Jernbaneartilleri, tysk

Tyskland

Tyskland havde stort behov for langtrækkende artilleri og løste dette med overflødige marinekanoner. Disse overflødige marine-kanoner blev overført til hæren, men med marineartillerister som kanonmandskab. Disse kanoner blev placeret i specielle briske, Bettungsschiessgerüst der både kunne stå på en jernbanevogn, eller placeres på jorden efter en del anlægsarbejde. Dette arbejde kunne vare 2-4 uger. Tyskerne var utilfredse med langsommeligheden med at montere skyts på Bettungsschiessgerüst, hvorefter man med held overførte skytset til Eisenbahn und Bettungsschiessgerüst (E. u. B.) Med dette system var der både en jernbanelavet (Eisenbahnlafette) og en medbragt stålbrisk der kunne monteres på jorden på 2-4 dage. (Bettungslafette). Der skulle 7 jernbanevogne til at transportere materiellet til en Bettungslafette. Alle marinekanonerne fik navne efter type.

“Nathan”
.
15 cm SK L/45 in Mittelpivot-Lafette (SK = Schnelladekanone på pivot-lavet).

De tyske 15 cm kanoner stod på en fladvogn med to stk. 4-hjuls boogier De var ingen udfældelige støtteben, så vognen rokkede en del under skydning. Kanonerne affyrede Spgr. L/5 (Haube) granater med en vægt på 44 kilo. Granaterne indeholdt  5 kilo brisant sprængstof. Der fandtes også en “Nathan Ernst” og en “Nathan Emil”, men årsagen er ikke kendt, men muligt for at skelne mellem flere typer af 15 cm. kanonen (C/13 eller C/16).

“Samuel”
17 cm SK L/40 i.R.L. auf Eisenbahnwagen  (SK = Schnelladekanone L/40 = Länge 40  i.R.L. = in Räder-Lafette (Feltlavet) auf Eisenbahn-wagen (på jernbanevogn)
Disse marinekanoner kom fra Braunsweig ogDeutschland pre-
dreadnoughts), og blev overført fra flåden til hæren da disse skibe blev udfaset i 1916. De blev først forsøgt indsat som almindeligt artilleri i en tillempet affutage 17 cm SK L/40 i.R.L. men de blev for tunge til transport på vogne, selv når de var skilt ad I tre dele. Løsningen på dette blev at montere kanonerne på jernbane-vogne, stående i feltlavetten.

17cm_SK_L_40_Samuel
“Samuel” 17cm SK L 40

“Peter Adalbert”
21 cm SK
(SK – Schnelladekanone)
Tabet af panserkrydseren Blücker i Jyllandsslaget januar 1915, frigav dets 4 21 cm SK L/45 C/0 kanoner. Det var reservekanoner der ikke passede på andre skibe. Herefter bad man Krupp designe en Bettungsschiessgerüst (brisk) i maj 1915, hvor de nu overskydende kanoner kunne placeres. Yderligere reserveskyts blev ledigt p.gr.a. de hurtige tab af nogle panserkrydsere af Prinz Adalbert og Roon klassen p.gr. a. miner og u-både. Det var ældre 21 cm SK L/40 C/01 der var noget dårligere, men de passede til den samme pivot som de nyere fra Blücker. SMS Roon‍ ’​s kanoner blev overført til hæren da man oplagde den i 1916. “Peter Adalbert” kanonerne affyrede forskellige granater med en vægt på mellem 113.5 and 115 kilo standard marine ammunition. Kanonen skulle, lidt upraktisk, sænkes til elevation 0 når den skulle genlades. Dette var kentetegnende fro flere marinekanoner. Kun fem var monteret ved krigens slutning.

21_cm_Peter_Adalbert
“Peter_Adalbert” 21 cm SK

Theodor Otto
24 cm SK L/30 (SK – Schnelladungskanone) L – Lange.
Disse kanoner kom fra det forældede panserskib SMS Oldenburg da det blev udfaset som skydemål i 1912. Disse fire blev tilpasset jernbanebrisken (Eisenbahnlafette) der var lavet til 24 cm SK L/40 “Theodor Karl”. Fire af disse nåede at komme i brug på Vestfronten i 1918. Theodor Otto affyrede forskellige granater mellem 140 og 151 kg af marinens ammunition.

24cmTheodorOtto
“Theodor Otto” 24 cm SK L/30

“Theodor Karl” 24 cm SK L/40 (SK = Schnelladekanone L = Lange).
I begyndelsen af 1915 blev 5 skibe af Kaiser Friedrich III klassen (pre-dreadnaught) udfaset som forældede efterfulgt af fem skibe af Wittelsbach klassen i 1916. 16 af deres 24 cm SK L/40 C/94 primære kanoner blev overført til hæren og af disse skulle de atten bruges på Vestfronten.  De blev blev opsat i Bettungsschiessgerüst (briske). Yderligere fire blev placeret i Eisenbahnlafetten. Efter nogle prøver blev alle toogtyve anbragt i Eisenbahn und Bettungs-schiessgerüst (E. u. B.)

24cm_Theodor_Karl
“Theodor Karl” 24 cm SK L/40

“Bruno”
28 cm SK L/40  (SK = Schnelladekanone L = Lange)
Disse 28 cm SK L/40 kanoner var hovedbevæbning på nogle pre-dreadnought slagskibe af Braunsweig og Deutschland klassen. De blev overført til hæren da slagskibene blev omdannet til uddan-nelsesskibe i 1916 efter Jyllandsslaget. Tyve kanoner fra krigs-skibene Braunsweig, Hessen, Preussen, Deutschland, Schlesien og Schleswig-Holstein blev monteret på jernbanebriske (Eisenbahn und Bettungsschiessgerüst) (E. u. B.)
Marinen behold selv de fleste af disse kanoner til kystforsvar.

28_cm_Bruno_Firing
“Bruno” 28 cm SK L/40

“Kurfürst”
28 cm K L/40
 (K = Kanone, L = Länge).
Disse kanoner var primært skyts på pre-dreadnought Brandenburg klassens skibe SMS Brandenburg and SMS Wörth, men overførtes til hæren da skibene udgik til træningsformål i 1915. Seks af disse kanoner blev monteret på Eisenbahn und Bettungsschiessgerüst (E. u. B.). Brisken til “Kurfürst” var lidt mere massiv og kompliceret end de øvrige. De seks “Kurfürst” kanoner blev taget i brug tidligt i 1918 i forbindelse med forårsoffensiven

30.5cm SK L/18.8 (Engelsk: BL 12 inch)
Engelske kanoner erobret af tyskerne.

“Max” ell. ”Langer Max” 38 cm SK L/45, også kaldet Langer Max. Disse kanoner var oprindeligt lavet til slagskibe af Bayern klassen. Ved slutningen af 1917 tilgik kanonerne fra de oplagte SMS Sachsen og SMS Würt-temberg. De blev først opsat på stationære briske (Anschiessgerüst) og halvmobile beton briske (Bettungsgerüst). Det tog ca. en måned at lave en betonbrisk (Betonbettung). Da man ønskede mere mobilitet blev de herefter flyttet til de kombinerede briske (Eisenbahn und Bettungsgerüst – E. u. B). Det blev en nu brisk med stålunderlag (Bettung mit Eisenunterbau). Et af de store problemer med brug af disse kanoner på jernbane var, at kanonens rekyle forhindrede elevation over 18 grader da den ellers ville ramme jorden. Dette begrænsede skudvidden til 22,2 km. Der skulle 12 mand til at lade kanonen. Den længst dokumenterede skudafstand på denne var 44 km.

38_cm_SKL45RR_gun_lange_max
“Max” ell. ”Langer Max” 38 cm SK L/45
”Lange Max” ammunitionstyper Vægt Nytte- vægt Mundings-

hastighed

Skud-

vidde

Sprenggranate L/4.1 m. Bdz. 750 kg 67 kg (HE) 800 m/s 34,200 m
Sprenggranate L/5.4 m. Bdz. (mit Haube) 743 kg 62 kg (HE) 800–890 m/s 38,700 m
Stschr L/3.4 750 kg 6.7 kg (HE) Ukendt 22,600 m
leichte Sprgr m. Bdz. u. Kz. (mit Haube) 400 kg 31 kg

(HE)

1,040 m/s 47,500 m
Sprenggranate L/4.4 (mit Haube) Ukendt Ukendt Ukendt 55,000 m

HE=Højeksplosiv, Brisant

”Paris-Geschütz
“Kaiser Wilhelm Geschütz”)
Pariser kanonen var navnet på de langtrækkende jernbanekanoner, hvoraf nogle blev brugt til at bombardere Paris. De blev brugt fra 23.marts til 8. august 1918 . Selve røret bestod af et 17 meter langt yderrør (Mantelrohr) med et 38 cm. indstik fra udtjente rør fra ”Lange Max”. Inden i dette var et 30 meter langt 21 cm. riflet løb (Seelenrohr). Endeligt var der påsat et 6 meter langt glat rør (Tüte). Der vblev i alt lavet 7 rør. Den var kaliber 21,1 cm og senere udvidet til 23,8 cm. Den vejede 256 tons, var 34 meter lang og havde en skudvidde på 130 km. Den blev monteret i en brisk der nærmest må betegnes som en Bettungsschiessgerüst. Med en vinkel på 55 grader, en kraftig drivladning og det lange rør, nåede granaten op i 40 km. Højde. På grund af den tynde luft kunne skudvidden nå de 130 km. Granaten var 3 minutter om at tilbagelægge de 130 m. Ingen andre ”fjernkanoner” nåede på det tidspunkt en rækkevidde på over 40 km. Drivladningen bestod af flere dele. Messingpatronen og de to drivladnings poser vejet op til 196 kg. Granatens højeste hastighed var 1640 m/sek og trykket i røret 4800 bar. Granaten var så længe i luften at jordens rotation skulle medtages i skydebereg-ningerne. Til kanonen hørte 80 mands marine-besætning.      Kanonen blev ofte forvekslet med både den 42 cm. mörser Tykke Bertha og 38 cm. kanonen ”Lange Max”. Mellem 21. marts og 8. august 1918 skød tre, henholdsvis to, kanoner mod Paris. Pariser kanonen var ikke nogen succes. Lille granatvægt kombineret med ringe træfsikkerhed samt det faktum, at løbet meget hurtig blev slidt gjorde kanonen mindre vellykket. Målet var dog også at skabe panik og nedbryde moralen, mere end at ødelægge byer. Kun et enkelt rør er fundet. Både kanoner og konstruktionstegninger er forsvundet, ligesom det er meget sparsomt med oplysninger om antallet af skud m.m.

Pariserkanon
21 cm. “Pariser Geschütz” ell. “Kaiser Wilhelm Geschütz”)

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918