24. december 1919. Forslag om at indskrænke antallet af stemmeberettigede afvises

Møde i F. K.s øverste Raad
Den tyske Delegations Note af 16. Okt. 1919 var af øverste Raad videresendt til Juristernes Komité, som 24. Dec. udtalte:

I Henh. til Fredstraktatens Art. 109 tilkommer Stemmeretten i Slesvig de Personer, som er fødte paa Territoriet, har Bopæl dér eller er udvist derfra. Derfor kan man ikke afslaa Personer, som opfylder den ene eller den
anden af disse Forudsætninger, Retten til at afgive Stemme. Navnlig er det klart, at de i Slesvig fødte Personer, der er bosatte udenfor Afstemnings-Omraadet, kan gøre Krav paa at udøve Stemmeretten.

I sit Møde 30. Dec. vedtog Øverste Raad, at

Der gives de all. og ass. Magters Myndigheder Meddelelse om den af Juristernes Komité afgivne Betænkning.

 

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *