2 tanker om “1. januar 1921 – De faldne”

 1. Om den ovenfor viste mindesten i Vojens:

  https://arkiv.dk/vis/1160029 fortælles:
  “Det gamle mindesmærke i Vojens over faldne i 1. Verdenskrig.”

  “Vojens, Kirkegård, den 31. juli 1927, indviedes et mindesmærke over de i den store Krig 1914 -18 faldne og savnede fra Vojens.
  Mindesmærket på kirkegården er senere fjernet, omkring 1970 var det i meget dårlig stand, og blev da erstattet af en mindesten i granit, som står i et lille anlæg på parkeringspladsen ved kirken, i hegnet ind til kirkegården.”

  “Teksten på mindepladen:
  Minde over de i den store Krig 1914-18 faldne, døde og savnede fra Vojens.
  Hjælp os Guds Søn, med Smertens Tornekrone! Sig fra dit Kors: Mit Blod har Alt fuldbragt! Dyreste Blod, som Jordens Folk forsoner sødt ved Naadens Pagt.
  Vojens Sogn satte dette Minde.”

  “Verset i indskriften er taget fra pastor Carsten Petersens bog, Mit Land og Årbog 1995.”

  Om Carsten Petersen, Carsten Jensen Petersen, 1.6.1871-25.2.1943, præst, forfatter:
  https://biografiskleksikon.lex.dk/Carsten_Petersen
  Bogen ‘Mit Land’ er fra 1919.

  (På fotoet af det gamle mindesmærke kan teksten ikke læses).

  Teksten på den ny sten er dog på et par punkter lidt anderledes end afskriften fra det gamle mindesmærke:
  Årstallet 18 er skrevet fuldt ud: 1914 – 1918.
  Salmeverset lyder nu:
  “Hjælp os, Guds Søn, med Smertens Tornekroner.
  Sig fra dit Kors: Mit Blod har alt fuldbragt.
  Dyreste Blod, som Jordens Folk forsoner,
  sødt med sin Gud ved Naadens stærke Pagt.”

  Dette er den udgave, som står i bogen “Gennem Lidelse til Sejr. I Anledning af Genforeningen” af C. Asschenfeldt-Hansen og Carsten Petersen, uden årstal.

  – – –
  Mindestenen i Vojens er afbildet på
  http://www.jydefamilien.mono.net/17406/Mindesten%20ved%20Vojens%20kirke
  https://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Vojens/Vojens_A011.jpg Foto fra 2012

  Disse billeder synes ikke at vise stenen i samme omgivelser. Måske er det bare en hæk, der er vokset op ?
  Vojens Kirke og Kirkegården ligger på hver sin side af vejen Østerled. Parkeringspladsen og kirkegården ligger mod syd.
  Ud fra et luftfoto på map.krak.dk: Billederne må være taget mod sydøst, og det må være kapellet på kirkegården, der ses i baggrunden. Mindestenens forside vender mod nordvest, og bag stenen er en af adgangsvejene ind til kirkegården.

  – – –
  I øvrigt: https://da.wikipedia.org/wiki/Vojens_Kirke
  Vojens Kirke er en genforeningskirke fra begyndelsen af 1920’erne. Den blev indviet 6. september 1925. Kirken var den første sognekirke, der blev bygget i 300 år i landsdelen. Den tilhørende kirkegård er ældre end kirken og blev taget i brug 28. januar 1878. Midt på kirkegården ligger “det røde kapel”, der blev bygget få år efter at kirkegården var etableret, og kapellet blev taget i brug i 1883.

  Kirkegårdskontoret ligger nu i kapel-bygningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *