Andersen, Peter Schmidt (1888-1915)

Persondata
Født: 16/09-1888, Koldby, Hjerpsted Sogn
Død: 22/04-1915, Yserkanalen, Belgien
Erhverv:   Forpagter
Bopæl:   Forballum, Mjolden Sogn
Hustru:   Gift 1912 med Else Marie Mailand
Børn (før krigsafslutningen):   Efterlod sig 2 børn, født 1912-1915

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: ?
Udtrådt: Faldet. Savnet
Enhed(er):   Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 215, 4. Kompagnie
Rang:   Musketier
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:   Opført i Verlustlisten 28/06-1915 som savnet og 08/06-1917 som “bisher vermisst, G+”, hvilket betyder, at han er erklæret død ved dom

Kilder

Kirkebog, fødte, Hjerpsted, LAA
Verlustenlisten (28/06-1915 og 08/06-1917)
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01237
Mindetavle, Mjolden Kirke
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle, Mjolden Kirke
Mindetavle, Mjolden Kirke

2 tanker om “Andersen, Peter Schmidt (1888-1915)”

  1. Omstændighederne omkring Peter Andersens død er nævnt i to breve sendt til min grandonkel, Johannes Clausen (Kilde: Clausen, Johs. og Thomas M.: Feltpost og militærpapirer, Rigsarkivet, Aabenraa). Den 22/4-1915 deltog 4. Kp./RIR 215 i et stormangreb på de franske stillinger. Under stormen blev der kommanderet “fald ned”, men denne ordre blev ikke hørt af bl.a. Peter Andersen, som blev slynget til jorden af en eksploderende granat. Den tyske soldat, Adolf Deppe, som blev lettere såret, skriver til Johs. Clausen, at han krøb hen til Peter Andersen og så, at han var død. Sønderjyden Ole Wollesen Damm, som også blev lettere såret, skriver, at han ikke selv så, hvad der skete med Peter Andersen, men er sikker på, at han er død. Efter angrebet, som i øvrigt bragte tyskerne en betydelig terrængevinst, var der kun 50 mand tilbage i kompagniet. Johs. Clausen deltog ikke i stormangrebet. Han var netop blevet sendt bagud for at få lavet et nyt gebis i stedet for det, som han havde mistet under et angreb nogle dage tidligere.

    1. Korrektion til ovenstående: Adolf Deppe skriver “Ich kroch zu Andersen hin und fand eine Leiche”. Det fremgår således ikke ganske klart om det var liget af Peter Andersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918