Otzen, Nis Rosenberg (1885-1959)

Persondata
Født: 17/02-1885, Asserballe, Asserballe sogn.
Død: 26/06-1959, Bedsted sogn.
Begravet 30/06-1959 på Bedsted kirkegård.
Uddannelse:
Erhverv: Landwirthschaftlicher Knecht (i 1905). Politibetjent. Bestyrer (i 1920´erne). Statshusmand. Bestyrer.
Bopæl: Asserballe sogn (i 1910). Bedsted sogn.  København (i 1922).  Aalborg (i 1920´erne). Bedsted sogn.
Hustru: Gift 30/10-1923 med Hansine Hansen (født 1892).
Børn (før krigsafslutningen): –

Andet:

Militære løbebane før krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed:
Rang:
Andet: Mødte på session i 1905, 1906 og 1907. De første 2 gange blev værnepligten udsat 1 år.  Han blev i 1907 vurderet egnet til “Landsturm mit Waffe“. Det er i den alfabetiske liste ikke angivet om og hvor værnepligten evt. er aftjent.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er):
Rang:
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:
Opholdt sig eller havde bopæl i Asserballe sogn den 01/10-1918 (Kilde: Folketælling 1921).

Henning Haugaard oplyser:
Nis Rosenberg var med i krigen. Hvor længe ved jeg ikke, men han led af lungeproblemer, forårsaget af gasangreb som deltager i Første Verdenskrig.

Efter krigen
Var 1921 statsbetjent i Bedsted sogn.
Var 1922 elev på politiskolen i København.
Var 1923 bestyrer af Sømandshjemmet i Aalborg.

Var 1928 husmand og 1930 landmand i Bedsted sogn.
Bestyrer af missionshuset i Bedsted sogn.

Kilder
Fødselsbiregister, Asserballe, RAA.

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Sønderborg Landråd, årgang 1885, Atzerballig, Rigsarkivet. (Eksternt link, januar 2022).

Folketælling 01/02-1921, Bedsted sogn, Bedsted. Rigsarkivet.  Opført som ”Otsen”.

Kirkebog, Bedsted sogn, RAA.

Folketælling 05/11-1930, Bedsted sogn, Bedsted. Rigsarkivet. Opført som ”Otsen”.

Publikationer

Fotos

4 tanker om “Otzen, Nis Rosenberg (1885-1959)”

 1. Af Sønderborg Landråd, alfabetiske lister 1885, Asserballe fremgår, at han i 1907 blev udskrevet til Ers.-Res.-Inf.
  Link.:https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18744597#264473,49756645
  Af Folketælling 1921, Bedsted sogn fremgår, at han i 1921 var logerende på en gård i Bedsted. Hans stilling angives som statsbetjent – ikke skolebetjent som ovenfor anført.
  I Henning Haugaard: “Bedsted sogns Historie” findes en liste over deltagere i 1. Verdenskrig født i sognet eller senere tilflyttet. Her er Otzen ikke med til trods for, at han var en kendt mand i sognet (bestyrer af missionshuset, pantefoged).
  Link: http://www.bedstedsogn.dk/historisk/hefter/Hefte%2028,%20side%201131-1184.pdf
  Mit bud: Han har ikke været i Sønderjylland under krigen og har derfor ikke deltaget i denne. Han er før krigen emigreret til Danmark og er blevet politibetjent. Han har været ved politiet i Aalborg og er ved genforeningen blevet udstationeret som statspolitimand i Bedsted. Her fandt han sin kone og blev der resten af livet. NB: Dette er kun gætteværk.

  1. Nis Rosenberg var med i krigen. Hvor længe ved jeg ikke, men han led af lungeproblemer, forårsaget af gasangreb som deltager i Første Verdenskrig.
   Han var i 1922 elev på politiskolen i København. Efter at han blev gift i 1923 flyttede ægteparret til Aalborg, hvor Nis Otzen var bestyrer af Sømandshjemmet, Slotsgade 35 i Aalborg. Her blev deres første datter, Eleonora født 5. okt. 1924.
   I 1928 var parret bosat i Bedsted, da deres to andre børn blev født her. Nis Otzen nævnes da at være husmand. Senere måtte han opgive hvervet på grund af lungeproblemer, hvorefter parret blev bestyrer af Missionshuset i Bedsted. Sideløbende hermed virkede han også som pantefoged.
   Med venlig hilsen
   Henning Haugaard

   1. Til Preben T. Clausen og Henning Haugaard.

    Jeg har netop opdateret personsiden med de supplerende oplysninger & rettelser, som I har indsendt.

    Med venlig hilsen
    Hanne C. Christensen
    Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

 2. Meget fint! Men jeg vil nu alligevel gerne personligt takke Henning Haugaard for de tilsendte korrektioner, samt i det hele taget for det store arbejde han har gjort med hensyn til beskrivelse af Bedsted sogns historie, og som nu ligger frit tilgængeligt for alle på internettet. Links til Henning Haugaards arbejder kan findes på denne hjemmeside under fanen “Lokalhistorie”.

Skriv et svar til Preben T. Clausen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918