Jørgensen, Jørgen Peter (1890-1950)

Persondata
Født: 12/09-1890 i Flensborg
Død: 02/03-1950 i Gentofte
Uddannelse:
Erhverv: Journalist ved Dybbøl-Posten
Bopæl:
Hustru: Gift 1. g. med Ebba Mathilde Myhre 21/06-1919 i Holmens kirke. Skilt før 1933. Gift 2. g. 13/06-1945 med Gertrud Johnsen. Skilt 18/12-1946
Børn (før krigsafslutningen):
Andet:

Militær løbebane før krigen

Militær løbebane under krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er): RIR 213.
Rang: underofficer
Såret:
Udmærkelser:
Andet: I fransk fangenskab.

Tyske tabsliste: 17/08-1915 Utffz. Jörgensen, Jörgen, Flensburg, RIR 213, Leicht verwundet, b. d. Tr., dann vermisst. 27/05-1916 Utffz. Jörgensen, Jörgen, Flensburg, RIR 213, 2. komp., bisher vermisst, in Gefangenschaft (A. N.)

Aurillac Bogen 1937. Side 95:
”S. Thyssen var aktiv Soldat ved I. R. 75 i Bremen, da Krigen udbrød, og havde en kortere Tid før sin Indkaldelse i 1912 været Journalist ved »Modersmaalet« i Haderslev. Dette sidste bevirkede, at han sammen med Underofficer Jørgen Jørgensen, der ogsaa var Journalist, i Slutningen af Fangenskabet, godt et halvt Aars Tid før Hjemrejsen var det vist, ved Professor Verrier’s Hjælp kom til Paris, hvor han levede i fuldkommen Frihed og kunde sætte sig ind i franske Forhold, samt dyrke sine særlige Interesser.”

Efter krigen
Redaktør på ”Sorø Amts Dagblad” 1919 – 1923. 01/05-1923 bosat Nørregade 15, 3. sal. Senere Direktør i Gentofte, Kærmindevej 27.

Kilder
Kirkebog Holmen, gifte 1919. Link.
Kirkebog Hellerup, gifte 1919. Link.
Kirkebog Gentofte, døde 1950. Link.

Publikationer
Aurillac Tidende 1921. Udgivet og samlet ved redaktør J. P. Jørgensen, Slagelse.

Fotos

Hejmdal 17. maj 1919.
Forlovet med sin “gudmoder”.
Journalist J. P. Jørgensen, der før krigen en tid lang var medarbejder ved “Dybbøl-Posten” og i de
sidste år har været i fransk fangenskab, er, da han i april måned vendte tilbage til København, bleven forlovet med sin “Gudmoder”, det vil sige en ung københavnsk dame, der havde påtaget sig at korrespondere med ham, medens han var i fangenskab. I næste uge rejser Jørgensen til kongeriget for at holde bryllup.
Fra 1. juli tiltræder hr. Jørgensen en plads som redaktør ved “Sorø Amts Dagblad”.

Sorø Amts Dagblad: Vore Kontorer: Skælskør: J. P. Jørgensen, Villa “Solvang”, Skovvej, Telf. 282.

Gertrud Johnsen, Født: 22-12-1907 i København
Biografi
Gertrud Marie Johnsen, der var datter af maskinmester Harald Peter Johnsen og hustru Louise Doris Bruns, var i 1938 ved Aalborg Teater og ved Odense Teater 1938-39, hvor hun spillede Louise Stjernegaard i “Nævningen” og flere mindre roller. Hun blev den 15. juli 1939 gift på Københavns Rådhus med skuespiller Jens Asby. Efter skilsmisse fra Asby blev hun den 13. juni 1945 gift på Gentofte Rådhus med direktør Jørgen Peter Jørgensen (12-09-1890 – 02-03-1950). Parret blev separeret den 18. december 1946.

En tanke om “Jørgensen, Jørgen Peter (1890-1950)”

  1. I et brev til sine forældre i Bjolderup dateret 09/08-1915 skriver Johannes Clausen: “En Underofficer Jørgensen, en god Ven af Andreas (Dyb. Posten) var for en 8 Dage siden sammen med en anden paa Patrulje i en Baad paa Yser-Kanalen. Han og den anden er ikke vendt hjem, saa det antages, at de er falden i belg. Fangenskab hvad der let kan hænde her. Jørgensen var ved 213, og vi kom ofte sammen. Han var i Rusland og Frankrig før han kom hertil. Her lavede han Angrebet ved Pilkem med og han var nok den eneste, der kom ind i Sappen, men saa kastede Englænderne med Haandgranater, han fik én paa Tornysteren saa det splintredes og han fik et Saar i Ryggen. Maaske er han nu bleven ked af Legen og har hjulpet til at komme bort i Tide.”
    [Andreas = broderen Andreas Tøgesen Clausen, boghandler i Sønderborg]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918