Meyer, Johan Christian (1886-1974)

Persondata
Født: 21/04-1886, Frøslev, Hanved sogn, Landkreis Flensburg.
Konfirmeret 1901 i Hanved kirke.
Død: 01/08-1974, Frøslev, Bov sogn.
Begravet 05/08-1974 på Bov sogns kirkegård.
Uddannelse:
Smedelærling hos faderen efter konfirmationen (1901-1902). Siden smedelærling 1½ år i Bredebro og fra november 1903 ½ år i Flensborg. Smedesvend (fra april 1904).
Vrigsted Højskole (i vinteren 1907-1908). Gymnastikkursus i Ryslinge (i vinteren 1908-1909).
Erhverv: Smed. Beslagssmed. Maskinbyggersvend ved Hans Staugaard i Ragebøl, Dybbøl sogn i 1905.
Smed. Overtog 1910 smedeforretningen i Frøslev, Bov sogn, efter sin far.
Bopæl: Brede sogn (i 1902-1903). Flensborg (1903-1904). Ragebøl, Dybbøl sogn (i 1904-1905).
Frøslev, Hanved sogn. Fra 1920 Frøslev, Bov sogn.
Hustru: Gift 1910 med Ingeborg Margrethe (født 1890).
Børn: Mindst 2 børn (født 1912-1914) og 2 børn (født 1923-1925 ifølge folketælling).

Andet: Bror til Karsten Hansen Meyer (1891-1976).

Militære løbebane før krigen
Indtrådt: 13/05-1905.
Udtrådt: 1907.
Enhed(er): Artillerie-Regiment 45, 3 Batterie.
Rang: Artillerist. Efter februar 1906 udnævnt til Gefreiter.
Andet: Meldte sig 1905 som frivillig til artilleriet i Rendsborg. Blev 1906 batterismed.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 02/08-1914 i Flensborg.
Udtrådt: 06/07-1918.
Enhed(er):
Rang:
Særlig tjeneste:
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:
Deltog i eftersommeren 1914 som artillerist i fremrykningen gennem Belgien og Frankrig til Marne-floden i september 1914.
Blev i foråret 1915 overflyttet til den russiske front, hvor han deltog i fremrykningen gennem Polen til Bialystok. Blev i efteråret sendt tilbage til den franske front.
Var i oktober 1915 hjemme på orlov i 10 dage.  Kom i efteråret 1915 tilbage til den franske front, især i Lothringen foran Verdun.

Johan Meyer faldt i marts 1918 om natten ned på en jernbaneskinne og brækkede bl.a. 3 ribben og fik svære kvæstelser af brystkassen. Herefter blev han indlagt på lazaret i Arlon, i det sydøstlige Belgien, og siden hjemsendt den 6. juli 1918.

Efter krigen
Smedemester i Frøslev, Bov sogn.
Fra 1910 medlem af Frøslev frivillige brandværn og var fra 1921-1939 fører/kaptajn.

Fra 1920´erne medlem af sognerådet, og bestred en lang række tillidshverv, herunder fra 1939-1966 som sognefoged i Frøslev, Bov sogn. Ridder af Dannebrog.

Medlem af DSK, der deltog med fane ved begravelsen.

Kilder
Folketælling 01/02-1921, Bov sogn, Frøslev. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1925, Bov sogn, Frøslev. Rigsarkivet. Fødselsåret angives som 1876.

Kirkebog, døde mænd, Bov sogn, RAA.

Arkivalier på Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. (Eksternt link til arkiv.dk, februar 2024).

Arkivalier på Bov Lokalarkiv. (Eksternt link til arkiv.dk, februar 2024).

Publikationer
Meyer, Johan: ”Oplevelser fra verdenskrigens sidste år …”, DSK Årbog, 1970.

Meyer, Johan: ” – her vil vi dem mindes”, DSK Årbog, 1972.

Det gamle Frøslev. Johan Meyer fortæller minder fra Danmarks sydligste grænseby”, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, 1961. Side 68-94 handler om værnepligten og 136-160 handler om tiden 1914-1920.

Æ smej er død!”, Flensborg Avis, 03/08-1974.
Den gamle smed i Frøslev”, Flensborg Avis, 06/08-1974.
Han var en af sognets egne”, Flensborg Avis, 07/08-1974.

Fotos

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918