26. oktober 1918. Anerkendelse af H.P. Hanssens tale: „de rette Ord til rette Tid og paa rette Sted.”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 26. Oktober 1918.

Jeg modtog i Dag en Del Breve, som viser, at min Tale har vundet stærk Genklang i Sønderjylland.

Redaktør P. Simonsen, Flensborg, meddeler mig, at Censur-myndighederne har forbudt de danske Blade at aftrykke den tyske Presses Udtalelser om min Tale. Han anmoder mig om at søge dette Forbud ophævet ved en Henvendelse til Statssekretær Gröber.

Advokat Ravn takker mig ligeledes for Talen og betegner den som „de rette Ord til rette Tid og paa rette Sted.”

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *