Nissen, Jens Petersen (1895-1978)

Senest ændret den 30. maj 2021 16:05

Persondata
Født: 11/12-1895, Årøsund, Hajstrup, Øsby sogn.
Død: 1978
Uddannelse:
Erhverv: Landbrug. Ansat på konservesfabrik. Arbejder. Murarbejdsmand.
Bopæl: Årøsund, Øsby sogn. Fra ca. 1920 bosat i Haderslev.
Hustru: Gift 1920 med Anne Katrine Hansine Paulsen (født 1900), der var en søster til Hans Hinrich Paulsen (1897-1916).
Børn: 2 børn (født 1920-1922 ifølge folketællinger).

Andet: Bror til bl.a. Jørgen Bertelsen Nissen (1885-1966).

Militære løbebane før krigen
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:
18/11-1916
Udtrådt: 30/03-1919. Officielt hjemsendt pr. 12/04-1919.
Enhed(er): 2 Ersatz-Bataillon, Infanterie-Regiment 49, 2 Kompagnie, i Gnesen (i november 1916)
Fra 11/06-1917 ved 2 Ersatz-Bataillon, Infanterie-Regiment 49, 1 Kompagnie.
Fra 06/10-1917 ved Ersatz-Bataillon, Infanterie-Regiment 49, 2 Kompagnie
23/01-1918 ”ins Feld zum Feld-Rekr. Depot der 81. Reserve-Division“, 3 Kompagnie.
14/03-1918 overført til Reserve-Infanterie-Regiment 269, 1 Kompagnie.
13/09-1918 overført til Reserve-Infanterie-Regiment 269, 2 Kompagnie.
Blev 12/10-1918 savnet efter kamp.
Såret:
Udmærkelser:
Andet:
Var 01/10-1918 ”Soldat”. (Kilde: Folketælling 1921).
Taget til fange 12/10-1918 og overført til krigsfangelejren i Aurillac, Frankrig, den 03/11-1918.

Opført i ”Verlustlisten” (dateret 06/02-1919) som savnet.

Var ifølge krigsfangekartoteket fransk krigsfange i Frankrig og kom med St. Thomas til Danmark via København.

Efter krigen
Var 1921 arbejder ved ”Betongarbeide Isaksen”, Haderslev.
Var 1925 arbejdsmand og 1930 murarbejdsmand i Haderslev.

Kilder
Fødselsbiregister, Øsby, RAA.

Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anliggender Krigsfangekontoret, Kartotekskort over krigsfanger, Rigsarkivet. (Eksternt link, maj 2021).

Sønderjyske lægdsruller (1920-1920). Udskrivningskredsen for Sønderjylland. Rigsarkivet Aabenraa. Indført under bogstav S (= årgang 1920), lægdsnummer 109 (= Haderslev købstad), fødselsår 1895.

Folketælling 01/02-1921, Haderslev købstad, Vor Frue sogn, Slotsgade 31. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1925, Haderslev købstad, Naffet 15. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1930, Haderslev købstad, Naffet 15. Rigsarkivet. Vielsesår ifølge denne kilde.

Militärpass, original. Overdraget til Sønderborg Slot, 2018.

Oplysninger indsendt til Sønderborg Slot. Dødsår ifølge denne kilde.

Publikationer
Aurillac-Bogen 1936

Fotos

Uddrag af Aurillac-Bogen 1936:
Født d. 11. December 1895 i Aarøsund, hvor Faderen var Landmand.

Efter Konfirmationen var jeg hjemme i Aarøsund og hjalp min Fader med Driften af Ejendommen og var en kort Tid beskæftiget paa en Konservesfabrik i Aarøsund. Paa Grund af dette Arbejde fik jeg lidt Udsættelse med Indkaldelsen.

Det var en Søndag, at Ordren kom. Om Eftermiddagen tog jeg Beslutning om at gaa et lille Slag nordpaa, vi var i alt 6 Mand, der drog ud paa den Galej, men de tre af os blev fanget ved Jels. Jeg kom saa, det var den 16. November 1916, til Gnesen i Posen til II. Ers.-Bataillon I. R. 2/49, hvor det straks gik løs med die verdammten Dänen. Vi blev der et Aar, inden den Sag var færdig. Den 23. Januar 1918 kom jeg først til Felt-Rekrut-Depot ved 1. K. R. I. R. 269 i Flandern og derfra til forskellige Frontafsnit i Flandern og Lothringen, ved Lille og Cambrai.

Jeg blev taget til Fange den 12. Oktober 1918. Det var en haard Kamp, hvor Franskmændene tog det ene Regiment efter det andet. De første 3 Uger var jeg i en »Hungerlejr«, hvor vi maatte opholde os under aaben Himmel. Da vi havde givet vore Navne op, blev en Dag 3 Mand, en Lothringer, en Polak og jeg, kaldt op paa Kontoret, hvor man sagde til os, at vi jo var af de saakaldte »Landesverrätere. Da vi havde snakket lidt, viste det sig, at den ene af Franskmændene kunde Dansk. Vi talte lidt sammen, og da vi gik, fik vi et Telt med, hvilket vi var glade for.

Den 3. November 1918 kom jeg til Aurillac, hvor jeg blev godt modtaget og straks fik 10 Kroner, som jeg kunde købe Vin og Fedt for. I Lejren blev jeg beskæftiget ved Høpresning paa Kasernen. En Dag, jeg kom tilbage til Lejren, var min Broder, Jørgen, kommet dertil, men jeg kunde næsten ikke kende ham lige straks. Juleaften, da jeg sad og spiste, blev jeg pludselig syg, og næste Dag maatte jeg paa Hospitalet, idet jeg var blevet angrebet af la grippe; 4 Uger senere var jeg rask og var glad for at komme tilbage til Lejren igen, hvor Rationerne var større.

Vaabenstilstanden fejredes ved en Fest i Lejrens store Stue. Den glemmer jeg aldrig. Jeg kom hjem med første Transport over København. Min Vært, Hr. Ostenblad, der havde en Herre-Ekviperingsforretning, var altfor god imod mig. jeg besøgte ham engang sidste Aar. Da min Broder og jeg kom til Aarøsund, stod vore Forældre og Søskende ved Havnen og tog imod os. Da gik det videre med Festlighederne, og Dannebrog gled for første Gang til Tops over vort Hjem. Senere kom jeg til Haderslev, hvor jeg købte et Hus og har Beskæftigelse som Murerarbejdsmand. Jeg er gift, og vi har en Pige paa 14 Aar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918