Fisker, Hans Petersen (1875-1943)

Persondata
Født: 06/05-1875, Branderup, Branderup Sogn
Død: 18/03-1943
Uddannelse:
Erhverv: Gårdejer
Bopæl: Allerup, Toftlund Sogn
Hustru: Gunde Cathrine
Børn (før krigsafslutningen): 4
Andet: –

Militære løbebane før krigen
Indtrådt: 1897
Udtrådt:
Enhed: 2. Garde-Regiment zu Fuss
Rang:  –
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 25/09-1914
Udtrådt: 29/11-1918
Enhed(er): 2.Landsturm-Infanterie-Ersatz-Bataillon Flensburg IX.45, 4.Kompagnie
Infanterie-Regiment Nr. 334, 12. Kompagnie
Rang:
Såret:
Udmærkelser: –
Andet: –

Hans Fisker var født i Branderup. I 1903 købte han gården Allerup Syd 2. Den driftige Hans Fisker blev formand for sognets ringriderforening, og fra 1905-16 var han formand for mejeriet.

Fra 1897 havde Hans Fisker aftjent sin værnepligt ved 2. Garde-Regiment zu Fuss i Berlin. Da krigen brød ud, blev han indkaldt og mødte den 25.09.1914.  Af feltpostbreve hjem til hustruen Gunde Cathrine i 1914 og 1915 fremgår det, at han var i Brüssel i Belgien.

I april 1916 er han kommet til Østfronten. Han er i Ostrowo i Posen. I august 1916 er han hjemme på orlov. Da træder han tilbage som formand for mejeriet.

Efter et par uger på lazaret i juni 1917 kom han tilbage til fronten, hvor han var frem til den 5. juni 1918. De resterende måneder før hjemsendelsen den 29.11.1918 var han først i etappen og senere i garnison.

Efter krigen
Medlem af DSK Toftlund afdeling.

Kilder

Publikationer
Dan Obling, Carl Erik Christensen og Lis Mikkelsen: “Fra Vestergade til Vestfronten”, Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914-1918
Hjemmeside: www.toftlund-lha.dk

Fotos

Fra Hans P. Fiskers soldbog. Man kan se, han har opført sig godt og ingen straffe fået.

En tanke om “Fisker, Hans Petersen (1875-1943)”

  1. Folketælling FT-1921: 3 hjemmeboende børn, født i årene 1901 – 1908. Den ældste født i Arrild Sogn.
    FT-1925: 4 hjemmeboende børn, født i årene 1901 – 1908.

    Hejmdal, 18. maj 1913, side 3:
    Toftlund, Lørdag.
    Det heldige Udfald. I 1. Klasse var der her ved Landdagsvalget i Gaar 17 Vælgere, deraf afgav 15 deres Stemme, 8 danske og 7 tyske. Valgte blev Rebslager Laurids Ravn, Hølleskov, Gaardejer Hans Fisker, Allerup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918