Madsen, Thomas Mathias (1892-efter 1950)

Persondata
Født: 15/02-1896, Adsbøl, Adsbøl sogn.
Død: efter 1950
Uddannelse:
Erhverv: Knecht (i 1915). Rentemodtager (i 1949).
Bopæl: Sottrup (i 1915). Senere bosat i Laagemai, Egernsund.
Hustru: Enkemand i 1949.
Gift 2. gang 03/11-1951 med Maria Catharina Heinrich født Lenk (født 1906).
Børn (før krigsafslutningen): –

Andet: Navngivet ”Thomas Mathias Matzen”, men fik 1949 ændret efternavnet til ”Madsen”.

Militære løbebane før krigen
Andet: Mødte på Landsturmmusterung 1915.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 02/11-1915 som værnepligtig.
Udtrådt:
Enhed(er): 1 Ersatz-Bataillon, Infanterie-Regiment 85, Rendsburg (november 1915).
Reserve-Infanterie-Regiment 216
Krigsskueplads: Vestfronten
Rang: Menig
Såret: Ja
Krigsbeskadiget: Ja
Udmærkelser: Jernkorset 2. Klasse
Andet:
Opført i ”Verlustlisten” (dateret 22/09-1917) som hårdt såret.
Opført i ”Verlustlisten” (dateret 22/05-1918) som let såret.

Efter krigen
Medlem af DSK Graasten afdeling ved stiftelsen, senere medlem af DSK Broager afdeling.

Kilder
Fødselsbiregister, Graasten, RAA.  Navngivet ”Thomas Mathias Matzen”, men fik 1949 ændret efternavnet til ”Madsen”. (Eksternt link, juli 2019).

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Sønderborg Landråd, årgang 1896, Satrup, Rigsarkivet. (Eksternt link, juli 2019).

Duplikat af ægteskabsbog, sognefogeden i Broager II. Sognefoged-Distrikt, RAA. (Eksternt link, juli 2019).

Kartotekskort over DSK medlemmer, Broager afdeling. Kortet er på bagsiden underskrevet i februar 1949.
Oplysningerne bringes med tilladelse fra Broagerlands Lokalarkiv (se http://broagerlandsarkiv.dk/ ), som er i besiddelse af de originale kort.

Publikationer

Fotos

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918