Pigtråd

Historisk
Pigtråd blev opfundet i USA. Det første patent er fra 1867 og nogle modificeringer patenteres i 1873. Der var stort behov, og fra 1873 til 1899 producerede 150 virksomheder pigtråd alene i USA. Genral Burnside skal have brugt telegraftråd som hindring ved Fort Sanders i 1863 og telegraftråd blev ligeledes anvendt foran Dybbøl, iøvrigt til stor forargelse i Preussen. Pigtråd blev brugt militært første gang under den Spansk-Amerikanske Krig i 1898 og efterfølgende under den anden Boer-krig 1899-1902 samt under den Russsisk-Japanske krig i 1904.

I 1914 blev pigtråd brugt i enorme mængder, ikke blot ved fronternes skyttegrave, men også i de lande der ikke var i krig. Også  Danmark blev Københavns Befæstning indhyllet i pigtråd i 1914. I 1916 etableredes Tunestillingen syd for København. Den var baseret på erfaringerne fra Vestfronten. Foran skyttegravene var anlagt pigtrådsspærringer på imellem 10 og 14 meters bredde. Der projekteres med 148.000 pæle, 4.400.000 meter pigtråd og 1.950.000 kramper. NKT skal levere, og deres fabrik i Middelfart sættes i døgndrift for at levere de bestilte 280 tons pigtråd.

Vetsfronten
Brede bælter, op til 45 meter,  med pigtråd blev udspændt foran skyttegravene i forskellig højde. I nogle tilfælde udspændt på træpæle og i andre tilfælde med specielle jernskruepæle, de såkaldte ”grisehaler”.

Grisehale
Metalpæle til opsætning af pigtråd. “Grisehaler”

Der var forskel på den militære og den civile pigtråd, idet afstanden mellem piggene på den militære sad tættere. Dog kunne alt bruges.

Pigtraad
Pigtråd

Pigtråd var særdeles velegnet til 1. verdenskrigs nye måder at udkæmpe krige. Dels kunne det modstå en del artilerild og dels kunne det nemt erstattes hvis det blev ødelagt. Endelig var det muligt for maskingeværerne at skyde gennem denne hindring uden at hverken hindringen blev ødelagt eller ilden maskeret. <Billede pigtrådsbælter> Brede bælter foran skyttegravene, og i de tilfælde der var tid, blev der lavet kanaler gennem spærringerne, hvorved de angribende tropper blev kanaliseret ind i regulære dødszoner.

Verdun_WW1_Barbed_Wire
Franske tropper i pigtråden

At forcere pigtråden var indtil kampvognens fremkomst, ret omstændeligt. Først skulle man muligt klippe sig igennem sin egen pigtrådsspærring, herefter passere ingenmandsland for derefter klippe sig igennem de fjendtlige pigtrådsbælter – alt imedens maskingeværerne skød løs.

Bulgarian_soldiers_with_wire_cutters_WWI
Bulgraske tropper under fremrykning genem pigtrådsbælte

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918