Davidsen, Jørgen Hansen (1890-1914)

Jørgen Hansen Davidsen (1890-1914) Lambjerg, Hørup

Persondata
Født: 21/04-1890, Lambjerg, Hørup Sogn
Død: 18/11-1914, Bazylia, Polen
Uddannelse:
Erhverv: Landmann
Bopæl: Lambjerg, Hørup
Hustru:
Børn (før krigsafslutningen): –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: ?
Udtrådt: Faldet. Døde af hovedskud
Enhed(er):  Reserve-Infanterie-Regiment nr. 141, 1. Kompagnie
Rang: Unteroffizier der Reserve
Såret: –
Udmærkelser: –
Andet: –

Kilder
Dødsbiregisteret, Hørup, LAA
Kirkebog, fødte, Hørup, LAA
Mindesten, Hørup Kirkegård
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto, Sønderborg Slot
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindesten, Hørup Kirkegård
Detalje af mindesten, Hørup Kirkegård

Indlæg 12. februar 1915 i Hejmdal:
Sidste Søndag holdtes der ifølge “Dybbøl Posten” Mindegudstjeneste i Hørup Kirke for Ungkarl Jørgen Davidsen fra Lambjerg. Pastor Beuck talte trøstende Ord til den sørgende Familie; det er haardt for den Faldnes Fader og Moder at vide, at den ene af deres haabefulde Sønner er falden i krigen, og den anden daglig udsat for de Farer, der følger med den.
Jørgen Davidsen var af ægte alsisk Natur, støt og ærlig til det yderste, og havde mange Venner. Savnet føles ogsaa af den faldnes Farbroder, Aftægtmand Jørgen Davidsen i Majbøllykke, der som Enkemand og uden Børn for 6 Aar siden har solgt sin Gaard til sin Broder i Lambjerg, den Faldnes Fader, i den Mening, at han skulde komme ud til ham nu til 1. April for at overtage Gaarden, saa kunde den gamle Slægt tilligemed navnet blive der. Den længe Ventende er nu falden i Polen og begravet den 18. November 1914. Han var med sit Korporalskab udkommanderet paa Patrouille med 20 Mand mod en Skov, men ikke én kom tilbage. Nu ligger han begravet i Skovhegnet ved Landsbyen Bozelier.
Ogsaa i Felten er han bleven rost af sine Foresatte som en dygtig Underofficer og tro Kammerat for sinde Undergivne. Ære være hans Minde!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918