Abild, Andreas Christian (1896-1980)

Senest ændret den 27. oktober 2020 17:30

Persondata
Født: 30/04-1896, Hellevad sogn.
Død: 04/07-1980, Aabenraa.
Begravet på Hellevad sogns kirkegård.
Uddannelse: Hejls Efterskole. Mejerist.
Erhverv: Mejerist. Blandt andet politibetjent, købmand og fiskehandler (se uddrag af Aurillac-Bogen nedenfor).
Bopæl: Raved, Bjolderup sogn. Hellevad sogn. Graasten sogn. Siden bosat i Aabenraa på bl.a. Havnegade 37 (i 1937).
Hustru: Gift 13/11-1920 i Hellevad kirke med Johanne Cathrine Hansen (1898-1978).
Børn (efter krigsafslutningen): 2 sønner, 1 datter

Militære løbebane før krigen
Andet: Mødte på session i 1915.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 02/11-1915
Udtrådt: Taget til fange 01/08-1918 ved Chateau Thierry, Frankrig. Enhed(er): 1 Ersatz-Bataillon, Infanterie-Regiment 85, Rendsburg (i november 1915).
I felten maj 1916 med Infanterie-Regiment 85.
Fra juni 1916 ved Infanterie-Regiment 84, 10 Kompagnie.
Var på lazaretter fra oktober 1916 til marts 1917.
Herefter til fronten med Infanterie-Regiment 85, 1 kompagnie. 1. gruppe.
Rang: Gefreiter (i 1918).
Såret:
Udmærkelser:
Andet: Opført i “Verlustlisten” (dateret 28/09-1918) som savnet, senere (dateret 06/12-1918) som “bisher vermisst, laut private Mittheilung in Gefangenschaft”.

Efter krigen
Var ansat ved Den Internationale Kommission  (CIS) som chauffør og ved kontorarbejde. Siden politibetjent, kørelærer, benzinstation, forpagter, handelsrejsende med mere.

Politibetjent (i 1925) i Graasten.
Repræsentant (i 1930) i Aabenraa.
Købmand i fiskehandel (i 1940) i Aabenraa.

Omtales i Hellevad kirkebog ved sin død som “fhv. vildthandler”.

Kilder
Fødselsbiregister, Hellevad, RAA.

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Aabenraa Landråd, 1916 (årgang 1896), Hellewatt, Rigsarkivet. (Eksternt link, oktober 2020).

Kirkebog, Hellevad sogn, viede, RAA.

Folketælling 05/11-1925, Graasten, Graasten. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1930, Aabenraa, Nørrechaussé 8. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1940, Aabenraa, Callesensgade 20. Rigsarkivet.

Kirkebog, Hellevad sogn, døde, RAA.
Gravsten, Hellevad sogns kirkegård. Stenen angiver kun årstal ingen datoer.

Publikationer
“Kundgørelser”, Hejmdal, 12/02-1920. Afskrift: “Forlovede Johanne Hansen. Andreas Abild. Hellevad d. 10. 2. 1920“.

Aurillac-Bogen 1936. Også billede i Aurillac-Bogen 1937.

Fotos
Gruppebillede i Aurillac-Bogen 1937.

Foto i Jydske Tidende i anledning af guldbryllup den 13. november 1970. Link til arkiv.dk. (Eksternt link, oktober 2020).
Vildthandler Andreas Abild og hustru fotograferet ved deres guldbryllup den 13. november 1970. De havde forretning på Ramsherred i Aabenraa.

Uddrag af Aurillac-Bogen 1936:
Født d. 30. April 1896 i Hellevad, hvor Faderen var Smedemester.
Jeg er opvokset i Hellevad og kom i 1911 til Mejerifaget i Øster Højst; jeg arbejdede derefter paa forskellige Mejerier og kom Efteraaret 1913 paa Hejls Efterskole. Derfra kom jeg til Raved Mejeri og blev indkaldt den 2. November 1915 som Soldat ved I/E 85 i Rendsborg. Jeg var ved 1. Kompagni, hvor der var mange Sønderjyder, bl. a. 22 Petersen’er og 18 Hansen’er, saa det var et lille Danmark for sig.

Fra Lockstedter Lager kom jeg i Maj 16 til I. R. 85, der var i Frankrig og stod ved St. Marie Py. Juni 16 kom jeg til 10/84 ved Verdun, Douaumont og Fleury, hvor jeg var indtil Oktober 16. Saa blev jeg syg og kom paa Lazaret i Speyer, hvor jeg var til Februar 17 og i Slesvig til Marts 17. Jeg kom da til 1/85 paa Fronten, hvor jeg gjorde alt med i Frankrig og Rusland, indtil jeg den 8. August 18 blev taget til Fange ved Chateau Thierry. Jeg stod mig godt med mine Foresatte og Kammerater og fik Specialuddannelse ved næsten alt, hvad man havde ved Infanteriet.

Hvad jeg aldrig vil glemme er, da jeg første Gang kom i Stilling ved Verdun og efter 5 Døgn igen skulde tilbage. Da gjorde jeg slap, og mine Kammerater lod mig ligge mellem forreste Linie og 1. Reservestilling; en Landmand fra Hydevad, der var ved et andet Kompagni, men hvis Stemme jeg kendte, hjalp mig tilbage til 1. Res.-Stilling, hvor jeg næste Morgen kom til mig selv blandt lutter døde Soldater. Her var det, jeg blev syg og kom til Speyer ved Rhinen og var der fra Oktober 16 til Februar 17.

Tilfangetagelsen skete, som nævnt 1. August 1918 ved Chateau Thierry. Dagen i Forvejen havde været haard, og om Aftenen gik vi tilbage. Jeg havde Ledelsen af 1. Gruppe af 1/85. Der var to Danske iblandt, Nis Hansen, Kliplev, og Asmus Petersen, Maugstrup. Ved Aftenstid kom vi til en fransk Stilling fra 1914, og ved den gjorde vi Holdt. Det var ved 9-Tiden. Jeg inddelte Vagten for Natten; den første, der skulde staa, var en Schlesier; han faldt i Søvn, og ved 9-Tiden om Morgenen meldte han, at Franskmændene var der. Da jeg kom op, viste det sig, at de forlængst var forbi os. I Slutningen af September 18 kom jeg til Aurillac. Jeg kendte den godt af Omtale, idet min Fader havde fortalt mig om den. Der var ingen Vanskelighed med at komme i den, mere vanskeligt var det for mig at gøre en fransk Officer i min tidligere Lejr forstaaeligt, at der var en Speciallejr for Danske. Jeg maatte efter det mange Gange, men mine Kammerater var bagefter meget taknemlig for det.

I Aurillac var jeg mest hos Bønderne, kun en enkelt Gang paa Skovarbejde. Det var bedst hos Bønderne, men det var ogsaa meget morsomt at komme ind til Depotet til de mange Bekendte. Jeg kunde nok faa Tiden til at gaa, jeg var der jo heller ikke saa længe.

Jeg kom hjem med første Transport til København. Bortrejsen fra Frankrig gjorde stærkt Indtryk paa mig ved Synet af Krigsfanger, der ikke endnu kunde komme hjem. Efter Hjemkomsten opholdt jeg mig 14 Dage i København og 8 Dage hos nogle Paarørende i Varde. Der var ikke gaaet saa lang Tid, siden jeg havde været hjemme; — sidste Gang, jeg rejste til Fronten, var den Morgen, da de engelske Flyvere var over Tønder. Mine Forældres Glæde var stor, da jeg naaede hjem til dem. De havde navnlig været urolig for mig i de 14 Dage efter Tilfangetagelsen og indtil de gennem min Onkel i Varde, hvem jeg sendte et Kort fra det første Samlingssted, fik at vide, at jeg var i fransk Fangenskab.

Efter Hjemkomsten tog jeg den første Tid Arbejde ved hvad som helst og kom saa til »Den internationale Kommission«. Fra December 1920 til Juli 1929 gjorde jeg Tjeneste ved Politiet som Chauffør og Kontormedhjælper, var Chauffør for daværende Politiadjudant F. Jacobsen og aut. Kørelærer for Statspolitiet i Sønderjylland. 1 de 4 første Aar havde jeg en urolig Tjeneste. Var bl. a. med til at sætte Grænsestenene.

I 1920 blev jeg gift med en Datter af Skræddermester og Købmand H. P. Hansen, Hellevad. Vi har 3 Børn, en Dreng 15 Aar, en Pige, 12, og en Dreng paa 9 Aar. Jeg har nu forpagtet en Benzin- og Service-Station i Aabenraa og samtidig rejser jeg for A/S Brødr. Gram, Vojens, for at sælge Køleanlæg. Denne Virksomhed overtog jeg i 1932.

2 tanker om “Abild, Andreas Christian (1896-1980)”

 1. Andreas’ fulde navn er / var Andreas Christian Abild.
  Han er nævnt i slægtstræer på MyHeritage og Geni. Forældre: Karen og Jes Jacobsen Abild.

  Hans kone hedder / hed Johanne Cathrine, født i 1898. Gift 13/11 1920, iht. FT-1940.
  Hejmdal 12. februar 1920: Forlovede. Johanne Hansen. Andreas Abild. Hellevad d. 10.2.1920.

  Guldbryllup den 13. november 1970: https://arkiv.dk/vis/5553644
  “Vildthandler Andreas Abild og hustru fotograferet ved deres guldbryllup den 13. november 1970. De havde forretning på Ramsherred i Aabenraa.”

  Andreas Christian Abild og hans familie er med i folketællinger:
  FT-1925: Graasten (Lundtoft Herred). Andreas står som politibetjent (hvilket måske er en ’tilsnigelse’).
  FT-1930: Nørrechaussé 8, Aabenraa. Andreas står som rejserepræsentant hos Chr. Christensen & Co. Boede 5. november 1929 på Nyvej 5 i Haderslev.
  FT-1940: Callesensgade 20, Åbenrå. Andreas står som købmand i fiskehandel.

  Adressen Havnegade 37 nævnt ovenfor stammer fra Aurillac-Bogen 1936, hvor Andreas underskriver sig med “A. Abild, Shell Benzin- & Service-Station, Havnegade 37, Aabenraa.”

  Andreas boede fra 9. januar 1922 kortvarigt i København: Ny Østergade 5, 2., Hos Nielsen. Tilflyttet fra Graasten. Iht. Københavns politis registerblade. Andreas står som politibetjent. Født 3. april 1896. Der mangler et 0 i datoen 30. april.

  Andreas havde flere brødre, som måske også var soldater.
  Det ser ud til at gælde Niels Christian Abild, født 2. oktober 1893 i Øster Slotfeldt, Møgeltønder sogn, se
  https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-a/abild-niels-kristian-1893/

  Med det korte navn “Andreas Abild” er han tilsyneladende nævnt flere gange i Flensborg Avis (hvor login ikke virker lige nu).
  Andreas Christian Abild født 1896 må dog ikke forveksles med en person af samme navn, Andreas Christian Abild, købmand, levede 1905 – 1967 i Møgeltønder Sogn.

  1. Til Erik Sommer.

   Tak for endnu en fyldig kommentar med gode links og henvisninger.
   Personsiden for Andreas C. Abild vil blive opdateret med de supplerende oplysninger i løbet af nogle dage.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918