Lausten, Bende Elias (1880-1914)

Mindesten, Mindelunden, Løgumkloster
Mindesten, Mindelunden, Løgumkloster

Persondata
Født: 15/03-1880, Toghale, Møgeltønder Sogn
Død: 19/09-1914, Carlepont, Frankrig
Uddannelse:
Erhverv:  Bagermester, Markedsgade 33, Løgumkloster
Bopæl: Løgumkloster, Løgumkloster Sogn
Hustru:  Gift med Dorothea Christine Lorentzen, som 1921 var bosat i Rise Sogn. Hun døde 1985 i Gram, 102 år gammel
Børn:   Efterlod sig 4 børn, født 1908-1914

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: ?
Udtrådt:   Faldet
Enhed(er): Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86, 2. Kompagnie
Rang: Wehrmann
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:  Der var sørgegudstjeneste for ham i Løgumkloster Kirke

Kilder
Dødsbiregistret, Løgumkloster Flække, LAA
Kirkebog, døde, Løgumkloster, LAA
Kirkebog, fødte, Møgeltønder, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01039
Mindetavle over brandmænd, Løgumkloster
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten og mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle over faldne brandmænd fra Løgumkloster. Museet Holmen, Løgumkloster
Mindetavle over faldne brandmænd fra Løgumkloster. Sønderborg Slot

4 tanker om “Lausten, Bende Elias (1880-1914)”

 1. Se: http://www.bryld.info/ download Marselisborg Monumentet: Faldne Danske …1914-18 nr. 2283

  Dødsannonce:
  Paa Ærens Mark fandt i Frankrig Heltedøden for Fædrelandet min kære Mand, vore Børns dyrebare Fader,
  vor kære Søn, Broder og Svoger
  Bende Lausten,
  35 Aar gammel. Dybt savnet af de sørgende efterladte.
  Løgumkloster i Oktober 1914, I dybeste Sorg: Dora Lausten og Familie
  Sørgegudstjeneste i Løgumkloster Kirke Onsdag den 21. Oktober, Aftenen Klokken 8

  Brev fra Sophie fra Hjordkjær(Dora’s søster) til Bendes Familie dateret: Løgumkl., d. 29.sept.1914
  Kære Familie!
  Jeg er lige kommet til Løgumkloster og skal meddele jer den sørgelige nyhed at Dora har fået meddelelse om, at Bende er blevet truffet af et granatskud og døde kort efter. Postbud Nielsen har skrevet det til hans kone. Han var tilstede den 19. sept. Sådan skulle det være.
  Han (postbudet) blev hårdt såret og kom på Lazaret i Altona d. 20.sept.
  Præsten har været her i går eftermiddags og fortalt Dora det. Ingen andre kunne. Han var nødt til at sige, der ikke var stort håb. Kun den kære Gud kan trøste i den svære tid. For Dora er det sørgeligt og hun har svært ved at tro/overvinde det. Hjerteligste hilsner fra Dora og børn/Sophie fra Hjordkær
  (det sidste brev fra Bende er skrevet 16.9. og var her den 24.9.)

  Udklip af brev fra Peter Johnsen Petersen, Østerby: “Erschen, d. 13.10.1914(tirsdag)
  Kære Svoger og Søster! (Karsten Lausten og Kjestine i Gærup)
  I Dag har jeg god Tid og vil sende et Par Ord til Eder. Jeg har det nu for Øjeblikket ret godt. Vi er nemlig bleven afløst i Fronten Natten mellem Søndag og Mandag og er kommen hertil, hvor vi nu skal have Ro i en otte Dage, hvad vi ogsaa højlig kan trænge til. Det er nu ogsaa heldig for os at Antwerpen er falden, da der jo derfra vil komme en Mængde Militær. Meningen er vel nok efter hvad der fortælles at vi skal til Ostende eller Calais til Kystbevogtning, dette synes jeg i alt Fald bedre om, saa er vi da kun udsat den enkelte Gang vi bliver angreben fra Søen, og dette forefalder maaske ikke en gang. I stedet her i Fronten er vi udsat hver eneste Dag. Vort Regiment har jo ogsaa haft meget store tab, vi var nemlig fra Begyndelsen 3.000 mand, har fået 500 M. forstærkning, og er nu 7-800 Mand altsaa 4/5 er syge, saarede eller død. Blandt de sidste er jo desværre Din Broder Bende, men du har vel hørt det, jeg har nemlig skrevet det hjem til Moder.
  Han faldt den 19. Sept. om Aftenen mellem 6 og 7 ved et Bombardement paa Byen Carlepont, han ligger begravet i Slotshaven der i Byen. 2 Comp. stod lige opstillet og skulde ud at besætte Løbegravene, da Granaterne begyndte – vort Comp. var lige rykket ud – en Granat slog ned midt i mellem dem og gjorde en forfærdelig Virkning, en 6-7 døde og mange saarede. Ja, kære Svoger det er sørgeligt at modtage slige Meddelelser om sine Paarørende, men dobbelt sørgeligt er det dog for sin kære Kone og de smaa Børn, ja, de stakler det er haardt, trøst og hjælp dem kære Svoger og Søster saa godt i kan. Der er jo mange som maa dele samme Skæbne, det er jo tungt at Menneskeligheden staar endnu saa langt tilbage i 1914, men dette vil dog med Tiden nok ændre sig, det brede Lag i Befolkningen søger jo da altid at faa mer og mer Indflydelse i hele Styrelsen Verden over.”

  Sang sunget ved Sangstævnet 1914 i Sognekro ved Lygumkloster 2 dage før Krigsudbrud

  1. Hvad nytter det vort land er lagt
  saa smukt ved “Bugt” og hav
  naar kærlig(hed) ej staar på vagt
  ved hjemmet Gud os gav
  Hvad nytter det vi har kultur
  og gode kaar som faa
  naar fremmed magter staar på lur
  ved døren uden slaa.

  2. Vi fik vort fædreland i arv
  som sønnen faders Gaard
  og vi skal vogte Gaardens tarv
  til vore børn den faar
  vi skal ej skjule dannebrog
  ej hejse fremmed flag
  ej knægtes under fremmed aag
  fordi vi sveg vor sag.

  3. Velan du stemme i mit bryst
  syng frejdig frisk og fro
  som bølgen ved den danske kyst
  det Land – dig elsker vi
  Nu vil vi ikke tænke smaat
  som vi saa tit har gjort
  Nu vil vi værnes fuldt og godt
  og elskes varmt og stort. (Skrevet på brev fra Niels Jensen – måske = forfatteren?)

  Postkort sendt fra Bende til forældrene i Toghale:

  Haurup, d. 19.8.1914 (onsdag) Kjære Familie!
  I dag har jeg modtager Eders kort og et fra Løgkl. nej Hjordkær de har rigtignok være lidt længe underveis men de kom dog. Ellers er der jo ikke noget Nyt her. Vi gaar jo og driver rundt hele dagen, men nu gaar det vist snart løs, vi tænker bestemt det gaar nord paa. har i fået svar fra Dora hun skrev I kunde nok faa Svinene da “sperren” nu var forbi. Tørvene kunde ogsaa nok komme hjem nu. Her ligger ogsaa Niels Petersen fra Møgelt. og de meste er Danske her. Der er ogsaa et par Løgkl. Nu faa vi jo vist snart se hvor de trækker hen med os. Til Slut de hjerteligste hilsner til Eder alle fra Landwehrmann Bende Lausten II “korps”?
  Inf. Res. Regt. Nr. 86
  18te Res. Division
  9te Res. Armekorps zur Zeit im Felde

  Flensborg, Fredag (21.8.) aften fra Landwehrmann B.Lausten 2 Comp.(?) – Res. Regk. Nr. 86
  Kjære Familie! Nu har vi snart faaet alt hvad vi skal have udleveret, blot ingen Post?
  Vi bliver her foreløbig. Til Søndag aften skal vi “hvære” helt færdig til at reise af. Hvor det gaar hen er der ingen der hved. Jeg er i dag bleven “udkommanderet” til at passe en Hest, saa “kør” jeg ikke med “Comp” men altid bagefter. I dag har jeg hværet hos Th. Beyer; vores Svigersøn som er Kjøbmand. “Han” var ogsaa afreist sidste Onsdag til Berlin. Der er mange bekjendte her. Eller er vi jo alle ved god mod. Er Chr. afreist? og Moder kommen Hjem? Til slut de beste ønsker til Eder alle fra Eders B. Lausten Land. Reserve – Regt. Nr. 86 – 2 “Comp”?

  Kjære Forældre! Altona d. 23.8.1914
  Vi er nu paa reisen syd paa hvorhen ved vi ikke, men der er tale om Mains. Ellers er der intet Nyt.
  Vi reiste Kl. 9 i gaar aftes fra Flensborg nu har vi lige faaet Kaffe. Kl. er 5 morgen.
  Med hilsen til Eder alle Eders Bende Lausten

  Postkort stemplet Crefeld 24.8.1914 (mandag)
  (lyserødt kort med engle bærende sort tavle “Mathias” i guldramme)
  nu har vi “gaaet”? siden Lørdag (22.) aften kl. 8 og nu er det Mandag morgen kl. 4 og vi skal endnu videre. De bedste ønsker fra Crefeld sender Eder Bende

  Kjære Familie! d. 30.8.1914 (søndag)
  I venter jo vist efter et par ord vi har hværet i Ilden d. 26.(onsdag) men jeg er gudske lov kommen udskadt fra det ellers er der mangen der har faaet skade blandt andet Niels Petersen fra Møgl. han fik et skud i det ene Ben saa han ikke mere kommer med. Er Kristian borte? har I hørt fra Løgkl.? Ellers er der vel ikke noget Nyt. I det haab at vi snart sees sund og munter i hjemmet hilses I venligst fra Eders Bende Lausten

  “Sottegem” d. 8.9.1914 (tirsdag)
  De bedste ønsker herfra sendes Eder alle. Nu er vi på Vei til Frankrig – så er vi nu vist færdig. Kan I ikke hente svinene i Løgumkl.” 23.8. skrev Dora” Ellers er alt vel ? ?
  I hilses venligst fra Bende Lausten

  Sidste postkort fra Bende er dateret 15.9.1914 (tirsdag)
  Kjære Familie!
  Eders Brev fra d. 4.9. har jeg modtaget og glæder mig at i har det godt. Vi er nu i Frankrig og faar os vist nogle hårde dage – for endnu vi har marcheret i de sidste otte dage – hver dag ca. 40 km – nu begynder det at regne og er koldt om Natten har I hentet Svinene i Løgumkl. da Dora gjerne vil af med dem. Nu gaar posten saa de venligste Hilsner fra Eders Bende Lausten.

  Bende er begravet i Nampcel, Frankrig (som Bende Edvard Lausten)

  https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-l/lausten-bende-elias-1880-1914/
  på Sønderborg Slot findes en mindetavle over faldne brandmænd i krigen 1914-1918 fra Løgumkloster,
  hvor Bende er nævnt (står fejlagtig anført som død 16.9.1914)

  Bende var bagermester i Løgumkloster (Markedsgade 33).
  Han var gift (31.5.1907) med Dorothea (kaldt Dora) Christine Lorentzen, f. 15.101882 i Hattlund Moor, Gross Quern, Angel
  (død 16.1.1985 hos en datter i Gram, 102 år gammel).
  De havde børnene:
  Jensine (Sidde) Sophie Johanne Lausten, f. 25.12.1908, d.1994
  Margrethe (Grethe) Marie Lausten, f. 9.6.1910, d. 1996
  Henni Sophie Lausten, f. 12.6.1912, d. 1931
  Bende Mathias Lausten, f. 5.11.1914, d. på Ribelund 1983

 2. Ovennævnte svoger, Peter Johnsen Petersen fra Tornskov ved Løgumkloster, faldt ved fronten i Frankrig d. 3.4.1916.
  Hans bror J. Christian Lausten (1883-1966)blev taget til fange ved den russiske front d. 31.7.1915 og sent til Sibirien. Han kom hjem d. 29.9.1919. Hans bror Carsten J. Lausten (1878-1944) var i 1917 telegrafist på en garnison i Coblenz og nåede ikke til fronten p.g.a. dårligt helbred. Den yngste bror f. 1887 gik over grænsen til Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918