3. november 1916 – Ribe Stiftstidende: tung skæbne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Tung skæbne

I Flensborg Avis finde i lørdagsnummeret følgende annonce: Vi har modtaget den sørgelige efterretning at vore kære to sønner og brødre Ludvig og Thomas er faldne den 16. oktober, 24 og 21 aar gammel, truffen af en og samme granat ved….Dybt savnet af deres forældre og søskende. Hvil sødt i fremmed jord. L. P. Hansen, hustru og børn. Abild, den 25. oktober 1916. Det oplyses i samme blad, at de to unge nordslesvigere er blevet dræbt, da de var i færd med at bære saarede bort fra kamplinien.

Faldne

Ifølge tabslisten er Lorenz Ebsen fra Spandet, Christian Bang fra Sønderballe ved Hoptrup og Mathias Winterskov fra Nørre Hjarup ved Aabenraa faldne.

Enkefru Petersen fra Stokkebro ved Møgeltønder har modtaget budskab om, at hendes søn Lorenz er død paa et feltlazaret i Galizien den 24. oktober.

Peter Quist og hustru i Østergasse ved Skærbæk har modtaget meddelelse om, at deres søn Jens er død paa et feltlazaret, 19 aar gl.

Saarede

Træskomager Westphal i Aabenraa har faaet meddelelse om, at hans søn er blevet saaret og er paa lazaret i Erfurt.

Malermester B. Andersen fra Haderslev er bleven saaret for anden gang og ligger i et krigslazaret.

I tabslisten meddeles, at Hans Petersen fra Tandselle på Als, Peter Terkelsen fra Kliplev, Hans Philipsen fra Bøjskovskov ved Graasten, Jørgen Kling fra Grarup ved Haderslev og Jens Iversen fra Blans er haardt saarede. Jørgen Kjær fra Hejsager, som før har været opført som savnet, er saaret.

I fangenskab

Møller Lautrup paa Laksmølle ved Aabenraa har faaet meddelelse om, at hans søn er i russisk fangenskab.

Hans P. Heisel af Sottrupskov har meddelt, at han befinder sig i russisk fangenskab og har det godt.

Hjuler Peter Blom og hustru i Brandsbøl paa Als har modtaget meddelelse fra deres søn Peter om, at han befinder sig i russisk fangenskab.

Savnede

Mælkekusk Hans Thomsen i Haderslev og efter tabslisten Christopher Møller fra Tirslund ved Gram, Jørgen Hansen 3. fra Tombøl ved Aabenraa, Hinrich Wilckens fra Haderslev, Jørgen Christiansen fra Maugstrup, Andreas Hansen fra Bovrup, Martin Hansen fra Agerskov, Hans Jørgensen 2. fra Tyrstrup og Herman Thomsen fra Lert.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *