Gas

Gas anvendes for første gang af franskmændene i august 1914, hvor de affyrer relativ uskadelig tåregas. Tyskerne anvender også tåregas i januar 1915 på østfronten.
I begyndelsen blev gassen blæst ud af beholdere og med vinden ført til de fjendtlige stillinger, men denne metode indebar en vis risiko for angriberne selv hvis vinden vendte. Desuden kunne forsvarerne se gasskyen nærme sig og nå at slå gasalarm og anlægge de gasmasker  der hurtigt blev en del af soldaternes udrustning.

Poison_gas_spray_attack
Tidligt gasangreb

Egentlig krigsgas anvendes første gang af tyskerne den 22. april 1915 ved Ieper (Ypres) skønt det var forbudt ifølge Haager landkrigskonventionen. Her affyrer de 168 tons kloringas mod de franske og engelske tropper. Virkningen var stor, da de franske tropper blev grebet af panik og forlod deres skyttegrave. Men muligheden blev ikke fulgt tilstrækkeligt op af tyskerne, og der skete ikke mere ved den lejlighed. 5000 soldater mister livet i den efter-følgende panik.

Fra efteråret 1915 tog også briter og franskmænd dødelige krigsgasser i brug og gas bliver hurtigt anvendt af alle de krigs-førende parter. Kloringassen bliver efterfulgt af karbonylklorid (fosgen), som i større mængder er dødeligt og herefter bliver gasserne bliver nu mere og mere destruktive.

I juli 1916 begyndte englænderne at affyre gasgranater med artilleri, hvorved overraskelsesmomentet blev større.

I juli 1917 lancerer tyskerne den lugt- og farveløse, men også dødelige, sennepsgas. Den var tungere end luft og kunne dermed hænge over slagmarken i dagevis. Gassen angreb alle steder med blottet hud, og fremkaldte bylder, forbrændinger, blindhed og ofrene led ofte en langsom kvælende død.

British_55th_Division_gas_casualties_10_April_1918
Englændere, blindet efter gasangreb 1918

De første gasmasker var primitive, klædepuder vædet i natron med tilhørende beskyttelsesbriller. Men i september 1915 indførte tyskerne som de første, en tætsiddende helansigtsmaske af gummi med udskiftelige kulfiltre.

Belgian_Troops_with_Early_Gas_Masks_1915
Tidlige gasmasker 1915 (Belgiske tropper)

Krigsgasser menes at have dræbt ca. 20.000 og skadet ca. 500.000 soldater på vestfronten. Krigsgassernes virkning på østfronten er ikke kendt.

Nach_Gasangriff_Fromelles_1917
Ofre efter gasangreb 1917

Ved krigens afslutning var flertallet af de tyske granater ladet med gas.

Link Wiki   https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_weapons_in_World_War_I

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918