Henriksen, Carl Nikolai (1896-efter 1929)

Senest ændret den 8. maj 2022 13:50

Persondata
Født: 28/06-1896 i Flensborg.
Konfirmeret 1911 i Varnæs sogn.
Død:  efter 1929
Uddannelse: –
Erhverv: –
Bopæl: Nustrup sogn.
Hustru: –
Børn (før krigsafslutningen):
Andet: Søn af boelsmand Hans Frederik Hinrichsen/Henriksen og Elise Sophie Lilienthal. 1925 og 1930 boede de i Nustrup.

Militær løbebane før krigen

Militær løbebane under krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er): RIR 221
Rang:
Såret:
Udmærkelser:
Andet: Krigsfange i Rusland. Link til krigsfangekort.

Tyske tabsliste: Karl Hinrichsen, 28.6.1896, Flensburg, 30.3.1917 vermisst, 29.12.1917 bisher vermisst, in Gefangenschaft 7.3.1917.
Vermistenliste: Hinrichsen, Carl, Flensburg, 28.6.96, vermisst 7.3.17, Ja?ca, RIR 221, Slægtning: Hans Hinrichsen, Nustrupfeld, post Gr. Nustrup, Schleswig.

Efter krigen

Kilder
Kirkebog Varnæs, konfirmeret 1911. Link. Her hedder han Carl Nicolai Henriksen.
Fødsel Registreret i Flensborg som Carl Nicolai Henriksen.
Folketælling Nustrup 1930. Link.
Folketælling Nustrup 1925. Link.
Folketælling Nustrup 1921. Link.

Publikationer
Haase, Ingolf: “Sønderjyske krigsfanger i Rusland 1914-18”, Lokalhistorisk Forening & Arkiv for gl. Tønder kommune. 2020.

Fotos

Hejmdal 20/06-1923 Findes der endnu flere krigsfanger i Sibirien eller Rusland?

Skomager Hørlyck i Varnæs modtog for nogen tid siden brev fra sin søn, der endnu befinder sig i russisk fangenskab med meddelelse om, at han selvfølgeligt meget gerne ville hjem og som medelt tog vi os af sagen, redaktør A. P. Møller rejste til Berlin, og det lykkedes ved forhandling med de tyske myndigheder at få disse interesseret i sagen, og det kan vel nu betragtes som givet, at Hørlyck, om alt går endnu vel, endnu inden jul kan nå hjem til sine forældre, som ikke har set ham, siden krigens udbrud.

Forleden var gårdejer Hans Hinrichsen, Lille Nustrup, på vort kontor i Sønderborg. Han har også en søn, som endnu befinder sig i fangenskab i Sibirien, men som han ikke har hørt fra i en meget lang tid. Som det er forståeligt, ønskede han, at der blev gjort alt muligt, for at han kunne få sønnen hjem. Vi har lovet også har at gøre, hvad der er muligt, for at komme i forbindelse med sønnen og muligt få sat igennem, at han kommer hjem, så snart det på nogen måde er muligt.

Da han, lige som Hørlyck, endnu er tysk undersåt, føres disse forhandlinger lettest og hurtigst i forbindelse med de tyske myndigheder, som iøvrigt stiller sig meget velvilligt, og Redaktør Møller vil da i nær fremtid atter en gang rejse til Berlin, for der gennem forhandling med de tyske udenrigsministerium og det russiske gesandtskab at foranledige det nødvendige.

H. Hinrichsen meddelte, at han på rejsen havde talt med en medrejsende, som havde udtalt håbet om, at han måske også på denne måde kunne få en søn opsporet og om muligt få ham hjem.

Det er jo ikke umuligt, at der endnu befinder sig andre sønderjyder derinde, som det måske kunne lykkes at få hjem; der er også senere sket henvendelse til Red. Møller fra flere, som mener at have pårørende i Sibirien. Vi vil gerne gøre alt muligt for at komme i forbindelse med dem og hjælpe til, at de kan komme hjem. Vi anmoder derfor alle vedkommende om snarest at sende alle oplysninger, derunder fangerne sidste kendte adresse, til “Nordborg Avis”s kontor i Sønderborg i Sønderborg, Red. A. P. Møller; der vil så blive gjort, hvad der er muligt for at komme i forbindelse med disse landsmænd.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918