Kissov, Christian Nissen (1891-1968)

Senest ændret den 26. juli 2022 12:48

Persondata
Født: 13/12-1891, Hyrup, Øsby sogn.
Død:
05/03-1968, Grejs, Grejs sogn, Vejle amt.
Uddannelse:
Erhverv: Meiereigehilfe (i 1911).
Bopæl:
Hustru: Gift 12/06-1925 med Inger Laura Kristine Nørby (1900-1957).
Børn: 6 børn (født 1925-1940).

Andet: Bror til Jens Halder Kissov (1894-1971), Karl Hansen Kissov (1899-1918) og Marius Nissen Kissov (1896-1921).
Svoger til Adolph Jørgensen Leander (1883-1960) og fætter til Niels Boysen Hansen (1896-1957).

Efternavnet ses i nogle kilder stavet ”Kissow”.

Militære løbebane før krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed:
Rang:  –
Andet: Mødte på session i 1911, 1912 og 1913.  De første 2 gange blev værnepligten udsat i 1 år.
Der er ikke angivet dato eller regiment for evt. påbegyndt værnepligt.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er): Infanterie-Regiment 98, 2 Kompagnie (i sommeren 1915).
Reserve-Infanterie-Regiment 255 (i december 1916).
Rang:
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:
Opført i ”Verlustlisten” (dateret 13/08-1915) som let såret.

Deserterede og blev fra 02/12-1916 anset som faneflygtig.
Blev august 1918 ”der preussische Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt worden“.

Efter krigen
Bosatte sig i Hover sogn, siden i Grejs sogn.

Var 1930 entreprenør i Grejsdal, Hover sogn.

Oldebarn oplyser:
Min oldefar gik i sin ungdom til undervisning hos sognepræsten i Øsby, da det det var hans hensigt at blive missionær. Men 1.Verdenskrig satte en stopper for studierne idet oldefar blev indkaldt til tysk militærtjeneste. Forinden havde han lært mejerifaget. Imidlertid deserterede oldefar til Danmark, hvor han i Vejle først gav privatundervisning i tysk til elever fra byens Gymnasium og senere begyndte ved Hedeselskabet, hvor han ledede entreprenørarbejdet ved flere afvandingsprojekter i Sydjylland. Det var i forbindelse med sit virke i Hedeselskabet at oldefar i 1922 traf sin kone min oldemor i Sønder Stenderup ved Kolding. Efter giftermålet flyttede parret til Grejs, hvor oldefar har boet siden han mistede sin hustru i 1957.
I Grejsdalen begyndte oldefar som skorstensfejer og han oparbejdede en god virksomhed, der senere blev overtaget af hans bror Jens Haldor Kissow. Oldefars interesser var mange og vidtspændende indtil sin død fulgte han nye tekniske fremskridt med opmærksomhed og skønt han aldrig fik nogen eksamen på et bestemt område var han i sin tid leder af flere entreprenørarbejder både på Vejleegnen og i ved opførelsen af Munkebjerg station, ligesom han var med til at bygge flere fiskedamme. Også teologi og filosofi havde hans interesse. I sine sidste år ramtes han af en hjerneblødning og var siden svagelig
”.

Kilder
Fødselsbiregister, Øsby, RAA. Navngivet ”Kissov” til efternavn.  (Eksternt link, august 2019).

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Haderslev Landråd, militæralder 1911, Oesby, Rigsarkivet. Opført som ”Kissov”.  (Eksternt link, august 2019).

Opført på desertørliste B under navnet ”Kissau” og desertørliste F som ”Kissow”. (Interne links).

Borgerligt viet, 12/06-1925, Kolding.

Folketælling 05/11-1930, Vejle amt, Hover sogn, Grejsdal, Rigsarkivet.

Gravsten, Grejs sogns kirkegård.

Oplysninger indsendt til Sønderborg Slot af oldebarn til Christian Nissen Kissov.

Publikationer

Fotos

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918