19. december 1917 – Ribe Stiftstidende: rygte – er Tyskland ved at sælge Nordslesvig for guld?

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Privattelefonforbindelse mellem felthæren og hjemmet

Fra 1. december i aar er det tilladt for soldater i felthæren og de uden for grænserne af det tyske rige værende dele af flaaden i retningen fra valpladsen (store hovedkvarter, operations, etappe- og besat omraade) forsøgsvis at faa privattelefonsamtaler med hjemmet.

Haardt kvæstet

Peter Chr. Hanssen fra Aabenraa, rigsdagsmand H. P. Hanssens søn, der staar som løjtnant ved et infanteriregiment paa Vestfronten, er bleven haardt kvæstet under forsøget paa at standse et par løbske heste. han blev i bevidstløs tilstand i sygeautomobil ført til lazarettet i Mühlhausen i Elsass, hvor lægerne konstaterede brud paa hjerneskallen med stærk blødning ud af det venstre øre. Efter at have svævet mellem liv og død et par dage er han dog nu efter lægernes sigende uden for livsfare, og de venter, at han i enhver henseende vil genvinde sin fulde førlighed.

For udbredelse af falske rygter

Ved Bisidderretten i Løgumkloster forhandledes forleden bl.a. en klage mod landmand S fra Hyndingholm ved Ravsted for udbredelse af rygter. Han havde ifølge Schleswigsche Grenzpost paastaaet, at kredsene Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder skulde sælges til Danmark for guld, og forhandlingerne desangaaende var afslutningen nær. Han var derfor bleven istedt 4 ugers fængsel, men havde krævet retslig afgørelse. Retten ansaa sagen mildere og dømte den anklagede til 3 dages fængsel. Der toges derved i betragtning, at S. ikke tidligere havde været straffet. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *