4. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: farlig sejlads

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Sejladsen langs Slesvigs vestkyst farlig

Vandbygningskontoret i Flensborg bekendtgør, at det indre røde ledefyr ved nordsiden af indsejlingen til den nordre havn i Aabenraa atter er sat i funktion siden den 14. december. Vandbygningskontoret i Husum meddeler, at der paa grund af isgang indtil videre ikke kan regnes med, at sømærkerne i farvandene ved den slesvigske vestkyst ligger rigtigt, saa at altsaa sejladsen i farvandene er farlig.

Dekorerede

Reserveløjtnant Johan Hansen fra Aabenraa, der for tiden ligger haardt saaret paa et lazaret i Frankrig, har faaet tildelt Jernkorset af første klasse. Gefreiter Hans Cornett, søn af enke R. Cornett i Lille Pottergade i Aabenraa, fik paa juleaftensdag overrakt Tapperhedsmedaillen for udvist tapperhed ved Passchendale den 30. oktober. Han er i forvejen indehaver af Jernkorset.

Faldne

Parcellist Hans P. Hoek og hustru paa Vilsbæk Mark ved Holebøl har modtaget efterretning om, at deres søn Lorenz er falden i Frankrig lige kommen tilbage til fronten efter at have været hjemme paa orlov.

Chr. Bartholomæus og hustru i Haderslev har modtaget budskab om, at deres søn Christel er falden den 14. december, 21 aar gl.

I fangenskab

Smed Hans Jensen fra Sebbelev har modtaget meddelelse fra Røde Kors i Genf, at hans broder, Rasmus Jensen fra Sebbelev paa Als er i engelsk fangenskab

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *