Fischer, Carl Otto Ludvig (1868-1915)

Pastor Carl Otto Ludwig Fischer, Højrup, meldte sig frivilligt og blev feltpræst i Füsilierregiment 86.
Pastor Carl Otto Ludwig Fischer, Højrup, meldte sig frivilligt og blev feltpræst i Füsilierregiment 86.

Persondata
Født: 07/02-1868, Vor Frue Sogn, Haderslev
Død: 27/02-1915, Noyon, Frankrig
Erhverv: Pastor
Bopæl: Højrup, Højrup Sogn
Hustru:  Gift med Erika Rosegarten
Børn (før krigsafslutningen): –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:  Pastor Fischer og hans hustru havde meldt sig frivilligt kort efter krigens udbrud
Udtrådt: Faldet. Døde af kvæstelser på ”Nyon Feldlazarett 5”
Enhed(er): Füsilier-Regiment Nr. 86, 8. Kompagnie
Rang: Leutnant
Såret:   16/02-1915 ved Moulin
Udmærkelser:  Fik tildelt Jernkorset
Andet:  Opført i Verlustlisten som “schwer verwundet 16.2.15” og  13/03-1915 som “bisher schwer verwundet, + 27.2.15”

Han står på mindetavlen i Højrup som ”Pastor Fischer” og som død i Moulin

Mindetavle, Højrup Kirke

Det er vurderet, at han er identisk med den Karl Fischer, der er opført på mindesten på Haderslev Klosterkirkegård
Ifølge Volksbund.de, findes en Leutnant der reserve Karl Fischer, død 27/02-1915, begravet på soldaterkirkegården i Nampcel, Frankrig. Kirkegården blev etableret 1919

Mindesten, Haderslev Klosterkirkegård

Kilder
Dødsbiregisteret, Højrup, LAA
Kirkebog, døde, Højrup, LAA
Mindeblad, LAA
Verlustenliste (01/03-1915 og 13/03-1915)
Volksbund.de
Mindetavle, Højrup Kirke
Mindetavle, Haderslev Katedralskole, over faldne, tidligere elever
Mindesten, Haderslev Klosterkirkegård

Publikationer
Wilhelm Jürgensen: Füsilierregiment ”Königin” nr. 86”. Side 65

Foto
Foto af mindetavler, Sønderborg Slot

Mindetavle over tidligere, faldne elever fra Haderslev Katedralskole
Mindetavle over tidligere, faldne elever fra Haderslev Katedralskole. Carl Fischer står som nr. 2 i venstre spalte

17. august 1914: ”Præsten i Højrup har meldt sig til hæren”
Tysk Præst og Hustru drager til Hæren
Pastor Fischer i Højrup ved Grænsen, (tysk, men afholdt Embedsmand), søn af afdøde Vejinspektør Fischer i Gram, holdt i Gaar Afskedsprædiken i Højrup Kirke. Han har været Præst for Højrup Menighed i ca. 16 Aar, men nedlægger nu Embedet og rejser til Hæren som Feltpræst og hans Hustru for at gøre Tjeneste ved Lazaretterne.

27. februar 1915: “Pastor Fischer fra Højrup død af sine sår”
Februar bragte mildere vejr og mere tørke. Forsyningstjenesten og reserveformationernes arbejde blev bedre organiseret. Udbygningen af stillingen gjorde bedre fremskridt end i januar. Frem for alt overvandt man nogenlunde mudderplagen. Artilleriilden tog ganske vist til i styrke, idet den nu også greb over i det højre regimentsafsnit. Den fortræffelige løjtnant pastor Fischer blev offer for den, da han under et kraftigt ildoverfald inspicerede sine poster.

Hårdt såret blev han den 16. februar bragt til lazarettet i Blérancourt. Her døde han den 27. februar. På sygesengen fik han af kommandøren for 9. armékorps, Exzellenz von Quast, personligt overrakt jernkorset. Alle, der kendte ham, vil aldrig glemme den uforfærdede mand, der som hvidhåret drog i felten, ugen igennem forrettede sin tjeneste og om søndagen gennem sin prædiken gav sine kammerater forøget styrke.

Indlæg 12. oktober 1915. “RIR84 forlader Laon

En tanke om “Fischer, Carl Otto Ludvig (1868-1915)”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918