Lorenzen, Hans (1891-1965)

Persondata
Født: 10/10-1891, Bodsbøl, Ballum sogn.
Død:
22/09-1965, Bov sogn.
Uddannelse: Elev i Haderslev fra ca. 1903. Studentereksamen 1912 i Haderslev.
Studerede herefter medicin i Heidelberg, München og Kiel.
Erhverv: Læge, dr.med.
Bopæl: Bov sogn.
Hustru: Forlovet 1914 og gift 23/09-1921 med Amalie Lund (1896-1990).
Børn: 5 børn.

Andet: Søn af lærer og gårdejer Hans Lorenzen (1862-1956) og Hansigne Lorenzen født Jenssen (1870-1952). (Eksternt link, maj 2019).
Hans Lorenzen og familien arresteredes 02/08-1914 i Ballum og blev ført til Altona som civilfanger.

Militære løbebane før krigen
Andet: Mødte på session 1911 i Haderslev. Efterfølgende blev værnepligten i april 1911 udsat til 01/10-1914.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: Oktober 1914.
Udtrådt: December 1918.
Enhed(er): Reserve-Infanterie-Regiment 266, 12. kompagnie (i oktober 1914).
Sendt til østfronten januar 1915. Blev udtaget til frontsanitetstjeneste og snart derefter udnævnt til Sanitätsunteroffizier.   Blev derefter flyttet til 11. kompagnie.

Efter 1 år overflyttet til Reserve-Feldlazarett 109.
I sommeren 1916 afkommanderet til Regiment 266 og 264 i flere måneder.
I julen 1916 flyttet til vestfronten.

Var 11/11-1918 i Flandern. Vandrede i 6 uger for at komme til Stassfurt ved Magdeburg, hvor Hans Lorenzen blev afmønstret.
Nåede til Ballum 23/12-1918.

Krigsskueplads: Rusland, Frankrig og Flandern.
Rang:
Såret:
Udmærkelser: Jernkorset 2. Klasse den 08/10-1915 for bl.a. at have hentet såret mellem linjerne.
Andet:

Efter krigen
Genoptog medicinstudiet i København. Efter afsluttet uddannelse varetog Hans Lorenzen forskellige vikariater inden han 01/10-1921 etablerede sig som praktiserende læge i Bov.

Aktiv i det lokale foreningsliv.

Medlem af DSK Bov afdeling fra 1939.

Var under besættelsen aktiv som byleder i modstandsbevægelsen.
Deltog i arbejdet med at hente danskere i KZ-lejrene.

Blev 24/04-1945 arresteret af Gestapo. Efter at være løsladt gik Hans Lorenzen under jorden og rejste til Sverige. Rejste 04/05-1945 tilbage til Danmark, hvor han gik under jorden på et hospital indtil han dagen efter kunne vende hjem til Bov.

Ordner tildelt læge Hans Lorenzen (1891-1965), Bov sogn.
Kilde: “Mit Levnedsløb” ved Hans Lorenzen, 1961.

Kilder
Fødselsbiregister, Ballum, RAA.

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Tønder Landråd, 1891, Ballum, Rigsarkivet. (Eksternt link, maj 2019).

Vielsesbiregister, Emmerlev, RAA.

Kirkebog, Bov sogn, RAA.

Erindringer fra amtslæge Hans Lorenzen, Bov, 51 sider. Afskrift af 6 samtaler mellem Hans Lorenzen og programchef Sven Alkærsig, der blev udsendt i DR 1962. Kopi på Sønderborg Slot.

Kartotekskort over medlemmer af DSK Bov afdeling.

Publikationer
DSK Årbøger, 1966. Nævnt på liste over årets afdøde medlemmer.

Mit levnedsløb” ved Hans Lorenzen, 1961. (Eksternt link, maj 2019).

Fotos

 

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918