Pahren, Hugo Carl Franz Julius (-1915)

Persondata
Født:   –
Død:   10/04-1915,
Uddannelse: 
Erhverv:   Kaptajn
Bopæl:   Aabenraa
Hustru:   –
Børn (før krigsafslutningen):   –
Andet: Søn af Retssekretær Wilhelm Eduard Pahren og hustru Katharina Margaretha Maria f. Eisele. Bror til Eduard Karl Adolf Heinrich Pahren (1879-)

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   ?
Udtrådt:   Faldet. Døde i fransk fangenskab
Enhed(er):   –
Rang:   –
Såret:  
Udmærkelser:   –
Andet:  

Mindestenen på Nicolai-kirke i Aabenraa Står der en ”Fritz Pahren – 1915”. Det er muligvis en tredje bror.

Kilder
Omtalt i Hejmdal 5. juni 1915
Personregister Aabenraa, fødte 1908. Link. Søn født.
Personregister Aabenraa, døde 1916. Link. Moderen død

Publikationer

Fotos

Hejmdal 2. juli 1906. Fået Guldmedalje. Kaptajn Pahren på Damperen ”Progress”, søn af Retssekrætær Pahren i Aabenraa, har som belønning for udvist mod og dygtighed om bord på sit skib fået guldmedalje. Pahren var før 1. officer om bord på ”Prograss” og på rejsen fra Apia til Kina mistede skibet skruen og drev hjælpeløst omkring i 7 dage og 11 timer. Ved uhyre anstrængelser lykkedes det at få skibet så vidt restavreret, at det kunne kunde styres i land, og største delen af æren falder på den unge 1. officer, der ved sin uforfærdethed foregik mandskabet med et godt eksempel.
(Da begge brødre sejlede på Kina kysten, er det usikket, hvem af dem der er tale om her)

Indlæg 5. juni 1915 i Hejmdal:
Kaptajn Hugo Pahren fra Aabenraa er død i fransk Fangenskab den 10. April. Han var Søn af Regnskabsraad Pahren i Aabenraa. Før sin Indkaldelse førte han et af Rederier M. Jebsens Skibe paa Kinakysten.

Indlæg Flensborg Avis 5. juni 1915.
Den 3. Juni modtog Fru Pahren den sørgelige Meddelelse, at hendes Mand, Skibskaptajn Hugo Pahren, var død den 10. April i fransk Fangenskab. Han er en Søn af Regnskabsraad K. Pahren, som i mange Aar har boet paa Ballastbroen, men nu bor i Aabenraa. I mange Aar sejlede han ved Kinakysten som Kaptajn paa et af Rederiet Jebsens Skibe.

 

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918