Jorns, Christian (1889-1915)

Persondata
Født: 05/07-1889, Lille Nustrup, Nustrup Sogn
Død:  14/08-1915, Szuwyaski, Rusland
Uddannelse: 
Erhverv:  Dienstknecht
Bopæl:  Lille Nustrup
Hustru:  Gift 1914 med Clara Cathrine Thullesen, som 1922 var rengøringskone på Hindsholm Realskole, bosat Skillingsted pr. Mørkøv, Sjælland
Børn (før krigsafslutningen):    Efterlod sig 1 barn, født 1915

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 
Udtrådt:  Faldet
Enhed(er):  Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 84
Rang:   Landsturm Rekrut
Såret: 
Udmærkelser:  –
Andet:  –

Efterladtesag E-01202 er en ansøgning om forældrerente til moderen, enke Marie Jorns, født Madsen, bosat i Nustrup Sogn

Kilder
Dødsbiregisteret, Nustrup, LAA
Kirkebog, døde, Nustrup, LAA
Kirkebog, fødte, Nustrup, LAA
Mindeblad, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01980 og E-01202
Mindetavle, Nustrup Kirke
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle. Nustrup Kirke

Indlæg 24. august 1918 i Hejmdal:

Sidste Søndag afholdtes atter Sørgegudstjeneste i Nustrup Kirke. Denne Gang over Hjulmager Antoni Autzen fra Lille Nustrup.

Pastor Wailand talte i Forbindelse med Fortællingen om “Jesu Vandring paa Søen” og dvælede særlig ved Jesu Ord til Disciplene: “Fred være med eder!” Disse Ord havde Præsten benyttet for rigelig 4 Aar siden, da han havde viet Antoni Autzen og hans unge Brud. De samme Ord lød nu igen som Mindeord over den Faldne.

Antoni Autzen blev kun 32 Aar gammel. Da Krigen udbrød, havde han bygget sig et pænt, lille Hus og indlagt Maskiner med Motordrift, og Haandværket gik godt. Autzen var en dygtig Hjulmager, som Befolkningen var glad for, og med Interesse saa man, at han stiftede sig et Hjem lige ved Siden af sit Barndomshjem.

Saa kom Krigen, og kun et Aar blev den unge Autzen forundt at leve lykkelig sammen med sin unge Hustru. Han blev Soldat, og sammen med Smedemester Christian Jorns og Landmand Laurids Fogh, begge der fra Byen, kom han til Østfronten. Det var tre flinke, unge, dygtige Mænd. De to Sidstnævnte faldt kort efter og hviler nu paa Ruslands store Sletter. Autzen kæmpede en Tid paa Østfronten, men kom senere til Frankrig, hvor han for kort Tid siden maatte lade sit Liv, ramt af en Kugle i Hovedet.

Nu er de alle tre faldne. Autzen efterlader sig Enke og en lille Dreng. Deres Hus er bleven solgt, og hermed er det Hjem, der tegnede saa smukt, blevet opløst. Hans gamle Fader har endnu 3 Sønner med i Krigen, hans Moder døde for et Aar siden. Vi vil slutte os til Præstens Ord: “Fred være med den Faldne!”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918