Læreres militærtjeneste

I tiden fra 1867 til 1900 kunne lærerne nøjes med 6-10 ugers militærtjeneste, hvorefter de blev overført til reserven.

Men to år efter sin tronbestigelse, krævede Wilhelm II, at folkeskolens lærere fra år 1900 at regne skulle aftjene deres militærtjeneste som “Einjährig-Freiwillig” et år (mit der Waffe).

Det skulle ske snarest muligt efter afgangseksamen og ordningen sigtede udtrykkeligt på at uddanne våbenduelige lærere til underofficerer af reserven.

De ville – mente man – gøre god fyldest i tilfælde af mobilisering, hvad vitterligt viste sig i 1914 at være tilfældet.

L.S. Ravn: Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1912 (1978)

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918