Tidslinje

Senest ændret den 9. maj 2018 9:00

VIGTIGE DATOER

1914

August
4/8 Tyskerne går ind i Belgien (Vestfronten).
5/8 Tyskeren belejrer Liege (Vestfronten).
7/8 Montenegro erklærer Østrig-Ungarn krig.
8/8 Franskmændene angriber over den fransk-tyske grænse.
9/8 De første britiske tropper ankommer til Frankrig.
11/8 Frankrig erklærer Østrig-Ungarn krig.
11/8 Østrig-Ungarske tropper går ind i Serbien.
12/8 Storbritannien erklærer Østrig-Ungarn krig.
12/8 Montenegro erklærer Tyskland krig.
12-21/8 Østrig-Ungarsk angreb på Serbien mislykkes.
15/8 Russiske tropper går ind i Østprøjsen
16/8 Liege falder (Vestfronten).
17/8 Kampe i Østprøjsen (Østfronten).
18/8 De britiske styrker slutter sig til de franske (Vestfronten).
18/8 De store tyske omgåelsesmanøvre begynder (Vestfronten).
19-20/8 Tyskerne besætter Bruxelles (Vestfronten).
19-20/8 Slag ved Gumbinnen og delvis rømning af Østprøjsen (Østfronten).
22-22/8 Slag i Lothringen (Vestfronten).
22/8 Rusland går ind i Østrig (Østfronten).
23/8 Japan erklærer Tyskland krig.
23/8 Østrig-Ungarn erklærer Japan krig.
23-25/8 Slag ved Krasnik (Østfronten).
23-31/8 Slag ved Tannenberg (Østfronten).
26-31/8 Slag ved Komarow (Galizien)
27/8 Briterne besætter den tyske koloni Togo (Afrika).

September
1-10/9 Slag ved Lemberg, den østrig-ungarske hær trækker sig tilbage (Østfronten).
2/9 Tyske troppe når Marne-floden og truer Paris (Vestfronten).
5-12/9 Første Marne Slag (Vestfronten).
6/9-15/1-15 Serbisk offensiv ved Save (Serbien).
7-15/8 Slaget ved De masuriske Søer (Østfronten)
10/9-9/11 Den tyske krydser Emden driver kapervirksomhed i Bengalske Bugt og Indiske Ocean.
12-15/9 Slaget ved Aisne (Vestfronten).
24/9-12/10 Przemysls 1. belejring af russerne (Østfronten).

Oktober
9/10 Antwerpen falder til tyskerne (Vestfronten).
20/10-18/11 1. slag ved Ypres (Vestfronten).
20/10 Tyrkerne bombarderer russiske havne ved Sorte Havet.
29/10 Serbien erklærer Det osmanniske Rige krig, Det osmanniske Rige erklærer Rusland og Frankrig krig.

November
1/11 Søslag ved Coronel, tyske styrke besejrer britisk (Stillehavet)
2/11 Rusland erklærer Det osmanniske Rige krig.
3/11 I Tysk Østafrika besejrer tyskerne briterne ved Tanga (Afrika).
3/11 Tysk krydserangreb på den engelske østkyst.
5/11 Storbritannien erklærer Det osmanniske Rige krig og annekterer Cypern.
6/11 Frankrig erklærer Det osmanniske Rige krig.
7/11 Den tyske koloni Tsingtau kapitulerer (Kina).
8/11-22/3-15 2. russiske belejring af Przemysl (Østfronten).
16/11 Østrig-Ungarsk offensiv på Østfronten.
26/11 Østrig-ungarerne presses tilbage mod Karpaterne (Østfronten).

December
2/12 Østrig-Ungarn besætter Beograd.
6/12 Tyskerne indtager Lodz (Østfront).
8/12 Søslag ved Falklandsøerne britiske styrker besejrer tyske.
8/12 – 17/3-15 Vinterslaget i Champagne (Vestfronten).
15/12 Serberne tilbageerobrer Beograd.
16/12 Tyske krydserangreb på den engelske østkyst.
17/12 – 20/12 Artois-offensiven begynder (Vestfronten).
20/12 Tyrkiske tropper rykker frem mod Suez-kanalen.
21/12 Briterne erobrer Basra (Mesopotamien).

 

1915

Januar
5/1 Osmannerne besejres af russerne ved Sarykamysh (Kaukasus).
12-14/1 Tysk angreb ved Soissons (Vestfronten).
24/1 Søslag ved Doggerbanken mellem britiske og tyske styrker (Nordsøen).
25/1 Rationering på brød indføres i Tyskland.
4/2 Uindskrænket ubådskrig erklæres i spærreområde omkring England, neutral skibsfart undtages.

Februar
7-21/2 Vinterslaget i Masurien (Østfronten).
16/2-18/3 Vinterslaget i Champagne (Vestfronten).
19/2 Ententens flådestyrker forsøger gennembrud ved Dardanellerne.

Marts
18/3 Nyt flådeangreb ved Dardenellerne.
10-14/3 Slag ved Neuve Chapelle (Vestfront).

April
22/4 Tysk gasangreb ved Ypres (Vestfronten).
25/4 Allierede tropper går i land på Gallipoili.
26/4 Italien indgår hemmelig aftale med Ententen om indtræden i krigen.

Maj
1-3/5 Slaget ved Tarnov-Gorlice (Østfronten), tysk-østrig-ungarsk angreb, Rusland rømmer Galizien.
7/5 Passagerdamperen Lusitania sænkes af tysk ubåd.
9/5-23/7 Slag ved La Basse og Arras (Vestfront).
13/5 Amerikansk protestnote vedrørende sænkning af Lusitania, den uindskrænkede ubådskrig ophæves.
23/5 Italien erklærer Østrig-Ungarn krig.
24/5 Italienske tropper overskrider østrig-ungarske grænse.

Juni
3/6 Østrig-Ungarn generobrer Przemysl. (Østfront).
3/6 Tyskland bomber London.
16-22/6 Slag om Lemberg, erobres af tyske og østrig-ungarske tropper (Østfront).
23/6-7/7 1. Isonzo-slag (Italien).

Juli
3/7 Tysk offensiv over Weichsel og Bug (Østfront).
9/7 Tysk Sydvestafrika kapitulerer til britiske tropper (Afrika).
13-24/7 Slag ved Narew (Østfronten).

August
18/7-3/8 2. Isonzo-slag. (Italien)
4-5/8 Warszawa indtages af tyskerne (Østfront).
21/8 Italien erklærer Det osmaniske Rige krig.
26/8 Tyskland eroberer Brest-Litovsk (Østfronten).

September
5-8/9 Socialistisk/pacifistisk møde i Schweiz.
6/9 Alliance mellem Tyskland, Østrig-Ungarn og Bulgarien.
21/9 Grækenland anmoder om landsætning af franske tropper og mobiliserer.
22/9-30/11 Efterårsslaget i Champagne (Vestfronten).
25/9-13/11 Efterårsslaget i ved La Basse og Arras (Vestfronten).

Oktober
5/10 Britiske og franske tropper landsættes i Saloniki.
6/10 Tysk og østrig-ungarsk angreb på Serbien.
9/10 Beograd erobres (Serbien).
14/10 Bulgarien erklærer Serbien krig.
15/10 Storbritannien erklærer Bulgarien krig.
16/10 Frankrig erklærer Bulgarien krig.
18/10-5/11 3. Isonzo-slag. (Italien)

November
10/11-11/12 4. Isonzo-slag. (Italien)
23/11 Serbien besejres, resterne af den serbiske hær trækker sig tilbage til Adriaterkysten.

December
3/12 Osmannerne indeslutter britiske styrker i Kut-el-Amara (Mesopotamien).
20/12-9/1 16 Allieret tilbagetrækning fra Gallipoli.
29/12 Tyske tropper i Kamerun trækker sig tilbage til spansk område (Afrika).

 

1916

Januar
23/1 Montenegro overgiver sig til Østrig-Unganr efter tre-ugers felttog.
27/1 Indfører Stobritannien værnepligt for alle ugifte mellem. 18 og 41 ( i maj også for gifte).

Februar
1/2 Rusland indtager Ezerum (Kaukasus).
21/2 – 9/9 Slaget ved Verdun (Vestfront).

Marts
1-15/3 5. Isonzo-slag. (Italien)
1/3 Tyskland erklærer uindskrænket ubådskrig.
9/3 Tyskland erklærer Portugal krig.
24/3 Den uindskrænkede ubådskrig indstilles.
27/3-30/4 Russisk angreb ved Narotsche Søen (Østfront).

April
29/4 Britiske tropper overgiver sig til osmannerne i Kut-el-Amara. (Mesopotamien)
15/5 Østrig-Ungarsk offensiv i Tirol (Italien).
27/5 Wilsons tale om “Krig uden sejrherrer”.
31/5 Søslag mellem den britiske og tyske flåde i Nordsøen: Jyllandsslaget.

Juni
4/6-4/11 Brusillov-Offensiven (Østfronten).
5/6 Arabisk opstand mod osmanerne.

Juli
1/7-26/11 Sommeslaget (Vestfronten).

August
4-16/8 6. Isonzo-slag (Italien)
8-9/8 Tysk luftangreb mod mål i Skotland.
27/8 Rumænien erklærer Østrig-Ungarn krig.
28/8 Tyskland, Bulgarien og Det osmaniske Rige erklærer Rumænien krig.
28/8 Italien erklærer Tyskland krig.

September
3/9-27/12 Fælles tysk, østrig-ungarsk og bulgarsk felttog mod Rumænien, som besejres.
13/9-15/12 Ententens offensiv ved Monastir (Grækenland).
14-17/9 7. Isonzo-slag (Italien).
15/9 Tanks indsættes for første gang ved Somme (Vestfronten).

Oktober
9-12/10 8. Isonzo-slag (Italien).
31/10-1/11 9. Isonzo-slag.

November
5/11 Tyskland proklamerer “Kongeriget Polen”.
21/11 Kejser Franz Joseph dør, efterfølges af nevøen Karl.

December
6/12 Bukarst indtages af tyskerne.
12/12 Tysk fredsforslag til USA.
16/12 Briterne erobrer Kut-el-Amara (Mesopotamien).
18/12 USA opfordrer de krigsførende til at fremlægge deres krigsmål offentligt.
26/12 Tyskland erklærer sig villig til at forhandle fred, men afviser amerikansk deltagelse.
30/12 Ententen afviser fredsinitiativet.

 

1917

Januar
10/1 Ententen bekendtgør sine krigsmål.

Februar
1/2 Tyskland erklærer uindskrænket ubådskrig, alle skibe uanset nationalitet vil blive sænket.
3/2 USA afbryder de diplomatiske forbindelser med Tyskland.
9/2 Tyskland begynder forberedelsen af tilbagetrækning til Siegfried-stillingen (Vestfronten).

Marts
8/3 Zaren afsættes og en midlertidig regering overtager styret i Rusland.
11/3 Briterne erobrer Bagdad (Mesopotamien.)
15/3 Zaren abdicerer.
16-19/3 Tysk tilbagetrækning til Siegfried-stillingen (Vestfronten).
26-27/3 1. Slag om Gaza (Palæstina).

April
5/4 USA erklærer Tyskland krig.
9/4-20/5 Slaget ved Arras (Vestfronten).
16/4-27/5 Nivelles-offensiven. el. 3. Champagne-slag (Vestfronten)
17/4 2. Slag om Gaza (Palæstina).

Maj
1/5 Konvojsystemet tages i brug mod de tyske ubåde (Atlanten).
12/5-6/6 10. Isonzo-slag (Italien).

Juni
26/6 Første amerikanske soldater ankommer til Frankrig.
29/6 Grækenland erklærer Tyskland, Østrig-Ungarn, Det osmanniske Rige og Bulgarien krig.

Juli
19/7 Tyskland fremsætter fredstilbud.
31/7-6/11 3. slag ved Ypres el. Paschendael slaget.

August
14/8 Kina erklærer Tyskland og Østrig-Ungarn krig.
1/8 Pave Benedikt XV beder alle krigsførende lande om at slutte krigen uden landevindinger.
18/8-20/9 11. Isonzo-slag.

September
3/9 Riga erobres af tyskerne (Østfronten).

Oktober
24/10-2/12 12. Isonzoslag, tysk-østrig-ungarsk gennembrud ved Caporetto (Italien).
31/10 3. Gaza slag, britisk gennembrud (Palæstina).

November
7/11 Bolsjevikisk revolution i Rusland.
20/11-7/12 Tank-slaget ved Cambrai (Vestfronten).

December
15/12 Våbenstilstand ml. Ty. og Ru. i Brest-Litovsk.
6/12 Finlands uafhængighed proklameres.
7/12 USA erklærer Østrig-Ungarn krig.
22/12 Forhandlinger om separat fred mellem Rusland og Tyskland indledes i Brest-Litovsk.

 

1918

Januar
8/1 Præsident Wilson fremsætter sine 14 Punkter for fred i Europa

Februar
9/2 Særfred mellem Tyskland og Ukraine, “brødfred”.
10/2 Trotsky afbryder forhandlingerne med Tyskland.
18/2 Tyskland genoptager angrebet på Rusland, trænger frem uden megen modstand.
21/2 Briterne erobrer Jeriko (Palæstina).

Marts
3/3 Tyskland og Rusland indgår fred.
21/3-14/6 Den sidste store, tyske offensiv: Kejserslaget (Vestfronten).

Juni
15-25/6 Østrig-Ungarsk offensiv mod Italien slås tilbage.

Juli
16-17/7 Tysk angreb ved Marne (Vestfronten).
18/7 Ententen angriber mellem Soissons og Rheims (Vestfronten).

August
8/8 Slaget ved Amiens: “den tyske hærs sorte dag” (Vestfronten).

September
14/9 Allieret angreb på Bulgarien.
20/9 Nazaret besættes af briterne (Palæstina).
29/9 Bulgarien undertegner våbenstilstand.

Oktober
1/10 Damaskus erobres af britiske og arabiske styrker (Palæstina).
3/10 Prins Max af Baden bliver tysk rigskansler og der dannes parlemantarisk regering. Tyskland beder om våbenstilstand på grundlag af Wilsons 14 punker.
21/10 Revolutionær uro i Østrig.
28/10 Den Tjekoslovakiske Republik udråbes.
29/10 Tyske matroser nægter at deltage i et sidste angreb.
30/10 Våbenstilstand Det osmanniske Rige og Ententen.

November
3/11 Matrosoprør i Kiel: oprettelse af arbejder- og soldaterråd (Tyskland).
4/11 Våbenstilstand ml. Østrig-Ungarn og Ententen.
6/11 Udråbelse af Den polske Republik.
5-8/11 Spredning af de revolutionære strømninger fra Kiel (Tyskland).
7/11 Oprettelse af en revolutionsregering i “Fristaten Bayern” (Tyskland).
8/11 Forhandlinger om våbenstilstand mellem Tyskland og Ententen begynder.
9/11 Kejser Wilhelm abdicerer og flygter til Holland, udråbelse af Den tyske Republik.
11/11 Våbenstilstand på Vestfronten.

8 tanker om “Tidslinje”

 1. Danmark var ikke som sådan med siden vi var neutrale under krigen. Men første verdenskrig fik stadig betydning for Danmark fordi vi tjente penge på at sælge bl.a. mad og uniformer til de 2 partnere hvilket gjorde at nogle danskere blev nyrige. Selvfølgelig er det en ting du godt kunne tage med, men da eksempler som danmarks handel var noget der skete på specifikke datoer, vil den slags viden ikke være relevant for en artikel som denne, fordi dette er en tidslinje.

 2. Man skal åbenbart stadig høre meget, før ørerne falder af.
  Danmark vandt 1. verdenskrig!!!
  For mig en hel ufattelig påstand, når jeg tænker på mine bedsteforældres generation af sønderjyder, der oplevede – og dermed var med i – hele 1. verdenskrig med al dens gru, afsavn og uhyggeligt høje tabstal for de tvungne sønderjyske krigsdeltagere.
  Selvfølgelig var det daværende amputerede danske kongerige officielt neutralt under 1. verdenskrig – og havde selvfølgelig også fordele af det.
  Men at omtale Danmarks forhold under 1. verdenskrig, uden at nævne sønderjydernes nærmest ufattelige tab og afsavn, som jeg har set den kendte historikere Niels Arne Sørensen gøre i et indlæg, er for mig en dødssynd.
  Tak til Museum Sønderjylland for bl.a. med denne hjemmeside at sætte fokus på netop sønderjydernes lidelser, tab og afsavn under Den Store Krig 1914-1918. Det må hele Danmark aldrig glemme, selv om det er over 100 år siden.

 3. Det er en virkelig fin tidlinje. Jeg går i 8 klasse og jeg tænker at når elever har om 1. verdenskrig så kunne der også godt stå lidt om Danmark 🙂 Ellers en meget fin tidlinje!

 4. Super fin tidslinje, går i 9. og har meget glæde af at det er skrevet op så man kan få et godt overblik over krigen

  1. Hej Alfred
   Mange tak for de venlige ord. Det glæder os meget, at elever i folkeskolen (og på ungdomsuddannelserne) kan bruge hjemmesiden.
   mvh
   René

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918