Andresen, Jens (1884-1967)

Persondata
Født: 26/04-1884, Ullerup sogn.
Død: 13/03-1967
Begravet på Broager sogns kirkegård.
Uddannelse: Ved landbruget forskellige steder. Efterskole 1900. Ryslinge Højskole 1904. Tune Landbrugsskole 1910.
Erhverv:  Landmand
Bopæl:  Nejsgård, Broager sogn.
Hustru: Gift 04/04-1919 med Christiane Petrea Hansen (1891-1982) – kaldes på gravstenen ”Nanne”.
Børn (før krigsafslutningen): –

Andet: –

Militære løbebane før krigen
Indtrådt: 1906
Udtrådt: 1908
Enhed:
Rang:  –
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 1914
Udtrådt: 1915
Enhed(er): Landstorm 84
Krigsskueplads:  Østpreussen
Rang:  Gefreiter
Fangenskab:  –
Såret:  Ja
Udmærkelser:
Andet:

Jens Andresen ”var Bestyrer af Kassøgaard 1911-12, købte derefter en Gård paa Als og kom i Krig 1914-15, hvorfra han blev hjemsendt som Krigsinvalid; han solgte saa sin Ejendom 1917, kom til Ullerup og rejste derfra til nuværende Gaard” (Kilde: Danske Landmænd, 1943).

Efter krigen
Overtog 1919 slægtsgården ”Nejsgaard”, Broager sogn, der da havde 156 Tdl. Land. I 1943 var der 95 Tdr. land til gården.

Medlem af DSK Broager afdeling. Fra starten

Kilder
Kirkebog, Ullerup sogn, RAA.

Vielsesbiregister, Broager, RAA.

Kirkebog, Broager sogn, østre distrikt, RAA.

Kartotekskort over DSK medlemmer, Broager afdeling.
Oplysningerne bringes med tilladelse fra Broagerlands Lokalarkiv (se http://broagerlandsarkiv.dk/ ), som er i besiddelse af de originale kort.

Gravsten, Broager sogns kirkegård.

Publikationer
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats, Bind 2, Sønderborg og Aabenraa amter, Nationalt Forlag, 1943.

DSK Årbøger, 1967. Nævnt på liste over årets afdøde medlemmer.

Fotos

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918