31. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: statsløse og undersaatsret

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

De hjemløse i Nordslesvig

Antallet af de statsløse nordslesvigere, der var bleven naturaliserede i Danmark efter loven af 27. november 1916, blev fornylig opgivet til 5200. Efter en statisktik, som er ført derover, meddeles til Deutsche Tageszeitung, at fra 27. november 1916 til 27. november 1917 er der i Tyskland, altsaa ikke i Nordslesvig alene, blevet anerkendt 1202 mandlige og 868 kvindelige personer, tilsammen 2070, som danske statsborgere. Efter den 27. november 1917 er der naturligvis kun blevet anerkendt meget faa, vistnok næppe en halv snes.

Mistet prøjsisk undersaatsret

Landraad Siemon i Aabenraa bekendtgør i Kredsbladet, at følgende personer er blevne erklærede for at have mistet den prøjsiske undersaatsret: Jørgen Peter Andresen fra Nørre Hostrup, Karl Christian Christensen fra Trappen ved Graasten, Christian Carl Eskildsen fra Øster Terp, Hans Tøgersen Hansen fra Stubbæk, sidst bosat i Styrtom, Peter Gaarde Jessen fra Ørslev, Falle Lilholdt fra Løjtkirkeby, Niels Hansen Lund fra Ballum, sidst bosat i Kværs, Nikolaj Nikolajsen fra Traasbøl, sidst bosat i Dybbøl, Jørgen Petersen Paulsen fra Skovbølgaard, sidst bosat i Haderslev, Carl Christoph Rohde fra Aabenraa, sidst bosat i Sønderballe og Niels Tastesen fra Løjtkirkeby, sidst bosat i Langetved.

En tanke om “31. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: statsløse og undersaatsret”

 1. Meddelelsen “Mistet prøjsisk undersaatsret” stod også i Hejmdal 26. januar 1918 på side 3. Dog med overskriften “Mistet den prøjsiske Undersaatsret”
  Også ‘Folkebladet Sydjylland’ i Kolding bragte meddelelsen 31. januar 1918.

  Om en af de nævnte med mistet undersåtsret:
  Christian Carl Eskildsen fra Øster Terp i Bedsted Sogn.
  C.C. Eskildsen blev født 20. januar 1890. Døde 24. september 1949 i Brørup. Han var da gårdejer i Gamst i Andst Sogn, ved Vejen. (Begravelsen er registreret i kirkebogen for Andst Sogn).

  Eskildsen er nævnt på listen ‘Desertører alfabetisk’:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/listerlitteraturlinks/desertoerer/desertoerer-alfabetisk/
  ESKILDSEN, Christian. Født: 20.1.1890 i Ø. Terp. Bopæl: Ø. Terp. AAKB.
  Der er altså her henvist til “AAKB”, hvilket nok står for ‘Aabenraa Kreisblatt’ = Amtliches Kreisblatt für den Kreis Apenrade.

  Der angives på nævnte side ‘Desertører alfabetisk’: “Efter hvert navn anføres kort, i hvilken liste man kan hente yderligere oplysninger>.”
  Jeg forstår ikke, hvordan det skal forstås. Altså hvordan man får disse ‘yderligere oplysninger’ frem. Ingen af de nævnte links hjælper til at finde mere om ESKILDSEN, Christian. Eller er det mon sådan, at der er oplysninger, som endnu ikke er afskrevet og digitaliseret ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *