Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Brev sendt fra Jens Frederik Riddermand Holt (1895-1967)

side 2 og 3
side 4 og 1

En tanke om “Den Gotiske Udfordring”

 1. Kriegslazarett
  Städtische Schule
  Chauny 9/6 15

  Mine kære Forældre!
  Det har været Guds
  Villie, at jeg igjen
  blev saaret, nemlig
  den 6 Juni igjennem
  et Strejfskud paa
  venstre Kind og Hals.
  Det gaar mig meget
  godt. Jeg har ingen
  Smerter haft. –
  Det nytter ikke at
  I skriver meget.
  Jeg kommer nemlig
  i Dag vistnok bort
  igjen herfra. Hvor
  hen ved jeg ikke.
  Naar jeg faar en
  bestemt Adresse,
  skal jeg straks med-
  dele Eder den. –
  Gud ske Tak, at
  han saa naadig
  har bevaret mig.
  Nærmere skriver
  jeg Eder en anden
  Gang. Jeg har blodt
  ingen Skrivepapir.
  Nu maa I ikke
  være bange og utrøste-
  lige. Det er ikke sket
  noget farefuldt.
  Guds hellige Skrift
  maa være Eders Trøst.
  Med Kærlig Hilsen
  og Gud i Vold allesam-
  men. Eders hen-
  givne Jens

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *