Hansen, Marius Christian (1889-1959)

Persondata
Født: 24/09-1889, Gestrup Mark, Agerskov sogn.
Død: 07/03-1958, Gestrup Mark, Agerskov sogn.
Uddannelse: Landmand, gårdejer.
Erhverv: Landmand, kådner.
Bopæl: Gestrup Mark, Agerskov sogn.
Hustru: Gift 1913 med Karen Sophie Frederiksen (1884-1972).
Børn: 4 børn i ægteskabet (heraf 2 født før krigsdeltagelsen og 2 efter krigsafslutningen).

Andet: Bror til Christian Antoni Hansen (1896-1917).

Militære løbebane før krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed:
Rang:  –
Andet: Marius C. Hansen var søn af en optant. Han fik preussisk statsborgerskab i 1907.
Mødte på session i 1909, 1910 og 1911. De første 2 gange blev værnepligten udsat 1 år. Sidste gang blev han vurderet egnet til ”Landsturm mit Waffe”. Det er ikke angivet hvornår og ved hvilket regiment værnepligten er aftjent.

Marius Christian Hansen (1889-1959) – 4 fra venstre – fotograferet marts 1916 i Rensborg

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 08/01-1915
Udtrådt:
Enhed(er): 9. Armekorps, 18. Division, Herzog von Holstein, Infanterie-Regiment 85, 2. Bataillon, 7. Kompagnie (i januar 1915).
Rang: Landsturmmann.
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:
Opholdt sig januar 1915-januar 1916 Rendsburg.
Var februar-marts 1916 i Misselvarden ved Wesers udmunding.
Var marts 1916–april 1917 på Vestfronten.

Marius Christian Hansen (1889-1959) – bagerst nr 2 fra venstre – fotograferet ca. 1918 sammen krigsfanger i Feltham

Var 23/04-1917 krigsfange hos englænderne ved Arras, Frankrig. Fangelejr i Coy og fra 05/12-1917 i Feltham, England.

Opført på ”Verlustlisten” (dateret 18/05-1917) under navnet ”Hansen, Marcus” som savnet.
Opført på ”Verlustlisten” (dateret 01/08-1917) som ”Hansen, Marius (nicht Marcus)”. Ifølge denne liste: ”bisher vermisst, in Gefangenschaft”.

Kom til København med fragtskibet S/S Primula 15/03-1919.
I København blev Marius C. Hansen indkvarteret hos Professor Carl V. Prytz og hustru Marie i Hellerup. De to familier holdt siden kontakt med brevveksling og besøg.

Marius Christian Hansen (1889-1959) fotograferet sammen med professor Carl V. Prytz og hustru Marie Prytz, Hellerup, marts 1919

Efter krigen
Landmand i Gestrup, Agerskov sogn.
Medlem af DSK – Agerskov afdeling.

Se desuden indlægget: “Julebrev 20. december 1920“.

Kilder
Fødselsbiregister, Agerskov, RAA. (Eksternt link, juli 2019).

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Haderslev Landråd, militæralder 1909, Geestrup, Rigsarkivet. (Eksternt link, juli 2019).

Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anliggender Krigsfangekontoret, Kartotekskort over krigsfanger, Rigsarkivet (Eksternt link, juli 2019).

Folketælling 1921, Agerskov sogn, Gestrup. Rigsarkivet. (Eksternt link, juli 2019).

Folketælling 1930, Agerskov sogn, Gestrup. Rigsarkivet. (Eksternt link, juli 2019).

Dødsbiregister, Agerskov, RAA. (Eksternt link, juli 2019).

Oplysninger og fotos indsendt til Sønderborg Slot i 2014 og 2019 af barnebarn på baggrund af brevveksling 1915-1919.

Publikationer
Film fra 1919 om hjemvendte krigsfanger: https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/sonderjyske-krigsfanger. (Eksternt link, juli 2019).

DSK Årbøger, 1958. Nævnt på liste over årets afdøde medlemmer.

Fotos
Fotos fra Rendsburg, Feltham og København. Privateje 2019.
Scanninger er indsendt til Sønderborg Slot.

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918