Frauen, Max (1886-1951)

Persondata
Født: 31/10-1886, Süderdeich, Wesselburen sogn, Norder Dithmarschen, en søn af gdr. Fritz Wilhelm Frauen og Ida Margarethe Auguste Armbrust.
Død: 16/02-1951, Wesselburen .
Uddannelse: Tønder Seminarium 1908, ME 1914, præparand i Lunden 1902-1905, stud på akademiet i Poznan 1912-1914.
Erhverv: Lærer i Skodsbøl 1908-1910, præparand lærer i Uetersen 1910-1912
Bopæl:
Hustru(er):
Gift 1. gang i Uetersen med Margarehta Dorothea Hansen (født 02/05-1885, Skodsbøl, Broager sogn; død 15/03-1922, Wesselburen), en datter af 1. lærer Johannes Hansen, Skodsbøl.
Gift 2. gang med Käthe Dittmer, msk. lærer (født 05/05-1890, Bönningstedt), en datter af lærer Hermann Dittmer og Margaretha Götgens, Stellingen.

Børn (før krigsafslutningen): –

Militær løbebane før krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed:
Rang:  –
Andet:

Militær løbebane under krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er): Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 203, 10 Kompagni (1916).
Rang: Gefreiter (1916).
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:
Opført i ”Verlustlisten” (dateret 30/05-1916) som faldet.
Opført i ”Verlustlisten” (dateret 06/07-1916) som ”nicht gefallen, sondern vermisst in Gefangenschaft”.
Opført i „Verlustlisten“ (dateret 17/06-1919) som „in Gefangenschaft 22/04-1916 Verdun, jetzt Ütersen, Holstein“.
Deltog i 1. Verdenskrig som landstormmand, var i fransk fangenskab.

Efter krigen
Præparand lærer i Uetersen 1920-1921, i Lunden 1921-1922, msk. lærer i Wesselburen 1922-1924, rektor i Quickborn 1924-1941, msk. rektor i Wesselburen 1941-1951. Medlem af bestyrelsen for Hebbel-selskabet og leder af Hebbel-museet i Wesselburen.

Kilder
Verlustlisten (dateret 30/05-1916, 06/07-1916 og 17/06-1919).
Ravn, L.S.: Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920. Udgivet 1978 af Historisk Samfund for Sønderjylland, Åbenrå.

Publikationer  –

Fotos

Indlæg 5. maj 1916 i Ribe Stiftstidende:
Lærer Frauen, en svogersøn af førstelærer Hansen i Skodsbøl ved Broager, er faldet; han efterlader enke og 3 børn.

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918