18. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: problemer med posten i Toftlund

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hvordan man besørger post i Toftlund

Vi har fra Toftlund modtaget klage fra en abonnent om, at vedkommende kun faar de tre numre ugentlig af Ribe Stifts-tidende, uden at den paagældende kan erfare, hvor de øvrige er bleven af. Undertiden faar abonnenten paa forespørgsel om bladet stukket et eller flere gamle numre ud, men er naturligvis ikke tilfreds med det. Abonnenten beder os søge oplyst, om det ikke længere er muligt at faa sine forud betalte blade leveret af posthuset. Vi skal blot bemærke, at vi afsender det rette antal bestilte eksemplarer af Ribe Stifts-tidende til Toftlund, og at vi jo desværre ikke kan paatage os at fjerne de uregelmæssigheder, der kan finde sted under disse forhold. Vi vil anbefale den eller de paagældende at søge assistance hos politimyndighederne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *