30. maj 1915 – Truels Bajer: “Gården omringet af militær”

“Den 30. Maj 1915 opsøgte Amtsforstanderen i Skærbæk, ledsaget af en Kriminalbetjent, Truels Bajer. Han var imidlertid taget til Rejsby for at tilse en anden Landmands Ejendom under dennes Fraværelse ved Fronten. Amtsforstanderen tog derover og arresterede Gårdejer Bajer, som derpå førtes hjem til Vangsbo. Her fandt man Gården omringet af Militær, og der blev foretaget en Husundersøgelse, der havde til Formål at finde Breve, som skulde være kompromitterende for Truels Bajer. Trods al anvendt Flid var det umuligt at finde sådanne; men ikke desmindre førtes Bajer til Skærbæk, hvor han sad arresteret 3—4 Dage, derfra til Toftlund, hvor man holdt ham under Lås og Lukke en lignende Tid, og endelig til Flensborg Landsretsfængsel, hvor Måned efter Måned gik, uden at man tænkte på at løslade ham. Han anede faktisk ikke, hvilken Forbrydelse man sigtede ham for, og hans Familie gjorde forgæves Forsøg på at få ham frigivet mod Kaution.”

(Vilhelm la Cour: Sønderjylland under Verdenskrigen. August 1914-1916, København 1916, s. 135)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *