Hansen, Niels (1882-1932)

Persondata
Født: 11/03-1882, Fole, Fole sogn.
Død:
15/09-1932, Sygehuset i Gram.
Begravet 20/09-1932 på Fole sogns kirkegård.
Uddannelse:
Tømrer og murer. Elev på Skibelund Efterskole i 1896,
Erhverv: Tischler (i 1907). Bygmester (i 1907 og 1932). Sognerådsformand fra 1922.
Bopæl: Fole sogn.
Hustru: Gift borgerligt 14/06-1907 i Gram med Magdalena Maria Koch (1883-1967).
Børn: Mindst 7 børn (født 1908-1928 ifølge folketællinger).

Andet: –

Militære løbebane før krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er):
Rang:
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 1915
Udtrådt: 1918
Enhed(er):
Rang: Wehrmann (i juli 1915).
Uddannet som:
Særlig tjeneste
: –
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:

Oversigt over breve og postkort fra Niels Hansen, Fohl, 1914-18. Originaler er 2022 i privateje:
Kort og breve er opstillet kronologisk, med angivelse af eventuel stedangivelse og enhed. Ikke alle kort eller breve er nævnt. Hvor Niels Hansen har befundet sig i længere tid, er kun det første og det sidste kort/brev nævnt, samt kort/brev med eventuelle forandringer i den lokale adresse eller militære enhed.

12/03-1915 i Flensborg, forventes afrejse mod Halle samme dag kl. 3.40.

14/03-1915 i Halle a/Saale, tjeneste på Kgl. Reservelazarett “Cecilienhaus”.
21/06-1915 stadig i Halle, men på “Hilfslazarett Neumarkt-Schützenhaus”.
30/06-1915 stadig i Halle, men til Landstormbataljon Nr. 13, 1. Komp, Johannesschule.
13/07-1915 stadig i Halle, men ny uniform og udrustning, forventet afgang til Belgien fredag (dvs. d. 16/7) kl. 2.

 18/07-1915 kort fra Braine le Comte, Belgien.

 29/07-1915 kort fra La Louviere, stemplet Königl. Preuss. Landsturm-Inf. Bataillon Halle a. S.
25/08-1915 stadig i La Louviere og det fremgår, at han gør tjeneste på lazaret.
25/12-1915 sidste kort fra La Louviere.

08/01-1916 Krigslazarett Mons, Belgien.
05/02-1916 sidste kort fra Mons, håber at komme til Tyskland lørdag.

29/02-1916 Königliches Garnisonslazarett Flensburg.
29/05-1916 sidste brev med lazaret-stempel fra Flensborg.

31/05-1916 Flensborg, afrejse til Halle lørdag.

03/06-1916 Hamburg.

06/06-1916 Halle.
08/06-1916 sidste kort fra Halle.

06/07-1916 Illowo, Østprøjsen.

15/08-1916 sidste kort fra Illowa, stemplet Deutsch-Eylau, Østprøjsen.

13/12-1916 Halle.

27/12-1916 Bromberg, ankommet om aftenen og har overnattet.

22/02-1917 postkort m. motiv fra Wilna (Vilnius, Litauen), Kgl. Preuss. 11. Landst.-Inf.-Ers.-Batl. IV/29, 4. komp., Deutsche Feldpost No. 166.

27/03-1917 sidste kort m. ovenstående stempel.

25/04-1917 stemplet: Gefangenen-Arbeits-Bataillon 80.

02/05-1917 igen stemplet Kgl. Preuss. 11. Landst.-Inf.-Ers.-Batl. IV/29, 4. komp., Deutsche Feldpost No. 166., men ikke efterfølgende.

26 til 29/5-1917 tre breve og et fotokort uden stedangivelse.

13/06-1917 Wilna, gruppefoto hvoraf dato og sted fremgår, desuden Wache II.

24/06 til 01/07-1917 tre kort uden stedsangivelse men med motiver fra Wilna.

16/10-1917 til 22/03-1918 tre breve uden stedangivelse.

31/03-1918 postkort, motiv fra Vilnius, Bewach[ungs] Komp[agnie] Gef[angenen].Arb[eits].Bat[ai]l[lon]. 80 I.

20/05-1918 Berlin, tilsyneladende på vej tilbage efter orlov.

09/06 til 26/08-1918 ti breve uden stedsangivelse.

19/09-1918 Frankfurt a/Oder, Bewach Komp Gef.Arb.Batl. 80 I, feltpost 166. Ankom dagen før og rejser nu tilbage til bataljonen.

 21/09 til 18/11-1918 fem breve uden stedsangivelse.

29 og 30/11-1918 to breve fra Wilna”.

Efter krigen
Bygmester i Fole sogn.

Fra 1919-1920 medlem af Kommunerådet. Fra 1920 medlem af Sognerådet, formand for Vej- og Forsørgelsesvæsen, medlem af Værgerådet, Kommunekasserer og Folkeregisterfører.
Fra 1922 sognerådsformand.

Biografi for Niels Hansen (1882-1932) trykt i Danmarks kommunale Forvaltning.

Kilder
Fødselsbiregister, Gram, RAA.
Vielsesbiregister, Gram, RAA.

Folketælling 01/02-1921, Fol sogn, Fol. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1925, Fole sogn, Fole. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1930, Fole sogn, Fole. Rigsarkivet.

Kirkebog, Fole sogn, RAA.
Gravsten, familiegravsted, Fole sogns kirkegård.

Oplysninger og scanninger af feltpost i privateje. Indsendt til Sønderborg Slot, oktober 2022.

Publikationer
Danmarks kommunale Forvaltning, De sønderjydske Landsdele”, udgivet 1928 af selskabet “Vort Samfund”, København.

Fotos

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918