Tidslinje

VIGTIGE DATOER

1914

August
4/8 Tyskerne går ind i Belgien (Vestfronten).
5/8 Tyskeren belejrer Liege (Vestfronten).
7/8 Montenegro erklærer Østrig-Ungarn krig.
8/8 Franskmændene angriber over den fransk-tyske grænse.
9/8 De første britiske tropper ankommer til Frankrig.
11/8 Frankrig erklærer Østrig-Ungarn krig.
11/8 Østrig-Ungarske tropper går ind i Serbien.
12/8 Storbritannien erklærer Østrig-Ungarn krig.
12/8 Montenegro erklærer Tyskland krig.
12-21/8 Østrig-Ungarsk angreb på Serbien mislykkes.
15/8 Russiske tropper går ind i Østprøjsen
16/8 Liege falder (Vestfronten).
17/8 Kampe i Østprøjsen (Østfronten).
18/8 De britiske styrker slutter sig til de franske (Vestfronten).
18/8 De store tyske omgåelsesmanøvre begynder (Vestfronten).
19-20/8 Tyskerne besætter Bruxelles (Vestfronten).
19-20/8 Slag ved Gumbinnen og delvis rømning af Østprøjsen (Østfronten).
22-22/8 Slag i Lothringen (Vestfronten).
22/8 Rusland går ind i Østrig (Østfronten).
23/8 Japan erklærer Tyskland krig.
23/8 Østrig-Ungarn erklærer Japan krig.
23-25/8 Slag ved Krasnik (Østfronten).
23-31/8 Slag ved Tannenberg (Østfronten).
26-31/8 Slag ved Komarow (Galizien)
27/8 Briterne besætter den tyske koloni Togo (Afrika).

September
1-10/9 Slag ved Lemberg, den østrig-ungarske hær trækker sig tilbage (Østfronten).
2/9 Tyske troppe når Marne-floden og truer Paris (Vestfronten).
5-12/9 Første Marne Slag (Vestfronten).
6/9-15/1-15 Serbisk offensiv ved Save (Serbien).
7-15/8 Slaget ved De masuriske Søer (Østfronten)
10/9-9/11 Den tyske krydser Emden driver kapervirksomhed i Bengalske Bugt og Indiske Ocean.
12-15/9 Slaget ved Aisne (Vestfronten).
24/9-12/10 Przemysls 1. belejring af russerne (Østfronten).

Oktober
9/10 Antwerpen falder til tyskerne (Vestfronten).
20/10-18/11 1. slag ved Ypres (Vestfronten).
20/10 Tyrkerne bombarderer russiske havne ved Sorte Havet.
29/10 Serbien erklærer Det osmanniske Rige krig, Det osmanniske Rige erklærer Rusland og Frankrig krig.

November
1/11 Søslag ved Coronel, tyske styrke besejrer britisk (Stillehavet)
2/11 Rusland erklærer Det osmanniske Rige krig.
3/11 I Tysk Østafrika besejrer tyskerne briterne ved Tanga (Afrika).
3/11 Tysk krydserangreb på den engelske østkyst.
5/11 Storbritannien erklærer Det osmanniske Rige krig og annekterer Cypern.
6/11 Frankrig erklærer Det osmanniske Rige krig.
7/11 Den tyske koloni Tsingtau kapitulerer (Kina).
8/11-22/3-15 2. russiske belejring af Przemysl (Østfronten).
16/11 Østrig-Ungarsk offensiv på Østfronten.
26/11 Østrig-ungarerne presses tilbage mod Karpaterne (Østfronten).

December
2/12 Østrig-Ungarn besætter Beograd.
6/12 Tyskerne indtager Lodz (Østfront).
8/12 Søslag ved Falklandsøerne britiske styrker besejrer tyske.
8/12 – 17/3-15 Vinterslaget i Champagne (Vestfronten).
15/12 Serberne tilbageerobrer Beograd.
16/12 Tyske krydserangreb på den engelske østkyst.
17/12 – 20/12 Artois-offensiven begynder (Vestfronten).
20/12 Tyrkiske tropper rykker frem mod Suez-kanalen.
21/12 Briterne erobrer Basra (Mesopotamien).

 

1915

Januar
5/1 Osmannerne besejres af russerne ved Sarykamysh (Kaukasus).
12-14/1 Tysk angreb ved Soissons (Vestfronten).
24/1 Søslag ved Doggerbanken mellem britiske og tyske styrker (Nordsøen).
25/1 Rationering på brød indføres i Tyskland.
4/2 Uindskrænket ubådskrig erklæres i spærreområde omkring England, neutral skibsfart undtages.

Februar
7-21/2 Vinterslaget i Masurien (Østfronten).
16/2-18/3 Vinterslaget i Champagne (Vestfronten).
19/2 Ententens flådestyrker forsøger gennembrud ved Dardanellerne.

Marts
18/3 Nyt flådeangreb ved Dardenellerne.
10-14/3 Slag ved Neuve Chapelle (Vestfront).

April
22/4 Tysk gasangreb ved Ypres (Vestfronten).
25/4 Allierede tropper går i land på Gallipoili.
26/4 Italien indgår hemmelig aftale med Ententen om indtræden i krigen.

Maj
1-3/5 Slaget ved Tarnov-Gorlice (Østfronten), tysk-østrig-ungarsk angreb, Rusland rømmer Galizien.
7/5 Passagerdamperen Lusitania sænkes af tysk ubåd.
9/5-23/7 Slag ved La Basse og Arras (Vestfront).
13/5 Amerikansk protestnote vedrørende sænkning af Lusitania, den uindskrænkede ubådskrig ophæves.
23/5 Italien erklærer Østrig-Ungarn krig.
24/5 Italienske tropper overskrider østrig-ungarske grænse.

Juni
3/6 Østrig-Ungarn generobrer Przemysl. (Østfront).
3/6 Tyskland bomber London.
16-22/6 Slag om Lemberg, erobres af tyske og østrig-ungarske tropper (Østfront).
23/6-7/7 1. Isonzo-slag (Italien).

Juli
3/7 Tysk offensiv over Weichsel og Bug (Østfront).
9/7 Tysk Sydvestafrika kapitulerer til britiske tropper (Afrika).
13-24/7 Slag ved Narew (Østfronten).

August
18/7-3/8 2. Isonzo-slag. (Italien)
4-5/8 Warszawa indtages af tyskerne (Østfront).
21/8 Italien erklærer Det osmaniske Rige krig.
26/8 Tyskland eroberer Brest-Litovsk (Østfronten).

September
5-8/9 Socialistisk/pacifistisk møde i Schweiz.
6/9 Alliance mellem Tyskland, Østrig-Ungarn og Bulgarien.
21/9 Grækenland anmoder om landsætning af franske tropper og mobiliserer.
22/9-30/11 Efterårsslaget i Champagne (Vestfronten).
25/9-13/11 Efterårsslaget i ved La Basse og Arras (Vestfronten).

Oktober
5/10 Britiske og franske tropper landsættes i Saloniki.
6/10 Tysk og østrig-ungarsk angreb på Serbien.
9/10 Beograd erobres (Serbien).
14/10 Bulgarien erklærer Serbien krig.
15/10 Storbritannien erklærer Bulgarien krig.
16/10 Frankrig erklærer Bulgarien krig.
18/10-5/11 3. Isonzo-slag. (Italien)

November
10/11-11/12 4. Isonzo-slag. (Italien)
23/11 Serbien besejres, resterne af den serbiske hær trækker sig tilbage til Adriaterkysten.

December
3/12 Osmannerne indeslutter britiske styrker i Kut-el-Amara (Mesopotamien).
20/12-9/1 16 Allieret tilbagetrækning fra Gallipoli.
29/12 Tyske tropper i Kamerun trækker sig tilbage til spansk område (Afrika).

 

1916

Januar
23/1 Montenegro overgiver sig til Østrig-Unganr efter tre-ugers felttog.
27/1 Indfører Stobritannien værnepligt for alle ugifte mellem. 18 og 41 ( i maj også for gifte).

Februar
1/2 Rusland indtager Ezerum (Kaukasus).
21/2 – 9/9 Slaget ved Verdun (Vestfront).

Marts
1-15/3 5. Isonzo-slag. (Italien)
1/3 Tyskland erklærer uindskrænket ubådskrig.
9/3 Tyskland erklærer Portugal krig.
24/3 Den uindskrænkede ubådskrig indstilles.
27/3-30/4 Russisk angreb ved Narotsche Søen (Østfront).

April
29/4 Britiske tropper overgiver sig til osmannerne i Kut-el-Amara. (Mesopotamien)
15/5 Østrig-Ungarsk offensiv i Tirol (Italien).
27/5 Wilsons tale om “Krig uden sejrherrer”.
31/5 Søslag mellem den britiske og tyske flåde i Nordsøen: Jyllandsslaget.

Juni
4/6-4/11 Brusillov-Offensiven (Østfronten).
5/6 Arabisk opstand mod osmanerne.

Juli
1/7-26/11 Sommeslaget (Vestfronten).

August
4-16/8 6. Isonzo-slag (Italien)
8-9/8 Tysk luftangreb mod mål i Skotland.
27/8 Rumænien erklærer Østrig-Ungarn krig.
28/8 Tyskland, Bulgarien og Det osmaniske Rige erklærer Rumænien krig.
28/8 Italien erklærer Tyskland krig.

September
3/9-27/12 Fælles tysk, østrig-ungarsk og bulgarsk felttog mod Rumænien, som besejres.
13/9-15/12 Ententens offensiv ved Monastir (Grækenland).
14-17/9 7. Isonzo-slag (Italien).
15/9 Tanks indsættes for første gang ved Somme (Vestfronten).

Oktober
9-12/10 8. Isonzo-slag (Italien).
31/10-1/11 9. Isonzo-slag.

November
5/11 Tyskland proklamerer “Kongeriget Polen”.
21/11 Kejser Franz Joseph dør, efterfølges af nevøen Karl.

December
6/12 Bukarst indtages af tyskerne.
12/12 Tysk fredsforslag til USA.
16/12 Briterne erobrer Kut-el-Amara (Mesopotamien).
18/12 USA opfordrer de krigsførende til at fremlægge deres krigsmål offentligt.
26/12 Tyskland erklærer sig villig til at forhandle fred, men afviser amerikansk deltagelse.
30/12 Ententen afviser fredsinitiativet.

 

1917

Januar
10/1 Ententen bekendtgør sine krigsmål.

Februar
1/2 Tyskland erklærer uindskrænket ubådskrig, alle skibe uanset nationalitet vil blive sænket.
3/2 USA afbryder de diplomatiske forbindelser med Tyskland.
9/2 Tyskland begynder forberedelsen af tilbagetrækning til Siegfried-stillingen (Vestfronten).

Marts
8/3 Zaren afsættes og en midlertidig regering overtager styret i Rusland.
11/3 Briterne erobrer Bagdad (Mesopotamien.)
15/3 Zaren abdicerer.
16-19/3 Tysk tilbagetrækning til Siegfried-stillingen (Vestfronten).
26-27/3 1. Slag om Gaza (Palæstina).

April
5/4 USA erklærer Tyskland krig.
9/4-20/5 Slaget ved Arras (Vestfronten).
16/4-27/5 Nivelles-offensiven. el. 3. Champagne-slag (Vestfronten)
17/4 2. Slag om Gaza (Palæstina).

Maj
1/5 Konvojsystemet tages i brug mod de tyske ubåde (Atlanten).
12/5-6/6 10. Isonzo-slag (Italien).

Juni
26/6 Første amerikanske soldater ankommer til Frankrig.
29/6 Grækenland erklærer Tyskland, Østrig-Ungarn, Det osmanniske Rige og Bulgarien krig.

Juli
19/7 Tyskland fremsætter fredstilbud.
31/7-6/11 3. slag ved Ypres el. Paschendael slaget.

August
14/8 Kina erklærer Tyskland og Østrig-Ungarn krig.
1/8 Pave Benedikt XV beder alle krigsførende lande om at slutte krigen uden landevindinger.
18/8-20/9 11. Isonzo-slag.

September
3/9 Riga erobres af tyskerne (Østfronten).

Oktober
24/10-2/12 12. Isonzoslag, tysk-østrig-ungarsk gennembrud ved Caporetto (Italien).
31/10 3. Gaza slag, britisk gennembrud (Palæstina).

November
7/11 Bolsjevikisk revolution i Rusland.
20/11-7/12 Tank-slaget ved Cambrai (Vestfronten).

December
15/12 Våbenstilstand ml. Ty. og Ru. i Brest-Litovsk.
6/12 Finlands uafhængighed proklameres.
7/12 USA erklærer Østrig-Ungarn krig.
22/12 Forhandlinger om separat fred mellem Rusland og Tyskland indledes i Brest-Litovsk.

 

1918

Januar
8/1 Præsident Wilson fremsætter sine 14 Punkter for fred i Europa

Februar
9/2 Særfred mellem Tyskland og Ukraine, “brødfred”.
10/2 Trotsky afbryder forhandlingerne med Tyskland.
18/2 Tyskland genoptager angrebet på Rusland, trænger frem uden megen modstand.
21/2 Briterne erobrer Jeriko (Palæstina).

Marts
3/3 Tyskland og Rusland indgår fred.
21/3-14/6 Den sidste store, tyske offensiv: Kejserslaget (Vestfronten).

Juni
15-25/6 Østrig-Ungarsk offensiv mod Italien slås tilbage.

Juli
16-17/7 Tysk angreb ved Marne (Vestfronten).
18/7 Ententen angriber mellem Soissons og Rheims (Vestfronten).

August
8/8 Slaget ved Amiens: “den tyske hærs sorte dag” (Vestfronten).

September
14/9 Allieret angreb på Bulgarien.
20/9 Nazaret besættes af briterne (Palæstina).
29/9 Bulgarien undertegner våbenstilstand.

Oktober
1/10 Damaskus erobres af britiske og arabiske styrker (Palæstina).
3/10 Prins Max af Baden bliver tysk rigskansler og der dannes parlemantarisk regering. Tyskland beder om våbenstilstand på grundlag af Wilsons 14 punker.
21/10 Revolutionær uro i Østrig.
28/10 Den Tjekoslovakiske Republik udråbes.
29/10 Tyske matroser nægter at deltage i et sidste angreb.
30/10 Våbenstilstand Det osmanniske Rige og Ententen.

November
3/11 Matrosoprør i Kiel: oprettelse af arbejder- og soldaterråd (Tyskland).
4/11 Våbenstilstand ml. Østrig-Ungarn og Ententen.
6/11 Udråbelse af Den polske Republik.
5-8/11 Spredning af de revolutionære strømninger fra Kiel (Tyskland).
7/11 Oprettelse af en revolutionsregering i “Fristaten Bayern” (Tyskland).
8/11 Forhandlinger om våbenstilstand mellem Tyskland og Ententen begynder.
9/11 Kejser Wilhelm abdicerer og flygter til Holland, udråbelse af Den tyske Republik.
11/11 Våbenstilstand på Vestfronten.

3 tanker om “Tidslinje”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918