Jacobsen, Hans (1896-1991)

Persondata
Født: 05/05-1896, Uge sogn.
Død:  12/04-1991.
Begravet på Højer sogns nye kirkegård.
Uddannelse: Skomagerlære
Erhverv: Skomagersvend
Bopæl: Før og efter krigen Højer sogn.
Hustru (efter krigsafslutningen): Gift med Anne Petersen (1897-1990).
Børn (efter krigsafslutningen): 3

Andet: Bror til Andreas Jacobsen (1894-1984).

Militære løbebane før krigen
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 01/11-1915
Udtrådt: Taget til fange 23/10-1917. Til Aurillac.
Enhed(er): Infanterie-Regiment 163, 7 Kompagnie.
24. landstormsbataljon; vagtmand; 4. Garde-Infanterie-Regiment.
Rang:
Såret: Hårdt i benet; lazaret, siden rekreationskompagni
Udmærkelser:
Andet:
Broderen Andreas også i Aurillac

Efter krigen
Skomager, skotøjshandler, købmand

Kilder
Gravsten, Højer sogns nye kirkegård.

Publikationer
Aurillac-Bogen 1937.

Guldbryllup“, Hejmdal, 28/12-1970.  Afskrift:  “Guldbryllup.
Tirsdag den 29. december kan fhv. skomager Hans Jacobsen og hustru Anne, Nørregade, Højer, fejre guldbryllup.
Hans Jacobsen, der er født i Uge ved Tinglev, flyttede som dreng sammen med sine forældre til Højer, hvor faderen etablerede en skomagerforretning.
Hans Jacobsen måtte med i første verdenskrig, hvor han var med på vestfronten. Efter sin hjemkomst overtog han faderens forretning og udvidede i 1926 skomagerforretningen. Først i trediverne købte han en ny forretning, hvor han også havde købmandshandel.
Hans hustru, Anne, der er fra Snurom ved Højer, har alle dage hjulpet til i forretningen og været sin mand en god støtte.
En søn, Asmus Jacobsen, fører nu forretningen videre, medens de to døtre, Sophie og Dora, henholdsvis driver kiosken i Mellemgade i Højer og bestyrer Tønder Landmandsbanks afdeling i Højer.
Guldbrudeparret samles med familie og venner på Hotel Højer“.

Fotos

Uddrag af Aurillac-Bogen 1937:
Født d. 5. Maj 1896 i Uge, hvor Faderen var Skomager.

Efter at have boet i Uge i nogle Aar, flyttede mine Forældre et Par Gange og bosatte sig derefter i Højer, hvor jeg har gaaet i Skole til 1911. Jeg lærte Skomagerfaget hos min Fader til 1914 og arbejdede saa som Svend paa forskellige Værksteder indtil 1. November 1915.

Da blev jeg indkaldt til Militærtjeneste i Husum, var senere i Lockstedter Lager og Rendsborg, og kom saa tilbage til Lockstedter Lager, hvorfra jeg i Juni 1916 sendtes til Fronten i Frankrig. Jeg tildeltes I. R. 7/163 (Neumünster), og kom med i Offensiven ved Somme. Den 7. August 1916 blev je g saaret og blev sammen med 7 Kammerater levende begravet ved en Granateksplosion. Et lykkeligt Tilfælde reddede mit Liv. Staalhjelmen var gledet ned over Ansigtet, og derved kunde jeg faa lidt Luft, indtil jeg blev udgravet. Fire af mine Kammerater satte Livet til, deriblandt en Nordslesviger, Peter Brodersen fra Hjordkær.

Jeg havde faaet et Nervechok og faaet venstre Ben knust og laa derefter paa Lazaret i Køln, indtil jeg i Oktober 1916 overflyttedes til et Rekreationskompagni i Neumünster. I December samme Aar blev je g overskrevet til 24. Landstorms-Batl. og var nogen T id Vagtmand ved Flensborg Sporskifte. Senere kom jeg til Sønderborg og derfra til Beverloo i Belgien.

Jeg var imidlertid blevet overflyttet til 4. Garde Inf.-Regt. og deltog i 1917 i Kampene i Argonneskoven. Derfra kom jeg med en Stormbataillon til Galizien, hvor jeg deltog i Stormen paa Tarnapol i Juli samme Aar. I September 1917 var jeg med i Litauen og Kurland og deltog i Indtagelsen af Riga, hvor vi lavede Parademarch for Kejser Wilhelm og Hindenburg.

Fra Riga kom jeg med Garderegimentet tilbage til Frankrig og deltog i Slaget ved Chemin de Dames, hvor vi i “Thyringer Slugten” forreste Stilling blev taget til Fange den 23. Oktober 1917. Franskmændene greb an Kl. 6 om Morgenen. Vort Kompagni laa i Understanden ved Ferme Malmaison, der havde 3 Udgange, ved hvilke vi skiftedes ved at staa Post — indtil vi blev røget ud med Haandgranater og Kompagniføreren gav Ordre til Overgivelse.

Den første Tid af Fangenskabet tilbragte jeg i en Pigtraads-Lejr ved Soissons. Det var et grueligt Sted; vi stod i Mudder til Anklerne og Madrationen bestod i 4 Skipperkiks om Dagen samt Vand af Grøfterne; vi skiftedes til at sidde paa en Staalhjelm for at faa lidt Hvile. — Derfra kom vi til Fort Dijon, hvor vi slog Sten, og senere var jeg paa en Skovkommando.

Først i December kom jeg til Aurillac. Jeg havde ingen Vanskeligheder ved at komme ind i den sønderjyske Lejr, da jeg kunde tale Dansk, og Højer jo skulde med til Danmark.

I Lejren kom jeg paa Skomagerstuen, hvor der allerede var 3 Svende i Forvejen. Tiden gik bedst, naar man havde noget at tage sig for. Et Aars Tid senere kom min yngre Broder, Andreas, ogsaa til Aurillac. Han var haardt medtaget, saa det var godt, han ogsaa kom dertil, hvor je g kunde pleje ham og faa sat Humør i ham igen.

Vaabenstilstandsdagen og Udsigten til nu snart at kunne komme hjem bragte stor Glæde i Lejren. Jeg kom hjem over Dunkerque til Odense, hvor vi blev festligt modtaget.

Det var herligt at komme hjem og igen tage fat hos Fader efter disse svære Aar. Jeg var kun 19 Aar, da jeg drog ud, og var blevet 23, da jeg med et helt andet Syn paa Tingene vendte tilbage.

I 1920 købte jeg min Faders Forretning og begyndte saa ogsaa med Skotøjshandel. Jeg blev gift i December 1920; vi har nu 3 Børn. I 1926 byggede jeg en ny Butik, og i 1931 købte jeg Købmand N. Petersens Forretning og har nu baade Købmandsforretning og Skotøjshandel. Det har altid været mit Ønske at blive Købmand, men da min Fader ikke syntes om det, kunde det ikke blive før.

Jeg har ikke været i Frankrig siden Hjemkomsten, men det mangler ikke paa Lyst til at besøge Aurillac og Auvergne.

3 tanker om “Jacobsen, Hans (1896-1991)”

 1. Hjemdal 28.12.1970
  Guldbryllup
  Tirsdag den 29. december kan fhv. skomager Hans Jacobsen og hustru Anne, Nørregade, Højer, fejre guldbryllup.
  Hans Jacobsen, der er født i Uge ved Tinglev, flyttede som dreng sammen med sine forældre til Højer, hvor faderen etablerede en skomagerforretning.
  Hans Jacobsen måtte med i første verdenskrig, hvor han var med på vestfronten. Efter sin hjemkomst overtog han faderens forretning og udvidede i 1926 skomagerforretningen. Først i trediverne købte han en ny forretning, hvor han også havde købmandshandel.
  Hans hustru, Anne, der er fra Snurom ved Højer, har alle dage hjulpet til i forretningen og været sin mand en god støtte.
  En søn, Asmus Jacobsen, fører nu forretningen videre, medens de to døtre, Sophie og Dora, henholdsvis driver kiosken i Mellemgade i Højer og bestyrer Tønder Landmandsbanks afdeling i Højer.
  Guldbrudeparret samles med familie og venner på Hotel Højer.

 2. Personsiden er blevet opdateret siden i går, 2021-02-28.
  Egentlig ville det være rart, om det på personsider kunne noteres noget om version og dato for opdatering.

  Gravstenen kan ses på http://www.findengrav.dk/billeder/hoejer_mini/Hoejer0258.jpg
  En anden kilde er https://m.facebook.com/groups/873961236302429/permalink/1176153469416536/
  Her står: “Død: 12. april 1991 i Højer”. Dette er altså en måned forkert. Gravstenen siger marts: 12-3 1991.
  Siden på Facebook er en del af en gruppe om “den gamle flække by Højer før og nu”.

  Et portræt af Hans Jacobsen (en ‘ældre herre’): https://arkiv.dk/vis/3821704
  Jeg har kontaktet arkivet, Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, med forslag om at supplere teksten med lidt oplysning om personen. Primært datoer for fødsel og død.

  Broderen Andreas har også en personside, men et link mangler: https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-j/jacobsen-andreas-1898-1984/

  “Dansk Købmandsstand, Faglig biografisk håndbog” oplyser om købmand Ingwer Karsten Johannsen, født 19/5 1921 i Abild:
  “… og bestyrer af købmand Hans Jacobsen’s kolonialforretning i Højer 1942-43, overtaget sidstnævnte og etableret sig som selvstændig købmand 1943.

  Folketælling FT-1930: Nørregade 50, forhus. Skomagermester. Gift i 1920. 3 børn. På adressen 2 logerende, en medhjælper / skomagersvend og en toldassistent, statsansat.

  Folketælling FT-1940: Nørregade 31, 1. sal th., Højer Flække. Købmand og skomager. Gift 29.12.1920 med Anna Hansine. Skotøj og isenkram, skomagervæksted. Anna / Anne hjælper ikke familieoverhovedet i dennes erhverv. 3 børn, født i perioden 1923 – 1930. På adressen 2 pensionærer, en skomagersvend og en fabriksarbejderske.

  Hans Jacobsen er nævnt på https://www.dengang.dk/artikler/4233 , ‘Fra Østergade til Postgade i Højer’, ‘.. vores sidste historiske vandretur i Højer.’:
  Nørregade, på hjørnet af Skolegade: “Købmand Niels Petersen rev det gamle hus ned og byggede i 1905 en forretningsejendom på stedet. I de følgende 25 år drev han sin købmandsforretning.”
  “I 1931 solgte Niels Petersen huset til skomager Hans Jacobsen. Han og senere hans søn Asmus drev forretningen med fodtøj og legetøj, til den blev nedlagt i 1991.”
  “Det næste hus i nummer 48 (i Nørregade) har til hørt skomager Hans Jacobsens familie siden 1911. Det var først hans far og siden han selv drev skomagerværksted her. I 1926 byggede han det røde toetagers hus i nummer 52 og flyttede forretningen derind.”

  1. Til Erik Sommer.

   Tak for din kommentar.
   Dødsdatoen er nu rettet fra april til marts. Det var en simpel trykfejl fra min side, da jeg i går opdaterede personsiden.

   Jeg har nu oprettet et link mellem de 2 brødre.

   Jeg ved ikke, om det er muligt automatisk at få sat en “sidst redigeret”-dato på personsiderne, men det vil jeg undersøge.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918