Petersen, Hans Christian (1886-1916)

Persondata
Født:   05/03-1886, Skodborg Mark, Skodborg Sogn
Død:   30/06-1916, Kowban Kolonie
Uddannelse: 
Erhverv:   Dienstknecht
Bopæl:   Langetved, Skrave Sogn
Hustru:   Ugift
Børn (før krigsafslutningen):   –
Andet: Søn af arbejder Jens Christian Petersen og Helene f. Olesen. Svoger til Carl Lehmann Hundrup (1892-1916)

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   ?
Udtrådt:   Faldet i slaget på ”Höhe 210”
Enhed(er):   Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 265, 7. Kompagnie
Rang:   Musketier
Såret:  
Udmærkelser:   –
Andet:  

Kilder
Dødsbiregisteret, Skodborg, LAA
Kirkebog, døde,  Skrave, LAA. På liste over faldne
Kirkebog, fødte, Skodborg, LAA
Mindeblad, LAA
Mindetavle, Skrave Kirke
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindetavle, Skrave Kirke
Mindetavle, Skrave Kirke

I Sammelakten der Gefallenen i Skodborg personregisterførers arkiv (Rigsarkivet Aabenraa) findes Sterbefall Kriegsstammrollen-Auszug, dateret 14. juli ? 1916:  Musketier Hans Christian Petersen var tjenestekarl med bolig i Københoved, ugift, af 7. kompagni af Reserve Infanteriregiment 265. Han var statsløs og ”nicht vereidigt” – han havde ikke svoret faneeden. Desuden signalement: 176 cm høj, slank, mørkblond, schnurrbart etc. Vaccinationer. Faldet den 30. juni i kamp ved Høj 210, 3 km nordøstlig for Kolonie Kowban.

Iflg. Mindeblad forfattet af Niels Skrumsager, blev han indkaldt den 20. december 1915 og kom i felten den 15. juni. Havde en bror (ikke med i krigen) og seks søstre.

Niels Skrumsager tilføjer: ”Hans Petersen var en meget tilbageholdt natur, som endnu mere øgedes derved, at han var Hjemløs og havde forstaaelsen af, at han skulde holde sig rolig. Han blev indkaldt som   ?tter da han havde talt med en tolder om at komme over grænsen. Blev hurtig uddannet og kom med tros protest, da han var hjemløs. Desværre blev den sag ikke ordnet inden det var for sent, da laa Hans Petersen alt længe under mulde.” –

(Loven om naturalisation af de såkaldte hjemløse i Nordslesvig blev vedtaget i den danske rigsdag i november 1916 – hvis dette var sket et halvt år tidligere, ville Hans Christian Petersen være blevet dansk statsborger og som sådan hjemsendt fra krigen.)

Indlæg 17. juli 1916 i Ribe Stiftstidende:
Jens Chr. Petersen og hustru i Skrave har modtaget efterretning om, at deres søn Hans Christian er falden den 30. juni, 30 år gl.

Indlæg 2. september 1916 i Ribe Stiftstidende:
I tabslisten meddeles, at Wilhelm Harms fra Haderslev, Jakob Henningsen fra Sottrup og Hans Petersen 1. fra Skodborg er faldne.

Indlæg 16. november 1916 i Ribe Stiftstidende:
Ifølge tabslisten er Martin Kragh 3. fra Høkkelbjerg i Aller sogn, Hans Petersen 6. fra Københoved Mark, Rasmus Kragh 2. fra Flovt ved Øsby, Jørgen Kock fra Notmarkskov paa Als, Andreas Popp fra Branderup, Thomas Bertelsen fra Hjartbro, Julius Lauritzen fra Stenderup Mark, Haderslev kreds, Nis Nissen fra Skodsbøl ved Broager og Heinrich Moshage fra Hokkerup faldne og Anders Oedis fra Rødekro og Mathias Nygaard fra Jels Mark døde paa lazaret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918