Dose, Johannes Friederich Theodor (1899-1980)

Sønderjyden 12. november 1969.

Persondata
Født: 16/11-1899 i Sønderborg
Død: 27/04-1980 i Haderslev
Uddannelse:
Erhverv:
Bopæl:
Hustru:
Børn (før krigsafslutningen):
Andet: Søn af skomagermester Friedrich Andreas Christian Dose og hustru Pauline f. Blöcker.

Militær løbebane før krigen

Militær løbebane under krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er):
Rang:
Såret:
Udmærkelser:
Andet: Amerikansk krisfange i Frankrig. Link til krigsfangekort.

Tyske tabsliste:

Efter krigen

Kilder
Personregister Sønderborg, fødte 1899. Link.
Folketælling Haderslev 1940, Solbakken 29. Link.

Publikationer

Fotos

Sønderjyden 12. november 1969.
Fhv. redaktor Johannes Dose, Solbakken 29, Haderslev, fylder søndag den 16. november 70 år.

Johs. Dose er født i Sønderborg, hvor hans far var skomagermester Fr. Dose. Han blev i 1915 ansat ved det kgl. prøjsiske Kataster, og efter at han havde været indkaldt til krigstjeneste og i 1919 kom hjem fra amerikansk fangenskab, vendte han tilbage til sit job, i hvilket han i 1920 blev overtaget af den danske stat og forflyttet til matrikelvæsenet i Haderslev, hvor han i april 1945 blev udnævnt til kontorfuldmægtig.

Johs. Dose blev imidlertid afskediget uden pension efter at han havde været interneret i Faarhuslejren, og i den følgende halve snes år skaffede han sig udkommet med forskellige jobs, bl.a. som deltidsbeskæftiget ved det daværende hjemmetyske ugeblad i landsdelen og som altmuligmand i daværende Citykiosk.

Johs. Dose blev lokalredaktør ved Der Nordschleswiger i Haderslev i 1957, og hans betydelige lokalkendskab og store historiske viden gav ham en solid baggrund for en dygtig og samvittighedsfuld bladvirksomhed i byen, ligesom han gennem årene har taget livlig del i både dansk og tysk foreningsvirksomhed i Haderslev.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918