet ”Skytt”.

Fotos

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918