Haderslev Landårdsarkiv – Liste A

VERZEICHNIS DER FAHNENFLÜCHTIGEN, FÜR DIE ABERKENNUNG DER STAATSANGEHÖRIGKEIT IN FRAGE KOMMT. 1914-18. LISTE A
KILDE: HADERSLEV LANDSRÅDSARKIV, PAKKE 307, FAG 46, NR. 21

Spalte 1: Løbenummer.
Spalte 2: Efternavn og fornavn.
Spalte 3: Fødselsdato.
Spalte 4: Fødselssted.
Spalte 5: Opholdssted (eventuelt sidste kendte opholdssted).
Spalte 6: Krigsrettens sagsnummer.
Spalte 7: Anklagepunkter.
Spalte 8: Krigsrettens dom og dato for offentliggørelse af dom. Spalte 9: Militær rang.
Spalte 10: Dato i ReichsGesetzBlatt for offentliggørelse af opråb til de forskellige afdelinger.
Spalte 11: Udstedelsesdato for opfordring til at vende tilbage og dato for offentliggørelse.

Spalte 12: Bemærkninger.
ANDERSEN, Andreas. Sp. 1: 333. Sp. 3: 12.6.1888. Sp. 4: Favervraa. Sp. 5: Ukendt (Favervraa). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356, 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.             Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom.            Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ANDERSEN, Christian Öhlenschläger. Sp. 1: 354. Sp. 3: 20.10.1884. Sp. 4: Skodborg.     Sp. 5: Ukendt (Hygummark). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: ehem. d. U.                      Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ANDERSEN, Hans. Sp. 3: 2.1.1892. Sp. 4: Haderslev. Sp. 5: Ukendt (Hyrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Ersatzreservist.                             Sp. 10: RGBl 3.8.1914, 323. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Akten der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ANDERSEN, Laurids Hansen. Sp. 1: 53. Sp. 3: 21.8.1895. Sp. 4: Øster Øbening.                                Sp. 5: Ukendt (Øster Øbening). Sp. 6: IIIa St. P. L. 134/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.6.1915.             2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ANDERSEN, Peter Emanuel. Sp. 1: 310 g. Sp. 3: 17.8.1882. Sp. 4: Skodborg.                                    Sp. 5: Ukendt. (Hygummark). Sp. 6: ? Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356, 360 i MSgO.                          Sp. 8: 1) Ingen dato 2) Ingen dato. Sagsakter ikke i denne ret. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Kriesgbeorderung erhalten. Sp. 12: Akte bei Staatsanwaltschaft Flensburg. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ANDRESEN, Lauritz. Sp. 1: 307. Sp. 3: 8.3.1894. Sp. 4: Åbøl. Sp. 5: Ukendt (Åbøl).                          Sp. 6: IIIa 3713. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                                         Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                    Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: tom. Sp. 12: Gestellungsbefehl nicht erhalten.                      Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ANDRESEN, Niels Lauritzen. Sp. 1: 171. Sp. 3: 2.8.1895. Sp. 4: Jernhyt. Sp. 5: Ukendt (Vojens). Sp. 6: IIIa St. P. L. 259/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                                               Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.8.1915. 2) 17.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                       Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl: 13.5.1915.                                            Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
AUTZEN, Nis Knudsen. Sp. 1: 183. Sp. 3: 24.11.1883. Sp. 4: Tyrstrup. Sp. 5: Danmark (Drenderup, Danmark). Sp. 6: IIIa St. P. L. 296/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Faneflugtserklæring: 30.10.1915. 2) 2.11.1915. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 24.9.1915. Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.  Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BEEK, Andreas Nielsen. Sp. 1: 26. Sp. 3: 18.8.1884. Sp. 4: Spandet. Sp. 5: Danmark (Spandet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 80/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSGB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                                           Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.4.1915. 2) 20.4.1915. Sp. 9: Reservist (aktiv).                          Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BEIER, Hans Andreasen. Sp. 1: 142. Sp. 3: 28.3.1890. Sp. 4: Harevad. Sp. 5: Ukendt (Roager). Sp. 6: IIIa St. P. L. 225/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                                             Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 21.7.1915. 2) 30.7.1915. Sp. 9: Ersatzreservist.                                 Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl: 28.3.1915.                                            Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BEIER, Lauritz Peter. Sp. 1: 251. Sp. 3: 16.12.1891. Sp. 4: Kirkeby (Roager sogn).                          Sp. 5: Amerika (Frifelt). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                               Sp.  11: Gestellungsbefehl: 27.10.1911. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BEIER, Peter Christian. Sp. 1: 263. Sp. 3: 3.12.1886. Sp. 4: Roager. Sp. 5: Amerika (Agerskov). Sp. 6: Tom.   Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                  Sp. 8: 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 10.10.1908. Sp. 12: Tom.     Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BERTELSEN, Jens. Sp. 1: 332. Sp. 3: 12.6.1888. Sp. 4: Ustrup. Sp. 5: Ukendt (Skovby).                   Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.                                      Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann II. Sp. 10: RGBL 27.11.1914, 495.                               Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BERTELSEN, Jens Peter. Sp. 1: 56. Sp. 3: 12.5.1895. Sp. 4: Hjartbro. Sp. 5: Ukendt (Hjartbro). Sp. 6: IIIa St. P. L. 131/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB  §§ 356 og 360 i MSgO.      Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.        Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BLEIK, Carl Valdemar Rasmus. Sp. 1: 219. Sp. 3: 29.3.1886. Sp. 4: Brærå.                                  Sp. 5: Ukendt (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                    Sp. 11: 1) Opfordring til at vende tilbage: 6.2.1909. 2) Öffentlicher Anzeiger: 27.2.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BODHOLT, Niels Knudsen. Sp. 1: 176. Sp. 3: 21.5.1894. Sp. 4: Fanstrup.                                     Sp. 5: Danmark (Langballig). Sp. 6: IIIa St. P. L. 252/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 31.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl: 3.7.1915.                                   Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BOISEN, Andreas Jepsen. Sp. 1: 76. Sp. 3: 8.3.1889. Sp. 4: Brem. Sp. 5: Danmark (Brem). Sp. 6: IIIa St. P. L. 107/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                            Sp. 8: 1)Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 2.6.1915. 2) 22.6.1915.      Sp. 9: Rekrut i Landsturm I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
BOISEN, Jens Edvard. Sp. 1: 259. Sp. 3: 27.7.1886. Sp. 4: Hønningmark.                                     Sp. 5: Danmark (Rurup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                  Sp. 11: 1) Opfordring til at vende tilbage: 10.10.1908. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BOISEN, Karl Christian. Sp. 1: 77. Sp. 3: 1.5.1894. Sp. 4: Brem. Sp. 5: Danmark (Brem). Sp. 6: IIIa St. P. L. 108/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.     Sp. 9: Indkaldt rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
BONDE, Christian Lauritzen. Sp. 1: 353. Sp. 3: 27.12.1877. Sp. 4: Bjerndrup.                          Sp. 5: Ukendt (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Tom.                            Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BONDE, Peter Jegsen. Sp. 1: 124. Sp. 3: 27.12.1877. Sp. 4: Bjerndrup. Sp. 5: Ukendt (Bjerndrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 244/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 30.7.1915. 2) 6.8.1915.    Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmpflichtiger I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                    Sp. 11: 1) Gestellungsorder: 3.7.1915. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                                Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
BORK, Jes Jessen. Sp. 1: 321. Sp.3: 2.10.1891. Sp.4: Hoptrup. Sp.5: Ukendt (Halk).              Sp.6: III 1525 IIIa St. P. L. 33/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                        Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 9.2.1916. 2) 15.2.1916.                   Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                             Sp.11: 1) Gestellungsbefehl. Sp.12: Gestellungsbefehl zum 11.1.1915 erhalten.                    Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
BORK, Nis Rasmussen. Sp. 1: 285. Sp. 3: 14.10.1889. Sp. 4: Anslet.                                                Sp. 5: Nordamerika (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                           Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BOSSEN, Detleff Dinsen. Sp. 1: 123. Sp. 3: 22.9.1880. Sp. 4: Gl. Emmerske (Tønder amt). Sp. 5: Danmark (ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 250/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring 30.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Wehrmann. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp.11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
BOYSEN, Jens. Sp. 1: 178. Sp. 3: 12.2.86. Sp. 4: Stursbøl. Sp. 5: Ukendt (Stenderupgård). Sp. 6: IIIa St. P. L. 278/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                      Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 18.9.1915. 2) 24.9.1915. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmand I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Gestellungsbefehl: 20.6.1915. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
BRANDORFF, Peter. Sp. 1: 328. Sp. 3: 29.12.1877. Sp. 4: Jels. Sp. 5: Ukendt (Jels).          Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.                                  Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                                 Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
BRANTAN, Søren Peter. Sp. 1: 294. Sp. 3: 29.11.1892. Sp. 4: Langetvedskov.                     Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 24/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 1.2.1916. 2) 7.2.1916.                                               Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Hat kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Gestellungsbefehl 6.11.1915. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
BREED, Andreas Clausen. Sp. 1: 67. Sp. 3: 25.1.1894. Sp. 4: Højrup I. Sp. 5: Ukendt (Jels). Sp. 6: IIIa St. P. L. 117/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                      Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 22.5.1915. 2) 1.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                          Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BRINK, Søren Nielsen. Sp. 1: 46. Sp. 3: 6.4.1895. Sp. 4: Skudstrupmark.                                   Sp. 5: Danmark (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 146/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesordre: 8.6.1915.                    2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BRODERSEN, Peter Nissen. Sp. 1: 324. Sp. 3: 12.1.1880. Sp. 4: Gøtterup.                                  Sp. 5: Ukendt (Gøtterup). Sp. 6: III 2840 IIIa St. P. L. 86/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 12.4.1916. 2) 15.4.1916.                              Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                              Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 3.9.1915 erhalten.                       Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
BRUHN, Søren Michael Jørgensen. Sp. 1: 118. Sp. 3: 12.5.1880. Sp. 4: Vester Åbling.                     Sp. 5: Danmark (Ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 245/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 30.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Wehrmann. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 22.4.1915. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
BRYLD, Iver Jessen. Sp. 1: 230. Sp. 3: 9.3.1889. Sp. 4: Bjerndrup. Sp. 5: Danmark (Bjerndrup). Sp. 6: Tom.   Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                        Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 23.8.1912. Sp. 12: Tom.        Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BUHRKAL, Jørgen. Sp. 1: 18. Sp. 3: 13.3.1893. Sp. 4: Anslet. Sp. 5: Ukendt (Rojbøl).                       Sp. 6: IIIa St. P. L. 42/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                 Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesfprprdning: 12.3.1915. 2) 23.3.1915.     Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                         Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21. Reichsanzeger 23.3.1915.
BURDORFF, Johannes Heinrich. Sp. 1: 37. Sp. 3: 30.7.1894. Sp. 4: Skodborg.                            Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 99/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915.2) 1.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
BØRLUND, Johannes Heinrich. Sp. 1: 267. Sp. 3: 21.8.1887. Sp. 4: Fredsted.                              Sp. 5: Danmark (Skrydstrup).   Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                            Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CALLESEN, Jens Andersen. Sp. 1: 109. Sp. 3: 4.5.1895. Sp. 4: Vellerup. Sp. 5: Ukendt (Øbening). Sp. 6: IIIa St. P. L. 184/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                          Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CARLSEN, Niels Petersen. Sp. 1: 283. Sp. 3: 19.1.1888. Sp. 4: Røddingmark.                           Sp. 5: Amerika (Gånsager). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                           Sp. 11: 1) 23.4.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CARSTENSEN, Jens. Sp. 1: 155. Sp. 3: 25.8.1894. Sp. 4: Vester Sottrup (Sønderborg amt). Sp. 5: Ukendt. (Vester Sottrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 211/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.7.1915. 2) 23.7.1915. Sp. 9: Füsilier (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Andreas Karl. Sp. 1: 364. Sp. 3: 11.11.1897. Sp. 4: Gånsager.                           Sp. 5: Ukendt (Gånsager). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Charles Jens Peter. Sp. 1: 265. Sp. 3: 9.10.1887. Sp. 4: Gammel Haderslev. Sp. 5: Ukendt. (Gammel Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                    Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Christian Knudsen. Sp. 1: 173. Sp. 3: 21.2.1880. Sp. 4: Harreby.                       Sp. 5: Danmark (Harreby). Sp. 6: IIIa St. P. L. 255/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 31.7.1915. 2) 6.8.1915.                                               Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                                  Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl: 22.3.1915. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                      Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Christian Nielsen. Sp. 1: 66. Sp. 3: 24.9.1894. Sp. 4: Spandetgaard.             Sp. 5: Danmark. (Spandet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 118/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.                                        Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                            Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Erik Nielsen. Sp. 1: 312. Sp. 3: 9.10.1878. Sp. 4: Favervrå.                                  Sp. 5: Ukendt (Tagkær). Sp. 6: III 5101. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                      Sp. 8: Akten nich bei dieser Gericht. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I.                       Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Tom.                          Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Eskild Nielsen. Sp. 1: 161. Sp. 3: 9.10.1878. Sp. 4: Favrvrå.                                Sp. 5: Danmark (Tagkær).  Sp. 6: IIIa St. P. L. 269/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 5.9.1915.         2) 10.9.1915. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 3.7.1915 & 11.7.1915. (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Hans. Sp. 1: 282. Sp. 3: 16.9.1888. Sp. 4: Ny Hvidding. Sp. 5: Amerika (Tønder). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                      Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 19.1.1909. (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Hans Jørgen. Sp. 1: 154. Sp. 3: 12.3.1885. Sp. 4: Skodbølgård (Aabenraa amt). Sp. 5: Ukendt. (Langetved). Sp. 6: IIIa St. P. L. 212/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.7.1915. 2) 23.7.1915.                                      Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 1.6.1915. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Hans Magnus. Sp. 1: 143. Sp. 3: 9.12.1885. Sp. 4: Harreby.                             Sp. 5: Ukendt (Harreby). Sp. 6: IIIa St. P. L. 224/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 21.7.1915. 2) 30.7.1915.                                             Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 30.4.15 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Hans Peter. Sp 1: 326. Sp. 3: 7.11.1877. Sp. 4: Brændstrup.                           Sp 5: Ukendt (Rødding). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                 Sp 8: Tom. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                   Sp. 11: Tom. Sp. 12: Akten der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Jens. Sp. 1: 358. Sp. 3: 21.7.1897. Sp. 4: Spandet Sp. 5: Ukendt (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Kasper Juhl. Sp. 1: 81. Sp. 3: 15.3.1895. Sp. 4: Diernæs. Sp. 5: Ukendt (Diernæs). Sp. 6: IIIa St. P. L. 112/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                     Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.                     Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                     Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Niels Peter. Sp. 1: 262. Sp. 3: 27.12.1886. Sp. 4: Marstrup.                               Sp. 5: Amerika (Marstrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp.  10: Tom.                           Sp. 11: 1) 10.10.1908. Løbenummer: 262. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTENSEN, Peter Friberg. Sp. 1: 137. Sp. 3: 11.7.1891. Sp. 4: Hygum.                               Sp. 5: Ukendt (Stenderup, Øster Linnet sogn). Sp. 6: IIIa St. P. L. 230/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 21.7.1915. 2) 30.7.1915. Sp. 9: Unuasgebilderte Landsturmmann. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 16.6.1915. (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTIANSEN, Carl. Sp. 1: 311. Sp. 3: 6.2.1888. Sp. 4: Rejsby. Sp. 5: Ukendt (Rejsby).                                      Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSGB og §§ 356 og 360 i MSGO. Sp. 8: 1) 10 måneders fængsel. Statsadvokaturen i Flensborg. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I.                           Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Ingen dato Gestellungsbefehl. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTIANSEN, Jørgen. Sp. 1: 156. Sp. 3: 3.11.1894. Sp. 4: Grønnebæk. Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 210/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                     Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.7.1915. 2) 23.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                     Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Gestellungsbefehl nicht erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTIANSEN, Mads. Sp. 1: 255. Sp. 3: 7.7.1886. Sp. 4: Vintrupmark (Lintrup sogn).                        Sp. 5: Amerika. (Tornumskov). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                           Sp. 11: 1) 9.10.1908. Sp. 12: Tom.  Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CHRISTOFFERSEN, Jens Peter. Sp. 1: 190. Sp. 3: 31.7.1896. Sp. 4: Oksenvad.                                Sp. 5: Ukendt (Sommersted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 317/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtsrklæring: 22.11.1915. 2) 26.11.1915.                                                Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                           Sp. 11: 1) 20.9.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CLAUSEN, Andreas. Sp. 1: 98. Sp. 3: 25.6.1893. Sp. 4: Nordborg. Sp. 5: Ukendt (Husum). Sp. 6: IIIa St. P. L. 198/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                        Sp. 8: Faneflugtserklæring: 5.7.1915. 2) 13.7.1915. Sp. 9: Füsilier (aktiv). Sp. 10: Tom.      Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CLAUSEN, Andreas Peter. Sp. 1: 139. Sp. 3: 26.2.1889. Sp. 4: Lilholdt (Skrydstrup sogn). Sp. 5: Ukendt (Lilholdt). S. 6: IIIa St. P. L. 228/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 21.7.1915. 2) 30.7.1915. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 7.4.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
CLAUSEN, Peter. Sp. 1: 172. Sp. 3: 11.5.1895. Sp. 4: Lilholt. Sp. 5: Ukendt (Hjartbro).                 Sp. 6: IIIa St. P. L. 256/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                   Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 5.8.1915. 2) 10.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                        Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1)3.7.1915 (Gestellungsbefehl).                                          Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
DAHL, Christian Ebbesen. Sp. 1: 16. Sp. 3: 19.12.1894. Sp. 4: Vinderup.                                        Sp. 5: Danmark (Kjestrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 44/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSGO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 12.3.1915.                        2) 23.3.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                   Sp.11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21. Reichsanzeiger 23.3.1915.
DALL, Axel Matthiesen. Sp. 1: 29. Sp. 3: 16.2.1883. Sp. 4: Hygum. Sp. 5: Danmark (Hygum). Sp. 6: IIIa St. P. L. 85/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                   Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 23.4.1915. 2) 30.4.1915.         Sp. 9: Landsturm I, Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RG.Bl. 15.8.1914, 371/2.                             Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
DALL, Christian Juhl. Sp. 1: 30. Sp. 3: 2.12.1891. Sp. 4: Hygum. Sp. 5: Danmark (Hygum). Sp. 6: IIIa St. P. L. 86/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                          Sp. 8: Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 23.4.1915. 2) 30.4.1915.                       Sp. 9: Landsturm I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                  Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
DALL, Niels Hansen. Sp. 1: 236. Sp. 3: 18.4.1890. Sp. 4: Fredsted. Sp. 5: Ukendt (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                  Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                      Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
DALL, Thomas Hansen. Sp. 1: 168. Sp. 3: 18.3.1895. Sp. 4: Tyrstrup. Sp. 5: Danmark (Tyrstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 261/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                      Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 11.8.1915. 2) 17.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                      Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.7.1915 (Gestellungsbefehl).                                      Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
DAMM, Niels Jørgensen. Sp. 1: 297. Sp. 3: 30.10.1887. Sp. 4: Grønnebæk.                           Sp. 5: Ukendt (Gånsager). Sp. 6: IIIa St. P. L. 57/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 7.3.1916. 2) 13.3.1916.                                                  Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeirderung erhalten. Sp. 12: Gestellungsbefehl. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
DEHNKE, Willi Bauer Hermann. Sp. 1: 287. Sp. 3: 25.2.1886. Sp. 4: Bolkenhain.                        Sp. 5: Ukendt (Rødding). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                              Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
DURST, Georg Heinrich. Sp. 1: 235. Sp. 3: 21.12.1890. Sp. 4: Christiansfeld.                            Sp. 5: Baltimore (Christiansfeld). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                              Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
DÖRTSBACH, Friedrich. Sp. 1: 252. Sp. 3: 2.7.1891. Sp. 4: Giesing (Skærbæk sogn).           Sp. 5: Amerika. (Skærbæk). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                            Sp. 11: 1) 4.12.1911. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
EBSEN, Martin Hansen. Sp. 1: 211. Sp. 3: 16.8.1886. Sp. 4: Lerskov. Sp. 5: Danmark (Toftlund). Sp. 6: Tom. Sp. 7:  § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                   Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                         Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
EBSEN, Søren Hansen. Sp. 1: 310b. Sp. 3: 23.6.1896. Sp. 4: Gejlbjerg. Sp. 5: Ukendt (Åved, Vodder sogn).   Sp. 6: IIIa St. P. L. 30/16. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.2.1916. 2) 14.2.1916. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 20.9.1915 (Gestellungsbefehl).                             Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 20.9.1915 erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
EGERTSEN, Jørgen Christensen. Sp. 1: 104. Sp. 3: 9.10.1886. Sp. 4: Hygummark.                    Sp. 5: Ukendt (Rødding).  Sp. 6: IIIa St. P. L. 175/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Landsturm I.          Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ENEMARK, Jørgen Bertelsen. Sp. 1: 126. Sp. 3: 10.8.1883. Sp. 4: Stenderupmark.                  Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 242/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 28.7.1915. 2) 6.8.1915.                                                 Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmpflichtiger. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                             Sp. 11: 1) 14.4.1915. (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                   Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ERIKSEN, Knud. Sp. 1: 212. Sp. 3: 27.1.1886. Sp. 4: Anslet. Sp. 5: Amerika (Anslet).                     Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 6.2.1909. 2) Öffentlicher Anzeiger 27.2.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ESBENSEN, Willy, Sp. 1: 366. Sp. 3: 7.3.1897. Sp. 4: Sommersted. Sp. 5: Ukendt (Lilholt). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I.                                    Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FALKENBERG, Jacob Hansen. Sp. 1: 157. Sp. 3: 4.7.1893. Sp. 4: Sommersted.                         Sp. 5: Ukendt (Rødding). Sp. 6: IIIa St. P. L. 209/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.7.1915. 2) 23.7.1915.                                                Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 4.5.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FISKER, Karl. Sp. 1: 59. Sp. 3: 9.1.1895. Sp. 4: Jelsskov. Sp. 5: Ukendt. (Jelsskov).                   Sp. 6: IIIa St. P. L. 128/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                         Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FJORD, Magnus Jürgensen (Jørgensen) Christensen. Sp. 1: 24 og 303. Sp. 3: 13.8.1877. Sp. 4: Hvidding. Sp. 5: Vester Vedsted (Danmark) (Ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 72/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSGO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 20.3.1916. 2) 23.3.1916. Sp. ). Wehrmann, II Aufgebot. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                             Sp. 11: 1) 3.8.1914. 14.2.1916 (Konsulat i Esbjerg). Sp. 12: Kriegsbeorderung zum 19.2.1916 erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FLEIKJER, Peter Clausen (343: Hansen). Sp. 1: 340. Sp. 3: 6.10.1896. Sp. 4: Ørsted.                        Sp. 5: Ukendt (Brændstrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                     Sp. 11: Tom. Sp. 12: Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FOGH, Lauritz Jørgensen. Sp. 1: 325. Sp. 3: 25.10.1897. Sp. 4: Tiset. Sp. 5: Ukendt (Gabøl). Sp. 6: IIIa 96/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 6.5.1916. 2) 9.5.1916. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl.                     Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 13.2.1915 erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FRANK, Jens Gradbøl. Sp. 1: 65. Sp. 3: 23.2.1895. Sp. 4: Rojbøl. Sp. 5: Ukendt (Øster Linnet). Sp. 6: IIIa St. P.  L. 120/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                 Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelseforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.                       Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                              Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FREDERIKSEN, Niels Jørgen. Sp. 1: 208. Sp. 3: 29.7.1885. Sp. 4: Kastvrå. Sp. 5: Ukendt (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                       Sp. 8: 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10 Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                      Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FREDSTEDT, Karl Jørgensen. Sp. 1: 315. Sp. 3: 12.12.1876. Sp. 4: Bjerndrup.                              Sp. 5: Ukendt (Kolstrup). Sp. 6: III 829 IIIa St. P. L. 21/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.1.1916. 2) 26.1.1916. Sp. 9: Tom. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 6.12.1915 erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FRIIS, Christian. Sp. 1: 277. Sp. 3: 20.4.1887. Sp. 4: Fanstrup. Sp. 5: Californien (Aller).  Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 21.12.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FRIIS, Hans Adolf. Sp. 1: 141. Sp. 3: 26.9.1894. Sp. 4: Kamptrup. Sp. 5: Ukendt (Kamptrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 226/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                 Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 21.7.1915. 2) 30.7.1915. Sp. 9: Ersatzreservist.                            Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 28.3.1915 (Gestellungsbefehl).                                     Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
FÅBORG, Klaus Iversen. Sp. 1: 313. Sp. 3: 3.2.1877. Sp. 4: Høkelberg. Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: III 1144 III a St. P. L. 17/16. Sp. 7: §§ 69 ff i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 19.1.1916.                          2) 24.1.1916. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 12.10.1915 erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr. 21.
GADEBERG, Josef Hansen. Sp. 1: 233. Sp. 3: 4.6.1890. Sp. 4: Åstrup. Sp. 5: Amerika (Bæk, Vonsbæk sogn). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                              Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
GAMMELGAARD, A. J. Sp. 1: 357. Sp. 3: 24.7.1897. Sp. 4: Halk. Sp. 5: Ukendt (Halk).                      Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I.                          Sp. 10: RGBL. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
GERRITSEN, Friedrich Walter Gottlieb. Sp. 1: 385. Sp. 3: 21.11.1881.                                          Sp. 4: Königsberg. Sp. 5: Ukendt (Marstrup). Sp. 6: IIIb St. P. L. 181/15. Sp. 7: §§ 69 ff i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 30.10.1915.                                    2) 2.11.1915. Sp. 9: Musketier (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                     Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
GODBERSEN, Richard Willibald. Sp. 1: 268. Sp. 3: 1.8.1887. Sp. 4: Dydingkær (Fredsted sogn). Sp. 5: Ukendt (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                         Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
GODT, Hans Peter Christian. Sp. 1: 163. Sp. 3: 17.5.1894. Sp. 4: Ørsted. Sp. 5: Ukendt (Sommersted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 266/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 24.8.1915. 2) 28.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                  Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914 (Gestellungsbefehl).                                               Sp. 12: Gestullungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
GRAM, Jens Jessen. Sp. 1: 279. Sp. 3: 25.7.1888. Sp. 4: Haderslev. Sp. 5: Chicago (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.              Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 23.4.1909. Sp. 12: Tom.            Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HALLENBERG, Julius Peter. Sp. 1: 202. Sp. 3: 17.9.1892. Sp. 4: Vojens. Sp. 5: Ukendt (Vojens). Sp. 6: IIIa St. P. L. 347/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                          Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 10.1.1916. 2) 20.1.1916. Sp. 9: Musketer. Sp. 10: Tom.                  Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANBERG, Søren Nissen. Sp. 1: 271. Sp. 3: 13.6.1887. Sp. 4: Mejlbymark.                               Sp. 5: Amerika (Mejlby). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                 Sp. 11: 1) 12.10.1908. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANRATH, Niels Christian. Sp. 1: 97. Sp. 3: 31.12.1889. Sp. 4: Skærbæk.                                    Sp. 5: Ukendt (Skærbæk). Sp. 6: IIIa St. P. L. 199/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtsrklæring: 6.7.1915. 2) 13.7.1915. Sp. 9: Reservist (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp.  12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Alfred Ebbesen. Sp. 1: 62. Sp. 3: 8.3.1895. Sp. 4: Hjerting. Sp. 5: Ukendt (Langetved). Sp. 6: IIIa St. P. L. 123/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                   Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 22.5.1915. 2) 1.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                        Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Anker. Sp. 1: 241. Sp. 3: 23.3.1890. Sp. 4: Vestenskov (Seggelund sogn).                              Sp. 5: Ukendt (Vestenskov). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                            Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Carl. Sp. 1: 197. Sp. 3: 25.8.1896. Sp. 4: Årø. Sp. 5: Ærø (Ikke angivet).                    Sp. 6: IIIa St. P. L. 336/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                   Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 11.12.1915. 2) 24.12.1915. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 20.9.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Christian. Sp. 1: 72. Sp. 3: 14.5.1895. Sp. 4: Genner. Sp. 5: Ukendt (Vandling). Sp. 6: IIIa St. P. L. 103/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                            Sp. 8: Faneflugtserklæring: 22.5.1915. 2) 1.6.1915. Sp. 9: Indkaldt rekrut.                               Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Einer Marius. Sp. 1: 44. Sp. 3: 25.10.1895. Sp. 4: Marstrup. Sp. 5: Ukendt (Vonsbæk). Sp. 6: IIIa St. P. L. 144/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                     Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.6.1915. 2) 20.6.1915.                      Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                          Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Hans Christian. Sp. 1: 105. Sp. 3: 3.4.1881. Sp. 4: Mejlby. Sp. 5: Danmark (Mejlby). Sp. 6: IIIa St. P. L. 174/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                Sp. 8: Faneflugtserklæring: 27.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Landsturm I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
HANSEN, Hans Michel. Sp. 1: 151. Sp. 3: 2.9.1893. Sp. 4: Ottersbøl (Tønder amt).                  Sp. 5: Ukendt (Ottersbøl). Sp. 6: IIIa St. P. L. 215/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.7.1915. 2) 23.7.1915.                                               Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 15.6.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
HANSEN, Hans Peter. Sp. 1: 291. Sp. 3: 8.10.1892. Sp. 4: Hjerting. Sp. 5: Ukendt (Hjerting). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Verfahren eingeleitet bei Gericht der Stellvertretende 35 Infanterie Brigade. Akten nicht bei dieser Gericht. Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: Hat Kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Hans Sørensen. Sp. 1: 243. Sp. 3: 25.8.1890. Sp. 4: Ustrup. Sp. 5: Ukendt (Ustrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                         Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                        Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Jørgen. Sp. 1: 223. Sp. 3: 6.8.1886. Sp. 4: Ustrup. Sp. 5: Ukendt (Sidste bopæl ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                           Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr ergangen am 6.2.1909. 2) Öffentlicher Anzeiger: 27.6.1909. Sp. 12: Tom.                                   Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Lars. Sp. 1: 39. Sp. 3: 25.5.1895. Sp. 4: Rabdrup. Sp. 5: Ukendt (Sillerup).           Sp. 6: IIIa St. P. L. 139/15. Sp. 7: §§69ff i MSgB, §§ 356 og 360 i MsgO.                                         Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.         Sp. 10: RGBl 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: Ha Laråark, pakke 307, fag 46, nr. 21.
HANSEN, Mads. Sp. 1: 39. Sp. 3: 25.5.1895. Sp. 4: Rabdrup. Sp. 5: Ukendt (Sillerup).                     Sp. 6: IIIa St. P. L. 139/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                             Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Indkaldt rekrut.                            Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Martin. Sp. 1: 229. Sp. 3: 8.12.1888. Sp. 4: Åstrup. Sp. 5: Ukendt (Åstrup).                      Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Meder. Sp. 1: 100. Sp. 3: 3.11.1885. Sp. 4: Føvling (Danmark).                                 Sp. 5: Danmark (Hjerting). Sp. 6: IIIa St. P. L. 180/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Faneflugtsrklæring: 27.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Landsturm I.                          Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Niels Sørensen. Sp. 1: 199. Sp. 3: 6.7.1896. Sp. 4: Kolstrup. Sp. 5: Danmark (Kolstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 341/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.            Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 20.12.1915. 2) 7.2.1916. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 11.10.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HANSEN, Nis Andersen. Sp. 1: 22. Sp. 3: 19.7.1888. Sp. 4: Kelsberg/Avnbøl.                            Sp. 5: Danmark (1. Gen. Komp. E. 84 i Schleswig). Sp. 6: IIIa St. P. L. 31/15.                               Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 22.2.1915. 2) 25.2.1915. Sp. 9: Reservist (aktiv) 1. Gen.-Komp. E/84. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom.                     Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21. Reichsanzeiger 25.2.1915.
HANSEN, Peter Jessen. Sp. 1: 111. Sp. 3: 28.10.1895. Sp. 4: Skrydstrup. Sp. 5: Ukendt (Ørsted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 188/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.             Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 29.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                        Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom.  Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HELLWIG, Heinrich. Sp. 1: 380. Sp. 3: 3.3.1888. Sp. 4: Løgumkloster. Sp. 5: Ukendt (Højrup II). Sp. 6: IIIb St. P. L. 61/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                        Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.3.1915. 2) 18.3.1915. Sp. 9: Ersatzreservist (aktiv).                  Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HENNINGSEN, Adolph Peter. Sp. 1: 270. Sp. 3: 13.12.1887. Sp. 4: Lert. Sp. 5: Canada (Sommersted). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                             Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr: 2.2.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HENNINGSEN, Jens Mailand. Sp. 1: 196. Sp. 3: 5.8.1881. Sp. 4: Klovtoft (Aabenraa amt). Sp. 5: Nyborg (Danmark) (Ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 335/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring uden dato 2) Tom.                                       Sp. 9: Wehrmann I. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 15.9.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HERZ, Gustav Heinrich Amandus. Sp. 1: 256. Sp. 3: 11.1.1886. Sp. 4: Haderslev.                 Sp. 5: Ukendt (Skærbæk). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                 Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr: 6.8.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HESSELBERG, Niels Jacob. Sp. 1: 310h. Sp. 3: 10.10.1888. Sp. 4: Fæsted. Sp. 5: Ukendt (Fæsted). Sp. 6: IIIa 3772. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                 Sp. 8: 1) Ingen dato. Akten nicht bei dieser Gericht. 2) Ingen dato.                                              Sp.9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                                    Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl erhalten. Ingen dato. Sp. 12: Akten bei der Staats Advokatur Flensburg. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HETTING, Christian Heinrich August. Sp. 1: 239. Sp. 3: 2.6.1890. Sp. 4: Øsby.                           Sp. 5: Chicago (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 Mark Geldstrafe. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.              Sp. 11: 1) 17.8.1911. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HOIER, Christian Hansen. Sp. 1: 131. Sp. 3: 17.5.1895. Sp. 4: Marstrup. Sp. 5: Ukendt (Ladegaard). Sp. 6: IIIa St. P. L. 237/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.          Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                     Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.7.1915. (Gestellungsbefehl).                                         Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HOLGERSEN, Hans Christian. Sp. 1: 216. Sp. 3: 30.9.1886. Sp. 4: Hejsager.                              Sp. 5: Ukendt (Hejsager). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                          Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr ergangen am 6.2.1909. 2) Öffentlicher Anzeiger: 27.2.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HOLM, Jens Christian. Sp. 1: 112. Sp. 3: 17.8.1895. Sp. 4: Øster Linnet. Sp. 5: Ukendt (Tiset). Sp. 6: IIIa St. P. L. 189/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                 Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 29.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                         Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HOLM, Niels. Sp. 1: 113. Sp. 3: 22.9.1895. Sp. 4: Neder Jerstal. Sp. 5: Ukendt (Neder Jerstal). Sp. 6: IIIa St. P. L. 190/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 29.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                            Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HOLM, Niels Olesen. Sp. 1: 273. Sp. 3: 1.8.1887. Sp. 4: Øster Gasse. Sp. 5: Utah (Marstrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                    Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr: 1.2.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HOLM, Peter Christian. Sp. 1: 134. Sp. 3: 21.5.1892. Sp. 4: Knud. Sp. 5: Ukendt (Knud). Sp. 6: IIIa St. P. L. 234/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                        Sp. 8: 1) faneflugtserklæring: 27.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Ersatzreservist.                             Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11:1) 20.1.1915. (Gestellungsbefehl).                                                   Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HOLM, Peter Thomsen. Sp. 1: 180. Sp. 3: 20.8.1882. Sp. 4: Rørkær. Sp. 5: Danmark (Kolding). Sp. 6: IIIa St. P. L. 283/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                           Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.9.1915. 2) 30.9.1915. Sp. 9: Gefreiter (aktiv).                         Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HUUSMANN, Frederik. Sp. 1: 171. Sp. 3: 15.9.1889. Sp. 4: Bevtoftmølle.                                 Sp. 5: Ukendt (Vojens). Sp. 6: IIIa St. P. L. 258/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 5.8..1915. 2) 10.8.1915. Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 28.3.1915 (Gestellungsbefehl).                                                     Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HÜBSCHMANN, August Sophus Jacobsen. Sp. 1: 121. Sp. 3: 7.10.1890.                                Sp. 4: Toftlund. Sp. 5: Ukendt (Ingen angivelse). Sp. 6: IIIa St. P. L. 248/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 30.7.1915. 2) 6.8.1915.                    Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                                             Sp. 12: Gestellungsbefehl. Nicht zurückgekommen. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HÜBSCHMANN, Peter Hansen. Sp. 1: 362. Sp. 3: 26.3.1897. Sp. 4: Toftlund.                         Sp. 5: Ukendt (Ørdrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HYLDELUND, Marius. Sp. 1: 80. Sp. 3: 4.1.1894. Sp. 4: Brændstrupmark.                                  Sp. 5: Ukendt (Kjestrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 111/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915.                        2) 1.6.1915. Sp. 9: Indkaldt rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                        Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HØRLYCK, Jens. Sp. 1: 79. Sp. 3: 15.4.1895. Sp. 4: Rurup. Sp. 5: Ukendt (Københoved). Sp. 6: IIIa St. P. L. 110/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                              Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 22.5.1915. 2) 1.6.1915. Sp. 9: Indkaldt rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
HØRLYK, Frederik Georg. Sp. 1: 242. Sp. 3: 2.2.1890. Sp. 4: Neder Jerstal.                                   Sp. 5: Nordamerika (Neder Jerstal). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 Mark Geldstrafe.   Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                    Sp. 11: 6.3.1911. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
IVERSEN, Andreas. Sp. 1: 382. Sp. 3: 17.8.1892. Sp. 4: Meng (Haderslev amt).                        Sp. 5: Ukendt (Bjerndrup). Sp. 6: IIIb St. P. L. 111/1915. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 10.2.1915. 2) 15.2.1915. Sp. 9: Füsilier (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tvillinger. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
IVERSEN, Iver. Sp. 1: 381. Sp. 3: 17.8.1892. Sp. 4: Meng (Haderslev amt).                                   Sp. 5: Ukendt (Østergaardsmølle). Sp. 6: IIIb St. P. L. 11/1915. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 10.2.1915. 2) 15.2.1915.                           Sp. 9: Füsilier (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tvillinger. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
IVERSEN, Peter Detlefsen. Sp. 1: 96 og 309. Sp. 3: 14.3.1895. Sp. 4: Lert.                                 Sp. 5: Ukendt (Fjelstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 151/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                                                Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                      Sp. 12: Ikke modtaget indkaldelse til session. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JACOBSEN, Andreas Jørgensen. Sp. 1: 274. Sp. 3: 10.10.1887. Sp. 4: Mølby.                         Sp. 5: Ukendt (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                         Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JACOBSEN, Christian Hansen. Sp. 1: 191. Sp. 3: 7.1.1896. Sp. 4: Stenderupgård.                      Sp. 5: Ukendt (Sommersted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 318/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.11.1915.                    2) 26.11.1915. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.194, 371/2. Sp. 11: 1) 20.9.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                              Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JACOBSEN, Hans Andersen. Sp. 1: 184. Sp. 3: 11.3.1894. Sp. 4: Vester Terp (Tønder amt). Sp. 5: Danmark. (Øster Gasse). Sp. 6: IIIa St. P. L. 279/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 30.10.1915. 2) 3.11.1915. Sp. 9: Musketier (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JACOBSEN, Michael Andersen. Sp. 1: 330. Sp. 3: 5.5.1882. Sp. 4: Anslet. Sp. 5: Ukendt (Tagkær). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.                         Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JENSEN, August Hinrich. Sp. 1: 228. Sp. 3: 25.5.1887. Sp. 4: Haderslev. Sp. 5: Ukendt (Tyrstrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.              Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                      Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JENSEN, Jens. Sp. 1: 319. Sp. 3: 22.9.1884. Sp. 4: Gl. Haderslev. Sp. 5: Ukendt (Hoptrup). Sp. 6: III 1502 IIIa St. P. L. 29/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                              Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.2.1916. 2) 15.2.1916.                                       Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                                             Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 11.1.1915 erhalten.                      Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JENSEN, Jens Christensen. Sp. 1: 130. Sp. 3: 26.1.1883. Sp. 4: Øster Åbølling.                         Sp. 5: Ukendt (Fjersted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 238/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.7.1915. 2) 6.8.1915.                                               Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                                   Sp. 11: 1) 7.6.1915. (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                    Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JENSEN, Jens Petersen. Sp. 1: 90. Sp. 3: 14.8.1894. Sp. 4: Mejlby. Sp. 5: Ukendt (Løgumkloster). Sp. 6: IIIa St. P. L. 161/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 16.6.1915.                            2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                 Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JENSEN, Jes Hansen. Sp. 1: 320. Sp. 3: 30.12.1887. Sp. 4: Neder Jerstal. Sp. 5: Ukendt (Abkær). Sp. 6: III 1499 IIIa St. P. L. 32/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp.  8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsforordning: 9.2.1916. 2) 15.2.1916.                            Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: 15.8.1914, 371/2.                                           Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 11.1.1915 erhalten.                    Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JENSEN, Peter. Sp. 1: 9. Sp. 3: 19.6.1881. Sp. 4: Maugstrup. Sp. 5: Kolding (Maugstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 55/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                            Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.3.1916. 2) 13.3.1916.                     Sp. 9: Erstazreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. 15.2.1916 (Konsul i Kolding). Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JENSEN, Peter Søren. Sp. 1: 383. Sp. 3: 8.8.1891. Sp. 4: Frørup. Sp. 5: Danmark (Seggemark). Sp. 6: IIIc St. P. L. 25/1914. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp.  8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 24.11.1914. 2) 28.11.1914. Sp. 9: Musketier (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JENSEN, Peter Valdemar. Sp. 1: 245. Sp. 3: 6.3.1890. Sp. 4: Feldum (Vonsbæk sogn).                    Sp. 5: Ukendt (Feldum). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                           Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JENSEN, Therkel Sørensen. Sp. 1: 75. Sp. 3: 24.9.1893. Sp. 4: Hygumskov.                                 Sp. 5: Danmark (Jels). Sp. 6: IIIa St. P. L. 106/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915.                             2) 1.6.1915. Sp. 9: Indkaldt rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                      Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JEPSEN, Aksel: Sp. 1: 349. Sp. 4: 15.2.1889. Sp. 4: Broager. Sp. 5: Ukendt (Bramdrup).               Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I.                          Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JEPSEN, Jeppe Peter. Sp. 1: 339. Sp. 3: 24.8.1880. Sp. 4: Harreby mark. Sp. 5: Ukendt (Harreby). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.               Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                           Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JEPSEN, Peter. Sp. 1: 345. Sp. 3: 19.8.1876. Sp. 4: Skodborg. Sp. 5: Ukendt (Jels).                                  Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Ehem d. U. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom.                           Sp. 12: Den Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JESPERSEN, Marius Peter. Sp. 1: 166. Sp. 3: 28.1.1894. Sp. 4:  Abkær. Sp. 5: Ukendt (Ladegaard II). Sp. 6: IIIa St. P. L. 263/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 12.8.1915. 2) 20.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                    Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Gestellungsbefehl nicht erhalten.               Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JESSEN, Adelhold. Sp. 1: 7. Sp. 3: 30.7.1894. Sp. 4: Brændstrupmark. Sp. 5: Ukendt (Vandling). Sp. 6: IIIa St. P. L. 58/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                        Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 20.3.1915. 2) 30.5.1915. Sp. 9: RGBl. 3.8.1914, 323.                       Sp. 10: Ausgehobener Rekrut. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Kriegsbeorderung konnte nicht zugestellt werden. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JESSEN, Hermann Friedrich. Sp. 1: 2. Sp. 3: 29.7.1887. Sp. 4: Boel (Kreis Schleswig).                      Sp. 5: Ukendt (Boel).  Sp. 6:  IIIa St. P. L. 43/14. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSGB, §§ 356 og 360 i MSGO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.11.1914. 2) 24.11.1914. Sp. 9: Tom.                       Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. 2) RGBl, 323. Sp. 12: Tom.                    Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21. Reichsanzeiger 24.11.1914.
JOHANSEN, Matthias Holger. Sp. 1: 27. Sp. 3: 21.8.1892. Sp. 4: Kelstrup.                                Sp. 5: Ukendt (Gammelby). Sp. 6: IIIa St. P. L. 83/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelseforordning: 23.4.1915.                      2) 30.4.1915. Sp. 9: Landsturm I, Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Gestellungsbefehel erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JOHANSEN, Samuel Jensen. Sp. 1: 361. Sp. 3: 21.10.1897. Sp. 4: Branderup.                   Sp. 5: Ukendt (Branderup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom.                                                 Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                                Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JOHANNSEN, Harald. Sp. 1: 71. Sp. 3: 13.2.1894. Sp. 4: Hygum. Sp. 5: Danmark (Hygum). Sp. 6: IIIa St. P. L. 102/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB og §§ 356, 360 i MSgO.                                           Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.                     Sp. 9: Indkaldt rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JOHANNSEN, Karl Johann. Sp. 1: 344. Sp. 3: 6.1.1896. Sp. 4: Haderslev. Sp. 5: Ukendt (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB og §§ 356, 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.                          Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                               Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JOHANNSEN, Peter Ebbesen. Sp. 1: 40. Sp. 3: 11.6.1895. Sp. 4: Genner. Sp. 5: Ukendt (Rojkær). Sp. 6:  IIIa St. P. L. 140/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                         Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelseforordning: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                          Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                     Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JUHL, Christian Nielsen. Sp. 1: 350. Sp. 3: 24.12.1872. Sp. 4: V. Linnet. Sp. 5: Ukendt ( Fole). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter landsturmmann II.               Sp, 10: RGBl. 27.11.1914, 495. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JUHL. Jens. Sp. 1: 57. Sp. 3: 1.1.1895. Sp. 4: Diernæs. Sp. 5: Ukendt (Diernæs).                     Sp. 6: IIIa St. P. L. 130/15.    Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                               Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                      Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                          Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JUHL, Peter Hansen. Sp. 1: 214. Sp. 3: 8.6.1886. Sp. 4: Haderslev. Sp. 5: Ukendt (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                 Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 6.2.1909. 2) Öffentlicher Anzeiger: 27.2.1909. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JUHLER, Jens Jensen. Sp. 1: 249. Sp. 3: 20.3.1891. Sp. 4: Hønningmark. Sp. 5: Ukendt (Roost). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                                   Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr: 12.8.1912. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JUNKER, Gottfried. Sp. 1: 189. Sp. 3: 10.5.1896. Sp. 4: Revsømark. Sp. 5: Ukendt (Sommersted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 316/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.11.1915. 2) 27.11.1915. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                                         Sp. 11: 1) 20.9.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                            Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JØRGENSEN, Christen. Sp. 1: 346. Sp. 3: 12.4.1879. Sp. 4: Fole. Sp. 5: Ukendt (Fole).                         Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: u. d. U. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom.                               Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JØRGENSEN, Hans Jürgen Therkel. Sp. 1: 31. Sp. 3: 26.11.1883. Sp. 4: Fole.                             Sp. 5: Danmark (Fole). Sp. 6: IIIa St. P. L. 87/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 23.4.1915.                  2) 30.4.1915. Sp. 9: Landsturm I, ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JØRGENSEN, Jørgen. Sp. 1: 363. Sp. 3: 16.10.1897. Sp. 4: Over Astrup. Sp. 5: Ukendt (Rurup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JØRGENSEN, Peter. Sp. 1: 31. Sp. 3: 1.3.1881. Sp. 4: Fole. Sp. 5: Danmark (Fole).                       Sp. 6: IIIa St. P. L. 88/15.    Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                Sp. 8: Faneflugtserklæring og beslglæggelsesforordning: 23.4.1915. 2) 30.4.1915.                  Sp. 9: Landsturm I, ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                                 Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
JØRGENSEN, Peter Hansen. Sp. 1: 99. Sp. 3: 22.3.1895. Sp. 4: Marstrup.                                      Sp. 5: Danmark (Over Marstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 181/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.6.1915. 2) 9.7.1915.                               Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                     Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KASSØ, Christian. Sp. 1: 237. Sp. 3: 26.10.1890. Sp. 4: Solkær (Grarup sogn).                    Sp. 5: Ukendt (Solkær). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 Mark Geldstrafe. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                     Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KASTBJERG, Kresten Madsen. Sp. 1: 164. Sp. 3: 19.12.1895. Sp. 4: Orderup.                           Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 265/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 12.8.1915. 2) 20.8.1915.                                            Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KIRCHHOFF, Franz Walter. Sp. 1: 200. Sp. 3: 7.5.1892. Sp. 4: Schönebek Calbe.                      Sp. 5: Danmark (Ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 342/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtse rklæring: 23.12.1915. 2) 28.12.1915.                       Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 1.11.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KISENDAHL, Johann Frederik. Sp. 1: 146. Sp. 3: 19.5.1893. Sp. 4: Hammelev.                             Sp. 5: Danmark (Hammelev).  Sp. 6: IIIa St. P. L. 221/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Faneflugtserklæring: 20.7.1915. 2) 23.7.1915.                                       Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.7.1915. (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KJER, Jes Nissen. Sp. 1: 45. Sp. 3: 3.1.1895. Sp. 4: Lerskov. Sp. 5: Danmark (Lerskov).                      Sp. 6: IIIa St. P. L. 145/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                               Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                      Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                              Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KJÆR, Jens Christian. Sp. 1: 78. Sp. 3: 30.10.1895. Sp. 4: Københoved. Sp. 5: Ukendt (Københoved). Sp. 6: IIIa St. P. L. 109/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Faneflugtserklæring: 22.5.1915. 2) 1.6.1915. Sp. 9: Indkaldt rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KJÆR, Niels Andersen Hansen. Sp. 1: 356. Sp. 3: 4.10.1897. Sp. 4: Spandet.                       Sp. 5: Ukendt (Spandet) Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KNUDSEN, Gustav Wilhelm. Sp. 1: 47. Sp. 3: 21.4.1895. Sp. 4: Maugstrup.                         Sp. 5: Ukendt (Hoptrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 149/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.6.1915.                                     2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                  Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KOCK, Hermann Jørgen. Sp. 1: 347. Sp. 3: 9.3.1883. Sp. 4: Fole. Sp. 5: Ukendt (Harreby). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: unged. D U. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom.                        Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KONGSTEDT, Wilhelm Frederik. Sp. 1: 257. Sp. 3: 5.2.1886. Sp. 4: Haderslev.                                      Sp. 5: Ukendt (ikke angivet). Sp. 6: Tom.  Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                   Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KOPUSCHAT, Franz. Sp. 1: 204. Sp. 3: 26.2.1887. Sp. 4: Olschören. Sp. 5: Ikke angivet (Sønder Vilstrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140 der Reichskriegsgesetzbücher.                               Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                         Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KOPUSCHAT, Friedrich Wilhelm. Sp. 1: 203. Sp. 3: 12.12.88. Sp. 4: Olschören.                          Sp. 5: Ukendt (Kjelstrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140 der Reichskriegsgesetzbücher.                 Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                         Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KRAB, Karl Hansen. Sp. 1: 74. Sp. 3: 29.1.1895. Sp. 4: Kastrup (Aabenraa Amt).                       Sp. 5: Danmark (Hjerting). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915. Sp. 9: Indkaldt rekrut.                                Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KRAUSE, Hans Christian Madsen. Sp. 1: 261. Sp. 3: 8.11.1886. Sp. 4: Kolsnap.                          Sp. 5: Ukendt (Bæk). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                                  Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr. 21
KROGH, Andreas Hansen. Sp. 1: 117. Sp. 3: 20.2.1883. Sp. 4: Lavensby (Sønderborg amt). Sp. 5: Danmark. (Lavensby). Sp. 6: IIIa St. P. L. 197/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.7.1915. 2) 13.7.1915. Sp. 9: Landsturm Rekrut (Aktiv). Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KROGH, Christian. Sp. 1: 289. Sp. 3: 16.4.1879. Sp. 4: Frørup. Sp. 5: Danmark (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                           Sp. 8: 1) Verfahren eingeleitet bei Gericht der Stellvertretende 35 Infanterie Brigade.               Sp. 9: Wehrmann II Aufgebot. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KROGH, Peter Andersen, Landwirtschaftlicher Knech. Sp. 1: 17. Sp. 3: 12.9.1892.                  Sp. 4: Lavensby (Sønderborg amt). Sp. 5: Ukendt (Lavensby). Sp. 6: IIIa St. P. L. 43/15.         Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 12.3.1915. 2) 18.3.1915. Sp.9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeorderung erhalten 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
KRUSE, Peter Lauritz Karl. Sp. 1: 384. Sp. 3: 26.11.1889. Sp. 4: Hygum. Sp. 5: Ukendt (Hygum). Sp. 6: IIIb St. P. L. 209/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                      Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.9.1915. 2) 13.9.1915. Sp. 9: Musketier (Aktiv).                         Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KYLLING, Theodor Mathiesen. Sp. 1: 140. Sp. 3: 27.12.1877. Sp. 4: Vonsbæk.                         Sp. 5: Ukendt (Frørup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 272/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 21.7.1915.                                     2) 30.7.1915. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 22.6.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                              Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KÖLL, Otto Hermann. Sp. 1: 205. Sp. 3: 13.6.1886. Sp. 4: Frørup. Sp. 5: Ukendt (Frørup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
KAACK, Niels Hansen. Sp. 1: 310c. Sp. 3: 24.5.1896. Sp. 4: Jels-Troldkær.                                Sp. 5: Ukendt (Jels-Troldkær). Sp. 6: IIIa St. P. L. 36/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 12.2.1916. 2) 15.2.1916.                                 Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: Tom.                              Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten: 28.11.1915. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LANGE, Peter Andersen. Sp. 1: 20. Sp. 3: 19.1.1894. Sp. 4: Røddingmark.                                 Sp. 5: Ukendt (Rødding). Sp. 6: IIIa St. P. L. 38/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.3.1915.                                     2) 12.3.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                    Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp.12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LANGHOLZ, Hans Jacob. Sp. 1: 49. Sp. 3: 11.5.1894. Sp. 4: Tornummark.                                      Sp. 5: Ukendt (Anslet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 138/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                                               Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                          Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LARSEN, Johannes Marius. Sp. 1: 84. Sp. 3: 30.6.1894. Sp. 4: Høkkelbjerg.                             Sp. 5: Ukendt (Tårning). Sp. 6:  IIIa St. P. L. 171/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1)Faneflugtserklæring: 27.6.1915. 2) 9.7.1915.                                                     Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                        Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LARSEN, Niels Christian. Sp. 1: 341. Sp. 3: 21.7.1879. Sp. 4: Sillerup. Sp. 5: Ukendt (Sillerup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.                   Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                                 Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LASSEN, Jørgen Hansen. Sp. 1: 42. Sp. 3: 28.6.1895. Sp. 4: Anslet. Sp. 5: Ukendt (Fjelstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 142/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                      Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                        Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21                            LASSEN, Jørgen Hansen. Sp. 1: 42. Sp. 3: 28.6.1895. Sp. 4: Anslet. Sp. 5: Ukendt (Fjelstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. L. 91/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.                                         Sp. 9: Wehrmann (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LASSEN, Laurits Hansen. Sp. 1: 360. Sp. 3: 21.1.1897. Sp. 4: Anslet. Sp. 5: Ukendt (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.194, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LAURITZEN, Hans Ebbesen. Sp. 1: 201. Sp. 3: 10.2.1882. Sp. 4: Hygummark.                              Sp. 5: Danmark (Ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 344/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 25.12. 1915. 2) 29.12.1915.                           Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                               Sp. 11: 1) 1.11.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                      Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LAURITZEN, Jes Christen. Sp. 1: 107. Sp. 3: 9.3.1893. Sp. 4: Skovby. Sp. 5: Ukendt (Skovby). Sp. 6: IIIa St. P. L. 172/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                          Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 27.6.1915. 2) 9.7.1915.                      Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                        Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LAURSEN, Ingwert. Sp. 1: 91. Sp. 3: 22.11.1895. Sp. 4: Tyrstrup. Sp. 5: Ukendt (Aller).                     Sp. 6: IIIa St. P. L. 160/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                                  Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 16.6.1915.                                     2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                  Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LAUTRUP, Laurids. Sp. 1: 58. Sp. 3: 20.8.1895. Sp. 4: Vellerup. Sp. 5: Ukendt (Vellerup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 129/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                         Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                       Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                              Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LENDER, Bernhard Heinrich. Sp. 1: 1. Sp. 3: 12.3.1887. Sp. 4: Hamburg. Sp. 5: Ukendt (Hamburg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 50/14. Sp. 7: §§ 69 ff. MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                             Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 17.12.1914. 2) 21.12.1914. Sp. 9: Musketier II klasse.                        Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: RGBl utydelig dato, s. 1189. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LIND. Johannes Iversen. Sp. 1: 132. Sp. 3: 27.12.1895. Sp. 4: Skovhuse. Sp. 5: Ukendt (Skovhuse). Sp. 6: IIIa St. P. L. 235/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                      Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                        Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 20.5.1915. (Gestellungsbefehl).                                        Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LIND, Karl Ingwardt. Sp. 1: 94. Sp. 3: 15.6.1895. Sp. 4: Møgeltønder. Sp. 5: Ukendt (Aller Møller). Sp. 6: IIIa St. P. L. 153/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                              Sp. 8: 1)Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LINDAHL, Johann August. Sp. 1: 167. Sp. 3: 30.10.1895. Sp. 4: Bevtoft. Sp. 5: Ukendt (Øster Linnet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 262/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 11.8.1915. 2) 17.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                     Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 11.5.1915 (Gestellungsbefehl).                                                         Sp. 12: Gestellungsbefehl unbestellbar zurück. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LINDBÆCK, Jørgen Hansen. Sp. 1: 302. Sp. 3: 22.4.1878. Sp. 4: Hejsager.                                  Sp. 5: Danmark (ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 73/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Faneflugtserklæring: 20.3.1916. 2) 23.3.1916.                                            Sp. 9: Wehrmann, II Aufgebot. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Gestellungsbefehl: 7.2.1916. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
LINDHOLM, Anders: Sp. 1: 253. Sp. 3: 13,4,1891. Sp. 4: Lindholm (Stenderup sogn).                        Sp. 5: Tom. Sp. 6 Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom.                       Sp. 12: Gestorben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LINDHOLM, Mads Iversen. Sp. 1: 127. Sp.3: 6.9.1894. Sp. 4: Hyrup. Sp. 5: Ukendt (Hyrup II). Sp. 6: IIIa St. P. L. 241/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MsgO.                                     Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring 28.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                       Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LOCHT, Thomas Friedrich. Sp. 1: 8. Sp. 3: 20.7.1881. Sp. 4: Alt-Bennebek (Kreis Schleswig). Sp. 5: Danmark. (Ukendt). Sp. 6: IIIa St. P. L. 57/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 20.3.1915. 2) 30.3.1915.                      Sp. 9: Gefreiter. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom.                    Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LODBERG, Asmus. Sp. 1: 119. Sp. 3: 8.8.1893. Sp. 4: Gennerstrand. Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 246/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 30.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                         Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 22.4.1915. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LORENTZEN, Lauritz Petersen. Sp. 1: 247. Sp. 3: 13.9.1891. Sp. 4: Branderup.                            Sp. 5: Ukendt (Banlund)  Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                             Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr: 13.10.1911. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LORENZEN, Hans Jessen. Sp. 1: 342. Sp. 3: 20.4.1887. Sp. 4: Tiset. Sp. 5: Ukendt (Tiset). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Ehemalig.              d. U. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben.                             Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.         LORENTZEN, Hans Jessen. Sp. 1: 227.                  Sp. 3: 21.4.1887. Sp. 4: Tiset. Sp. 5: Ukendt (Tiset). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 10 måneders fængsel. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                              Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Christian Sørensen. Sp. 1: 306. Sp. 3: 10.4.1894. Sp. 4: Lille Nustrup.                            Sp. 5: Ukendt (Nustrupmark). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring uden dato. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                             Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11. 1) 20.9.1915. Sp. 12: Akten nicht bei dieser Gericht. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Hans Peter. Sp. 1: 35. Sp. 3.: 8.3.1895. Sp. 4: Langetved. Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 97/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelseforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.                     Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                         Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Jens Christian. Sp. 1: 369. Sp. 3: 21.10.1890. Sp. 4: Kirkeby. Sp. 5: Ukendt (Roager). Sp. 6: IIIa St. P. L. 3/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                              Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring 5.2.1916. 2) 8.2.1916. Sp. 9: Reserve (aktiv).                               Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Jes. Sp. 1: 248. Sp. 3: 18.4.1891. Sp. 4: Diernæs. Sp. 5: Ukendt (Diernæs).                   Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr: 5.8.1912.                   Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Kristen Lauritzen. Sp. 1: 6. Sp. 3: 6.7.1893. Sp. 4: Kastrupmark. Sp. 5: Ukendt (Brændstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 59/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.         Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 20.3.1915. 2) 30.3.1915. 9) Ausgehobener Rekrut.                    Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Kriegsbeorderung konnte nicht zugestellt werden. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Mads Petersen. Sp. 1: 108. Sp. 3: 5.5.1893. Sp. 4: Højrup. Sp. 5: Ukendt (Marstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 182/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                       Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                         Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Niels Ebbesen. Sp. 1: 269. Sp. 3: 9.2.1887. Sp. 4: Kastrupmark. Sp. 5: Ukendt (Kastrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                         Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 1.2.1909. Sp. 12: Tom.                    Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Niels Jepsen. Sp. 1: 36. Sp. 3: 28.6.1894. Sp. 4: Skodborgmark. Sp. 5: Ukendt (Skodborgmark). Sp. 6: IIIa St. P. L. 98/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.                       Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Peter Chrestensen. Sp. 1: 34. Sp. 3: 4.4.1895. Sp. 4: Skodborg. Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 96/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                      Sp. 8: 1) Faneflugtsrklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.                        Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                         Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Peter Nielsen. Sp. 1: 322. Sp. 3: 10.4.1883. Sp. 4: Brøns. Sp. 5: Ukendt (Nr. Vilstrup). Sp. 6: III 1523 IIIa St. P. L. 34/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtsrklæring og beslaglæggelsesforordning: 9.2.1916. 2) 15.2.1916.                      Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I . Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 11.1.1915 erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUND, Peter Schmidt. Sp. 1: 310. Sp. 3: 25.8.1895. Sp. 4: Nustrupmark. Sp. 5: Ukendt (Store Nustrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                          Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                      Sp. 10: R. G. Bl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUNDT, Peter Hansen. Sp. 1: 186. Sp. 3: 29.9.1882. Sp. 4: Revsø. Sp. 5: Ukendt (Revsø). Sp. 6: IIIa St. P. L. 305/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                       Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 11.11.1915. 2) 10.12.1915. Sp. 9: Ersatzreservist (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LUSTRUP, Niels Madsen. Sp. 1: 50. Sp. 3: 25.1.1895. Sp. 4: Roager. Sp. 5: Ukendt (Roager). Sp. 6: IIIa St. P. L. 137/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                         Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                         Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LYKKE, Niels Olsen. Sp. 1: 377. Sp. 3: 2.6.1890. Sp. 4: Hygum. Sp, 5: Danmark, formentlig 17.5.1915. Sp. 6: IIIb St. P. L. 126/1915. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring 13.7.1915. 2) 16.7.1915. Sp. 9: Landsturmrekrut (aktiv).                   Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
LØFTGAARD, Peter Nielsen. Sp. 1: 232. Sp. 3: 12.11.1889. Sp. 4: Hejsager.                              Sp. 5: Ukendt (Hejsager). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                    Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MADSEN, Andreas Christian. Sp. 1: 376. Sp. 3: 27.4.1879. Sp. 4: Visby.                                        Sp. 5: Danmark, formodentlig 22.6.1915. (Roager). Sp. 6: IIIa St. P. L. 145/15.                           Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 10.9.1915. 2) 16.9.1915. Sp. 9: Wehrmann (aktiv).                       Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MADSEN, Christian. Sp. 1: 335. Sp. 3: 5.10.1880. Sp. 4: Arnum. Sp. 5: Ukendt (Arnum). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.                                                     Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                                Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MADSEN, Christian Hansen. Sp. 1: 120. Sp. 3: 13.12.1892. Sp. 4: Bjerndrup.                           Sp. 5: Ukendt (Simmersted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 247/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 30.7.1915. 2) 6.8.1915.                                      Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Gestellungsorder: 3.8.1914. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MADSEN, Mads Lausen. Sp. 1: 125. Sp. 3: 23.4.1879. Sp. 4: Marstrup. Sp. 5: Danmark (Seggelund). Sp. 6: IIIa St. P. L. 243/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.           Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 28.7.1915. 2) 6.8.1915.                   Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmpflichtiger I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                Sp. 11: 1) 22.6.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                     Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MARTINSEN, Martinus Gottfried Rasmus Johannsen. Sp. 1: 244. Sp. 3: 24.7.1890.                 Sp. 4: Ustrup. Sp. 5: Ukendt (Ustrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                      Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MASTRUP, Jens Nissen. Sp. 1: 103. Sp. 3: 30.1.1888. Sp. 4: Kjestrup. Sp. 5: Ukendt (Kjestrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 176/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Landsturm I.                              Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MATHIASEN, Hans Peter. Sp. 1: 64. Sp. 3: 29.3.1895. Sp. 4: Mojbølmark.                              Sp. 5: Ukendt (Øster Linnet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 121/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 11: RGBl. 3.8.1914, 323.                                     Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MAURITZEN, Asmus Henriksen. Sp. 1: 60. Sp. 3: 11.8.1893. Sp. 4: Roager.                           Sp. 5: Ukendt (Astrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 127/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og                    360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                                                 Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                         Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MAURITZEN, Lauritz. Sp. 1: 51. Sp. 3: 15.9.1895. Sp. 4: Roager. Sp. 5: Ukendt (Roager). Sp. 6: IIIa St. P. L. 136/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                             Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                       Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MENDE, Arns Emil. Sp. 1: 181. Sp. 3: 16.12.1887. Sp. 4: Eppendorf (Sachsen).                      Sp. 5: Ukendt (Kolding). Sp. 6: IIIa St. P. L. 284/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) FaneflugtsErklæring: 2.10.1915. 2) 10.10.1915.                                          Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                            Sp. 11: 1) 18.8.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                          Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MICHAELSEN, Michael. Sp. 1: 310a. Sp. 3: 6.10.1896. Sp. 4: Styding. Sp. 4: Danmark.                              Sp. 5: Ukendt (Styding) IIIa 307.  Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSGB og §§ 356 og 360 i MSGO. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Indkaldt rekrut. Sp. 10: R. G. Bl. 3.8.1914, 323.                                                Sp. 11: Gestellungsbefehl: 20.9.1915. Sp. 12: Akten nicht bei Amtsgericht.                                  Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MICHELSEN, Theodor Christian. Sp. 1: 179. Sp. 3: 2.8.1884. Sp. 4: Hostrup (Tønder amt). Sp. 5: Ukendt. (Sønderby). Sp. 6: IIIa St. P. L. 279/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtsklæring og beslaglæggelsesforordning: 18.9.1915.                          2) 24.9.1915. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 12.7.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl eralten.                                      Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MIDTGAARD, Johannes Jespersen. Sp. 1: 92. Sp. 3: 30.5.1895. Sp. 4: Korup (Tønder amt). Sp. 5: Ukendt. (Andholm). Sp. 6: IIIa St. P. L. 159/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp.  8: 1) Faneflugtserklæring: 16.6.1915. 2) 22.6.1915.                                                      Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                            Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MIDTGAARD, Søren Knudsen. Sp. 1: 81. Sp. 3: 16.9.1893. Sp. 4: Fjersted.                             Sp. 5: Ukendt (Fjersted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 113/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.                                             Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                       Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MINK, Christian Petersen. Sp. 1: 133. Sp. 3: 14.1.1895. Sp. 4: Hejsager.                                      Sp. 5: Ubekendt (Fredsted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 236/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtsrklæring: 27.6.1915. 2) 6.8.1915.                                          Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 2.7.1915. (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MINK, Hans Jørgen. Sp. 1: 316. Sp. 3: 4.3.1872. Sp. 4: Ladegaard I. Sp. 5: Ukendt (Ladegaard I). Sp. 6: III 1213 IIIa St. P. L. 26/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtsrklæring og beslaglæggelsesforordning: 2.2.1916.                           2) 7.2.1916. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann II. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 11.10.1915 erhalten.                     Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MINK, Lauritz Nissen. Sp. 1: 23. Sp. 3: 28.11.1877. Sp. 4: Tyrstrup. Sp. 5: Ukendt (Favervrå). Sp. 6: IIIa St. P. L. 17/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.          Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 9.1.1915. 2) 26.1.1915. Sp. 9: Landwehrmann 3/III (aktiv) Landsturm-Infanterie-Battallion Flensburg. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                  Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MINK, Peter. Sp. 1: 318. Sp. 3: 4.3.1870. Sp. 4: Bramdrup (Danmark). Sp. 5: Ukendt (Haderslev). Sp. 6: III 1215 IIIa St. P. L. 27/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 4.2.1916.                          2) 8.2.1916. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann II. Sp. 10: RGBl 27.11.1914, 495. Sp.11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 8.12.1915 erhalten.                      Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MINKE, Jürgen Nissen. Sp. 1: 149. Sp. 3: 24.11.1891. Sp. 4: Lunding. Sp. 5: Ukendt (Bramdrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 218/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                      Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 18.7.1915. 2) 23.7.195. Sp. 9: Ersatzreservist.                         Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11:1) 28.3.1915 (Gestellungsbefehl).                                     Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MORTENSEN, Martin Lauritz. Sp. 1: 73. Sp. 3: 3.5.1894. Sp. 4: Øster Løgum.                           Sp. 5: Ukendt (Genner). Sp. 6: IIIa St. P. L. 104/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: faneflugtserklæring og beslaglæggelsesoforordning: 22.5.1915.                      2) 1.6.1915. Sp. 9: Indkaldt rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                      Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MØGELTØNDER, Lauritz Nissen. Sp. 1: 264. Sp. 3: 3.2.1887. Sp. 4: Agerskov.                          Sp. 5: Ukendt (ikke angivet).   Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                       Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MØLLER, Jens Andresen. Sp. 1: 175. Sp. 3: 15.7.1895. Sp. 4: Hygumskov.                                Sp. 5: Ukendt (Brørup, Danmark). Sp. 6: IIIa St. P. L. 253/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtsrklæring: 31.7.1915. 2) 6.8.1915.                                       Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: Tom.                                Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
MØLLER, Lau Nissen. Sp. 1: 93. Sp.  3: 25.5.1893. Sp. 4: Øster Linnet. Sp. 5: Ukendt (Øster Linnet). Sp.  6: IIIa St. P. L. 158/15. Sp.  7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp.  8: 1) Faneflugtserklæring og Beslaglæggelsforordning: 16.6.1915. 2) 22.6.1915.                 Sp.  9: Ausgehobener Rekrut. Sp.  10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                               Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NASSER, Lauritz Johann Christian. Sp. 1: 276. Sp. 3: 31.7.1887 Sp. 4: Vojens.                        Sp. 5: Amerika (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                       Sp. 11: 1) 11.8.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NICOLAISEN, Jesper. Sp. 1: 70. Sp. 3: 26.4.1894. Sp. 4: Skodborgskov. Sp. 5: Ukendt (Skodborgskov). Sp. 6: IIIa St. P. L. 101/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NICOLAISEN, Johannes. Sp. 1: 38. Sp. 3: 7.9.1893. Sp. 4: Skodborgskov. Sp.5: Ukendt (Skodborgskov). Sp. 6: IIIa St. P. L. 100/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915. 2) 1..6.1915.                  Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                               Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NICOLAISEN, Peter. Sp. 1: 152. Sp. 3: 18.8.1891. Sp. 4: Jels Troldekær.                                       Sp. 5: Danmark (Jels). Sp. 6: IIIa St. P. L. 214/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsforordning: 17.7.1915.                       2) 23.7.1915. Sp. 9: Husar (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                       Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NIELSEN, Carl. Sp. 1: 206. Sp. 3: 23.10.1885. Sp. 4: Bojskov. Sp. 5: Ukendt (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NIELSEN, Elias Hansen. Sp. 1: 101. Sp. 3: 12.9.1885. Sp. 4: Tornummark.                           Sp. 5: Danmark (Hjerting). Sp. 6: IIIa St. P. L. 179/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.6. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Landsturm I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11:Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NIELSEN, Gabriel. Sp. 1: 329. Sp. 3: 2.6.1890. Sp. 4: Skodborgskov. Sp. 5: Ukendt (Skodborgskov). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                              Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                     Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NIELSEN, Hans Peter. Sp. 1: 217. Sp. 3: 12.11.1886. Sp. 4: Råhede. Sp. 5: Amerika (Råhede). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                      Sp. 8: 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr ergangen am 6.2.1909. 2) Öffentliche Anzeiger: 27.2.1909. Sp. 12: Tom.                                     Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NIELSEN, Jens Peter. Sp. 1: 310f. Sp. 3: 5.4.1881. Sp. 4: Råhede. Sp. 5: Ukendt (Hønbro, Hvidding sogn). Sp. 6: IIIa 3218/3251. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSGB og §§ 356 og 360 i MSGO. Sp. 8: Akten bei Staatsanwaltschft, Flensburg. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Keine Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NIELSEN, Johann Peter. Sp. 1: 372. Sp. 3: 25.3.1886. Sp. 4: Rejsby. Sp. 5: Danmark.                       Sp. 6: III a St. P. L. 57/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSGB og §§ 356 og 360 i MSGO.                           Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring 9.3.1916. 2) 13.3.1916. Sp. 9: Ersatzreservist.                          Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl 24.2.1916.                                             Sp. 12: Kriegsbeorderung zum 24.2.1916 erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NIELSEN, Karl Alfred. Sp. 1: 258. Sp. 3: 19.4.1886. Sp. 4: Høgelund. Sp. 5: Ukendt (Neder Jerstal). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                                      Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                      Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NIEMANN, Christian Nissen. Sp. 1: 115. Sp. 3: 22.4.1894. Sp. 4: Stepping.                             Sp. 5: Ukendt (Stepping). Sp. 6: IIIa St. P. L. 192/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 29.6.1915.                              2) 9.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                           Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NISSEN, Christian Matthiesen. Sp. 1: 28. Sp. 3: 12.2.1893. Sp. 4: Søllingvrå (Tønder amt). Sp. 5: Danmark (Bylderup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 84/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 23.4.1915. 2) 30.4.1915.                                                   Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                        Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NISSEN, Ludvig. Sp. 1: 192. Sp. 3: 26.5.1891. Sp. 4: Rørkær (Tønder amt).                             Sp. 5: Torsted (Danmark) (Møgeltønder). Sp. 6: IIIa St. P. L. 321/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 13.12.1915.                                 2) 18.12.1915. Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.12.1915 (gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NISSEN, Nis. Sp. 1: 61. Sp. 3: 12.7.1888. Sp. 4: Nørre Hostrup (Aabenraa Amt).                    Sp. 5: Ukendt (Over Jerstal). Sp. 6: IIIa St. P. L. 126/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 9.6.1915.                             2) 22.6.1915. Sp. 9: Landsturmrekrut (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NISSEN, Willas. Sp. 1: 160. Sp. 3: 21.5.1889. Sp. 4: Lundsgaard. Sp. 5: Danmark (Højrup I). Sp. 6: IIIa St. P. L. 273/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSGO.                               Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.9.1915. 2) 14.9.1915. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 20.6.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NISSUM, Andreas Peter. Sp. 1: 374. Sp. 3: 20.6.1885. Sp. 4: Arnum. Sp. 5: 10.5.1916 til Danmark (Fjerstedt). Sp. 6: IIIa St. P. L. 115/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 18.5.1916.                                 2) 22.5.1918. Sp. 9: Landsturmmann (aktiv) Sp. 10: Tom. Sp. 11: 11. Sp. 12: Tom.                     Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NYGAARD, Christian Hansen. Sp. 1: 114. Sp. 3: 29.11.1894. Sp. 4: Stepping.                         Sp. 5: Ukendt (Stepping). Sp. 6: IIIa St. P. L. 191/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 29.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NYGAARD, Peter Andersen. Sp. 1: 298. Sp. 3: 5.7.1883. Sp. 4: Jelsmark. Sp. 5: Ukendt (Tyrstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 53/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                          Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 6.3.1916. 2) 10.3.1916. Sp. 9: Wehrmann, I Aufgebot.                    Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeorderung erhalten.                                   Sp. 12: Gestellungsbefehl: 14.2.1916. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
NØRGAARD, Chresten Thomsen. Sp. 1: 182. Sp. 3: 26.1.1890. Sp. 4: Hammelev.                         Sp. 5: Ukendt (Bæk ved Vonsbæk). Sp. 6: IIIa St. P. L. 287/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 23.10.1915. 2) 29.10.1915.                 Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 2.9.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl Erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NØRGAARD, Johannes. Sp. 1: 122. Sp. 3: 16.5.1895. Sp. 4: Høgelund. Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 249/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MS´gO.                    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 30.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                      Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
NØRGAARD, Nicolai. Sp. 1: 69. Sp. 3: 4.8.1888. Sp. 4: Københoved. Sp. 5: Ukendt (Københoved). Sp. 6: IIIa St. P. L. 115/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 2.6.1915. 2) 22.6.1915.                   Sp. 9: Ersatzreservist (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
OBLING, Elis. Sp. 1: 187. Sp. 3: 11.6.1896. Sp. 4: Åved ved Haderslev. Sp. 5: Ukendt (Åved, Vodder sogn).  Sp. 6: IIIa St. P. L. 314/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 20.11.1915. 2) 25.11.1915. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 11.10.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
OBLING, Peter Nielsen. Sp. 1: 231. Sp. 3: 9.10.1889. Sp. 4: Gånsager. Sp. 5: Amerika (Arnum). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                   Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Aufforderung zur Rückkehr: 9.9.1911. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
OKSEN, Kjeld Peter. Sp. 1: 292. Sp. 3: 4.12.1878. Sp. 4: Måsbøl. Sp. 5: Ukendt (Måsbøl). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Verfahren eingeleitet bei Gericht der Stellvertretende 35 Infanterie Brigade. Akten nicht bei dieser Gericht. Sp. 9: Wehrmann, II Aufgebot. Sp. 10: R. G. Bl. 15.8.1914, 371/2.                                                      Sp. 11: 1) Kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ORBESEN, Peter Henrik. Sp. 1: 365. Sp. 3: 3.9.1897. Sp. 4: Hejsager. Sp. 5: Ukendt (Hejsager) Sp. 6: Tom.    Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
OSTER, Christian Olafsen. Sp. 1: 213. Sp. 3: 17.8.1886. Sp. 4: Arrildmark.                           Sp. 5: Ukendt (Arrild). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                          Sp. 11: 1) 6.2.1909. 2) Öffentlicher Anzeiger 27.2.1909. Sp. 12: Tom.                                  Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
OSTER, Søren William Ewald. Sp. 1: 278. Sp. 3: 17.11.1888. Sp. 4: Arrildmark.                       Sp. 5: Danmark (Højer). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                    Sp. 11: 1) 18.1.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PAULSEN, Ewert. Sp. 1: 148. Sp. 3: 8.2.1888. Sp. 4: Langetved. Sp. 5: Danmark (Københoved). Sp. 6: IIIa St. P. L. 219/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 18.7.1915. 2) 23.7.1915. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 20.6.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PAULSEN, Jens. Sp. 1: 300. Sp. 3: 8.9.1887. Sp. 4: Blans-Østermark (Sønderborg amt).                Sp. 5: Danmark (ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 59/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Faneflugtserklæring: 10.3.1916. 2) 14.3.1916.                                             Sp. 9: Wehrmann, I Aufgebot. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeorederung erhalten. Sp. 12: Gestellungsbefehl: 14.2.1916. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
PEDERSEN, Claus Oluf. Sp. 1: 144. Sp. 3: 31.1.1880. Sp. 4: Bramdrup. Sp. 5: Danmark (Jels). Sp. 6: IIIa St. P. L. 223/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.               Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 21.7.15. 2) 30.7.1915.                        Sp. 9: Wehrmann. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 14.1.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PEDERSEN, Iver Tedar??. Sp. 1: 331. Sp. 3: 26.10.1887. Sp. 4: Hjortvad. Sp. 5: Ukendt (Hjortvad). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.           Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                             Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
PETERSEN, Andreas. Sp. 1: 296. Sp. 3: 26.3.1882. Sp. 4: Højer. Sp. 5: Danmark (ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 49/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                      Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 4.3.1916. 2) 8.3.1916. Sp. 9: Ersatzreservist.                     Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11. 1) Hat Kriegsbeorderung erhalten.                                  Sp. 12: Gestellungsbefehl 19.2.1916. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
PETERSEN, Christian. Sp. 1: 86. Sp. 3: 9.8.1894. Sp. 4: Sandberggård (Sønderborg amt). Sp. 5: Ukendt. (Københoved). Sp. 6: IIIa St. P. L. 169/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 27.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                              Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PETERSEN, Erik Peter. Sp. 1: 272. Sp. 3: 1.5.1887. Sp. 4: Rangstrup (Moltrup sogn).                       Sp. 5: Ukendt (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                   Sp. 11: Tom. Sp. 11: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PETERSEN I, Hans. Sp. 1: 301. Sp. 3: 17.1.1879. Sp. 4: Lund (Tønder amt).                               Sp. 5: Danmark (ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 58/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 9.3.1916. 2) 13.3.1916.                                      Sp. 9: Wehrmann, II Aufgebot. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Hat kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Gestellungsbefehl 23.2.1916. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
PETERSEN, Hans. Sp. 1: 280. Sp. 3: 28.10.1888. Sp. 4: Haderslev. Sp. 5: Amerika (Flensborg). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.             Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 15.7.1909. Sp. 12: Tom.                   Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PETERSEN, Hans. Sp. 1: 43. Sp. 3: 18.11.1893. Sp. 4: Født: Fjelstrup. Sp. 5: Danmark (Fjelstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 143/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                       Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                    Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                           Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PETERSEN, Jess Hansen. Sp. 1: 310i. Sp. 3: 28.5.1891. Sp. 4: Skrydstrup. Sp. 5: Ukendt (Hygum). Sp. 6: IIIa 4129. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                          Sp. 8: 1) Akten nicht bei dieser Gericht. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I.                                      Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Akten bei der Staatsadvokatur Flensburg. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PETERSEN, Jochum. Sp. 1: 314. Sp. 3: 10.7.1888. Sp. 4: Fjelstrup. Sp. 5: Ukendt (Fjelstrup). Sp. 6: III 835 IIIa St. P. L. 19/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Faneflugtserklæring: 20.1.1916. 2) 26.1.1916. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl.                      Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 11.1.1915 erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PETERSEN, Laust. Sp. 1: 210. Sp. 3: 11.12.1885. Sp. 4: Stenderup. Sp. 5: Amerika (Rurup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PETERSEN, Lorenz. Sp. 1: 174. Sp. 3: 27.1.1893. Sp. 4: Sommersted. Sp. 5: Danmark (Høruphav). Sp. 6: IIIa St. P. L. 254/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                   Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 31.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                      Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 22.6.1915 (Gestellungsbefehl).                                     Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PETERSEN, Niels Madsen. Sp. 1: 159. Sp. 3: 17.9.1894. Sp. 4: Jels Troldkær.                          Sp. 5: Danmark (Aabenraa).   Sp. 6: IIIa St. P. L. 281/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSGO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 24.9.1915. 2) 28.9.1915.                                    Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann II. Sp. 10: RGBl. 27.11.1914, 495.                                 Sp. 11: 1) 2.9.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                  Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PETERSEN, Nis. Sp. 1: 295. Sp. 3: 22.3.1890. Sp. 4: Korntved (Tønder amt).                              Sp. 5: Danmark (Haderslev). Sp. 6: IIIa St. P. L. 47/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 29.2.1916. 2) 6.3.1916.                                      Sp. 9: Forstærkningsreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Gestellungsbefehl: 6.11.1915. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
PETERSEN, Nis Peter, Landmann. Sp. 1: 14. Sp. 3: 18.8.1895. Sp. 4: Kestrup.                        Sp. 5: Ukendt (Hoptrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 46/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 12.3.1915.                               2) 23.3.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                  Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21. Reichsanzeiger 23.3.1915.
PETERSEN, Peter Anton Jensen. Sp. 1: 224. Sp. 3: 7.1.1886. Sp. 4: Vester Linnet.                    Sp. 5: Ukendt (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                           Sp. 11: Aufforderung zur Rückkeher ergangen am 6.2.1909. 2) Öffentliche Anzeiger                    Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PETERSEN, Peter Mathias. Sp. 1: 215. Sp. 3: 3.12.1886. Sp. 4: Haderslev.                                 Sp. 5: Ukendt (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                    Sp. 11: 1) 6.2.1909. 2) Öffentlicher Anzeiger: 27.2.1909. Sp. 12: Tom.                                   Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PIETERZIK, Erik Erhard. Sp. 1: 55. Sp. 3: 4.12.94. Sp. 4: Hamme (Bochum).                               Sp. 5: Ukendt (Vesterland). Sp. 6: IIIa St. P. L. 132/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                                    Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                            Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PLATZ, Marius Jensen. Sp. 1: 234. Sp. 3: 19.1.1890. Sp. 4: Bjerndrup. Sp. 5: Ukendt (Bjerndrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.               Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                       Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
POULSEN, Peter Hansen. Sp. 1: 3. Sp. 3: 31.12.1890. Sp. 4: Kamptrup. Sp. 5: Danmark (Kamptrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 14/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSGB, §§ 356 og 360 i MSGO.                     Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 21.1.15. 2) 26.1.1915. Sp. 9: Reservist. Ersatz-Regiment 84. Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21. Reichsanzeiger 26.1.1915.
PRINDS, Hans Peter Andersen. Sp. 1: 250. Sp. 3: 12.12.1891. Sp. 4: Hvidding.                       Sp. 5: Amerika (Enderupskov). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                      Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr: 2.12.1911. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
PAASKE, Knud. Sp. 1: 85. Sp. 3: 30.8.1895. Sp. 4: Hyrup. Sp. 5: Ukendt (Lert).                       Sp. 6: IIIa St. P. L. 170/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                              Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 27.6.1915. 2) 9.7.1915.                     Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                   Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
RASMUSSEN, Andreas Peter. Sp. 1: 87. Sp. 3: 1.9.1895. Sp.  4: Sommersted.                            Sp.  5: Ukendt (Sommersted). Sp.  6: IIIa St. P. L. 164/15. Sp.  7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp.  8: 1) Faneflugtsrklæring og beslaglæggelsesforordning: 16.6.1915.                          2) 22.6.1915. Sp.  9: Ausgehobener Rekrut. Sp.  10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                            Sp.  11: 1) 3.8.1914. Sp.  12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
RASMUSSEN. Jürgen. Sp. 1: 170. Sp. 3: 26.2.1878. Sp. 4: Landesby (Danmark).                                Sp. 5: Ukendt (Haderslev).   Sp. 6: IIIa St. P. L. 260/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugsterklæring: 10.8.1915. 2) 17.8.1915.                                 Sp. 9: Wehrmann. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 12.7.1915.                                        Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
RATTENBORG, Niels Petersen. Sp. 1: 25. Sp. 3: 24.3.1894. Sp. 4: Toftlund.                       Sp. 5: Ukendt (Haderslev). Sp. 6: IIIa St. P. L. 76/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 16.4.1915.                             2) 20.4.1915. Sp. 9: Kriegsfreiwilliger (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
RAUN, Jens Hansen. Sp. 1: 106. Sp. 3: 7.4.1889. Sp. 4: Brændstrup. Sp. 5: Ukendt (Hejsager). Sp. 6: IIIa St. P. L. 173/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                     Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturm I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
RAVN, Hans Jacob Krog. Sp. 1: 378. Sp. 3: 5.4.1876. Sp. 4: Cedar Falls. Sp. 5: Ukendt (Tagkær). Sp. 6: IIIb St. P. L. 122/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                          Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring 17.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Wehrmann (aktiv).                  Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
RAVN, Marius Clausen. Sp. 1: 304. Sp. 3: 12.9.1883. Sp. 4: Sønder Vilstrup.                              Sp. 5: Danmark (ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 81/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 1.4.1916. 2) 12.4.1916.                                            Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Gestellungsbefehl 14.1.1916. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
RIIS, Peter Petersen. Sp. 1: 21. Sp. 3: 11.11.1877. Sp. 4: Revsømark. Sp. 5: Ukendt (Garnisonen i Haderslev). Sp. 6: IIIa St. P. L. 34/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 20.3.1915. 2) 30.3.1915. Sp. 9: Wehrman (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
ROSSEN, Peter Jacobsen. Sp. 1: 194. Sp. 3: 14.10.1887. Sp. 4: Flensborg.                                Sp. 5: Danmark (København). Sp. 6: IIIa St. P. L. 327/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 4.12.1915. 2) 9.12.1915.                                                   Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 30.10.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
RUDOLPH, Christian Paulsen. Sp. 1: 198. Sp. 3: 4.10.1882. Sp. 4: Hjartbro.                          Sp. 5: Harresø (Danmark) (Ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 339/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 18.12.1915.                                2) 22.12.1915. Sp. 9: Ersatzreservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                      Sp. 11: 1) 18.10.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.              Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
RØNNE, Hans Jensen. Sp. 1: 260. Sp. 3: 24.6.1886. Sp. 4: Langhorn (Kjestrup sogn).                     Sp. 5: Ukendt (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                       Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SAHL, Peter Petersen. Sp. 1: 13. Sp. 3: 23.11.1893. Sp. 4: Kværs. Sp. 5: Ukendt (Langetved). Sp. 6: IIIa St. P. L. 47/15. Sp. 7: §§ 69 ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MGSO.                             Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring uden dato. Akte versandt. 2) Tom. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom.                               Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21. Reichsanzeiger 18.3.1915.
SCHACK, Andreas Christian. Sp. 1: 116. Sp. 3: 20.1.1886. Sp. 4: Spandet. Sp. 5:Ukendt (Spandet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 193/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                          Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 27.6.1915. 2) 9.7.1915.                    Sp. 9: Reservist (aktiv). Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Andreas Asmus. Sp. 1: 63. Sp. 3: 20.4.1893. Sp. 4: Arnum. Sp. 5: Ukendt (Arnum). Sp. 6: IIIa St. P. L. 122/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                   Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915. 2) 1.6.1915.                     Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                           Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Bernhard Jørgensen Jessen. Sp. 1: 266. Sp. 3: 16.10.1887. Sp. 4: Bæk.               Sp. 5: San Francisco (Øster Linnet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                          Sp. 11: 1) 1.2.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Hans. Sp. 1: 310k. Sp. 3: 9.1.1887. Sp. 4: Dovermark. Sp. 5: Ukendt (Dovermark). Sp. 6: IIIa 3218/3251. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                          Sp. 8: 1) 10 måneders fængsel. Staatsadvokatur Flensburg. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl.                            Sp. 12: Gestellungsbefehl nicht erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Hans Andersen. Sp. 1: 68. Sp. 3: 12.9.1893. Sp. 4: Gånsager. Sp. 5: Ukendt (Gånsager). Sp. 6: IIIa St. P. L. 116/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                    Sp. 8: faneflugtserklæring: 22.5.1915. 2) 1.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Hans Lauritzen Hoier. Sp. 1: 83. Sp. 3: 26.10.1894. Sp. 4: Fjersted.                         Sp. 5: Danmark (Spandet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 114/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 22.5.1915.                    2) 1.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. V 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Hans Nielsen. Sp. 1: 95. Sp. 3: 6.3.1895. Sp. 4: Arnum. Sp. 5: Ukendt (Arnum). Sp. 6: IIIa St. P. L. 152/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                      Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                     Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                           Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Hans Nielsen. Sp. 1: 323. Sp. 3: 14.7.1891. Sp. 4: Spandet. Sp. 5: Ukendt ( Fjersted). Sp. 6: III 1978 IIIa ST. P. L. 51/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 5.3.1916. 2) 8.3.1916. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1918, 371/2. Sp. 11: 1) Gestellungsbefehl.                Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 11.1.1915 erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT II, Jes Peter. Sp. 1: 299. Sp. 3: 12.12.1878. Sp. 4: Agerskov. Sp. 5: Danmark (ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 56/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                  Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.3.1916. 2) 13.3.1916. Sp. 9: Wehrmann, II Aufgebot.                   Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeorderung erhalten.                               Sp. 12: Gestellungsbefehl 14.2.1916. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
SCHMIDT, Johannes Christensen. Sp. 1: 52. Sp. 3: 22.5.1895. Sp. 4: Øster Linnet.                    Sp. 5: Ukendt (Sjellerup (Sønderborg amt)). Sp. 6: IIIa St. P. L. 135/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915.                     Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914.                              Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Johannes Peter. Sp. 1: 12. Sp. 3: 11.4.1894. Sp. 4: Langetvedmark.                      Sp. 5: Ukendt (Langetved). Sp. 6: IIIa St. P. L. 48/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 12.3.1915. 2) 18.3.1915.                                        Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                         Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
SCHMIDT, Martin Christian. Sp. 1: 209. Sp. 3: 20.12.1885. Sp. 4: Spandet.                                 Sp. 5: Amerika (Spandet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                             Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Niels Hansen. Sp. 1: 348. Sp. 3: 27.2.1881. Sp. 4: Arnum. Sp. 5: Ukendt (Arnum). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: ehem. d. U. Sp. 10: Tom.                             Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Ole Skov Hansen. Sp. 1: 218. Sp. 3: 7.5.1886. Sp. 4: Friskmark.                                  Sp. 5: Danmark (Gl. Emdrupskov). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                Sp. 11: 1) Aufforderung zum Rückkehr ergangen am 6.2.1909. 2) Öffentlicher Anzeiger: 27.2.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Peter Nis. Sp. 1: 338. Sp. 3: 26.11.1879. Sp. 4: Simmersted. Sp. 5: Ukendt (Simmersted). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.                    Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                         Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Søren. Sp. 1: 246. Sp. 3: 7.3.1891. Sp. 4: Arnitlund. Sp. 5: Nordamerika (Over Jerstal). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                                       Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr: 3.11.1911. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHMIDT, Thomas Marius. Sp. 1: 355. Sp. 3: 14.9.1893. Sp. 4: Spandet. Sp. 5: Ukendt (Rødding) Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: ehem. d. U. Sp. 10: Tom.                                   Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHRAMM, Paul Nissen. Sp. 1: 207. Sp. 3: 3.7.1885. Sp. 4: Haderslev. Sp. 5: Ukendt (Christianfeld eller Krogsgård). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                    Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHULTZ, Jens Christian. Sp. 1: 41. Sp. 3: 4.11.1894. Sp. 4: Simmersted. Sp. 5: Ukendt (Fanstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 141/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                       Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHULTZ, Mathias Jensen. Sp. 1: 165. Sp. 3: 9.10.1894. Sp. 4: Langetvedskov.                                     Sp. 5: Danmark (Røddingmark). Sp. 6: IIIa St. P. L. 264/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 12.8.1915. 2) 20.8.1915.                                                 Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.7.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21                 SCHULZ, Mathias Jensen. Sp. 1: 308. Sp. 3: 9.10.1894. Sp. 4: Langetvedskov. Sp. 5: Ukendt (Langetvedskov). Sp. 6: IIIa 4875. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 12.8.1915. 2) 20.8.1915.                                  Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: Tom.                                             Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten 20.5.1915. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHULTZ, Niels Jørgen Nielsen. Sp. 1: 275. Sp. 3: 31.5.1887. Sp. 4: Åbøl. Sp. 5: Ukendt (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                    Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.  Sp. 11: 1) 8.2.1910. Sp. 12: Tom.                               Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SCHULZ, Jens Peter. Sp. 1: 5. Sp. 3: 22.7.1888. Sp. 4: Sønderholm. Sp. 5: Ukendt (Harreby). Sp. 6: IIIa St. P. L. 65/15. Sp. 7: §§ 69ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                   Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 21.3.1915. 2) 6.4.1915. Sp. 9: Reservist. Sp. 10: Tom.                      Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SEEWALDSEN, Jens Christian. Sp. 1: 286. Sp. 3: 28.2.1889. Sp. 4: Haderslev.                              Sp. 5: Californien (Haderslev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                Sp. 11: 1) 22.12.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SIEWERTSEN, Laust, Sp. 1: 290. Sp. 3: 3.8.1885. Sp. 4: Råhede. Sp. 5: Ukendt (Råhede). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Verfahren eingeleitet bei der Gericht der Stellvertretende 35. Infanterie Brigade. Sp. 9: Reservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: Hat Kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SIMONSEN, Christen Mathiesen. Sp. 1: 102. Sp. 3: 6.7.1885. Sp. 4: Fæsted.                              Sp. 5: Ukendt (Fæsted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 178/15. Sp. 7: §§ 69ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 27.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp.  9: Landsturm I.                          Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SIMONSEN, Karl Nielsen. Sp. 1: 11. Sp. 3: 27.3.1894. Sp. 4: Fæsted. Sp. 5: Ukendt (Fæsted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 49/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                 Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 12.3.1915. 2) 23.3.1915.            Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                      Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
SKADE, Karsten Hansen. Sp. 1: 238. Sp. 3: 30.4.1890. Sp. 4: Nustrupmark.                               Sp. 5: Ukendt (Nustrupmark). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 Mark Geldstrafe. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                  Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SKOV, Halvar. Sp. 1: 54. Sp. 3: 29.3.1895. Sp. 4: Birkelev. Sp. 5: Ukendt (Ingen angivelse). Sp. 6: IIIa St. P. L. 133/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SKOV, Hans Thomsen. Sp. 1: 352. Sp. 3: 19.7.1877. Sp. 4: Favervraa. Sp. 5: Ukendt (Bramdrup). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SKYTT, Hans Jensen. Sp. 1: 19. Sp. 3: 13.8.89. Sp. 4: Hjerndrup. Sp. 5: Ukendt (Bramdrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 41/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                     Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 12.3.1915. 2) 18.3.1915. Sp. 9: Reservist (aktiv).                                Sp. 10: Tom. Sp.  11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SKYTT, Iver Madsen. Sp. 1: 162. Sp. 3: 9.1.1874. Sp. 4: Hjerndrup. Sp. 5: Ukendt (Maugstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 268/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356, 360 i MSGO.                    Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 5.9.1915. 2) 10.9.1915.                    Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmand II. Sp. 10: RGBl. 27.11.1914, 495.                                        Sp. 11: 1) 25.7.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                 Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SKYTT, Mads Knudsen. Sp. 1: 370. Sp. 3: 21.8.1893. Sp. 4: Bramdrup. Sp. 5: Ukendt (Bramdrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 35/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356, 360 i MSGO.                 Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring 18.2.1916. 2) 23.2.1916. Sp. 9: Musketier (aktiv).                               Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SKØDT, Greis Petersen. Sp. 1: 225. Sp. 3: 28.10.1886. Sp. 4: Birkelevmark.                        Sp. 5: Amerika (Vinum, Tønder amt). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                     Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr am 6.2.1909 ergangen. 2) Öffentlicher Anzeiger: 27.2.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SKØTT, Hans Petersen. Sp. 1: 147. Sp. 3: 6.3.1894. Sp. 4: Hammelev. Sp. 5: Danmark (Hammelev). Sp. 6: IIIa St. P. L. 220/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.       Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 20.7.1915. 2) 23.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                       Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.7.1915. (Gestellungsbefehl).                                           Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SLOT, Hans Sørensen. Sp. 1: 48. Sp. 3: 6.8.1895. Sp. 4: Møgelmose. Sp. 5: Ukendt (Gram). Sp. 6: IIIa St. P. L. 150/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                              Sp. 8: 1) Faneflugtsrklæring: 8.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                           Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
STAUB, Heinrich Wilhelm. Sp. 1: 4. Sp. 3: 1.10.1883. Sp. 4: Fjelstrup. Sp. 5: Danmark (Fjelstrup). Sp. 6: IIIa St. P. L. 71/15. Sp. 7: §§ 69 ff.  i MSGB, §§ 356 og 360 i MSGO.                     Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 20.3.1915. 2) 23.3.1915. Sp. 9: Reservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 5.2.1916 (Konsul i Kolding) 3.8.1914.  2) RGBl 323.                                    Sp. 12: Kriegsbeorderung om 16.2.1916 ist von Staat am 5.2.1916 durch Kaiserliche Konsul Kolding zugestellt. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
STEFFENSEN, Magnus. Sp. 1: 193. Sp. 3: 11.1.1896. Sp. 4: Hammelev. Sp. 5: Ukendt (Hammelev). Sp. 6: IIIa St. P. L. 326/15. Sp. 7: §§ 69 ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 3.12.1915. 2) 9.12.1915. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 2.11.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
STENGER, Appell Lorenzen Nielsen. Sp. 1: 375. Sp. 3: 21.1.1884. Sp. 4: Ullerup, Flensborg. Sp. 5: Danmark formodentlig 13.7.1915 (Roager). Sp. 6: IIIb St. P. L. 135/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelseforordning: 13.11.1915. 2) 19.11.1915. Sp. 9: Wehrmann.                           Sp. 10: Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SØNDERGAARD, Christian Hansen. Sp. 1: 240. Sp. 3: 24.3.1890. Sp. 4: Rejsby.                                Sp. 5: Amerika (Rejsby). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 Mark Geldstrafe. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.              Sp. 11: 1) 28.12.1910. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SØNDERGAARD, Folkmer. Sp. 1: 317. Sp. 3: 30.6.1887. Sp. 4: Brændstrup. Sp. 5: Ukendt (Gånsager). Sp.6: III 1214 IIIa St. P. L. 25/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 2.2.1916.                                 2) 7.2.1916. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann II. Sp. 10: RGBl. 27.11.1914, 495. Sp.  11: 1) Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl zum 11.10.1915 erhalten.                    Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SØNNICHSEN, Hans Henrik. Sp. 1: 153. Sp. 3: 10.4.1883. Sp. 4: Bønderby (Tønder amt). Sp. 5: Ukendt. (Møgeltønder). Sp. 6: IIIa St. P. L. 213/15. Sp. 7: §§ 69 ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 17.7.1915. 1) 23.7.1915. Sp. 9: Wehrmann. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 10.5.1915 (Gestellungsbefehl).                                               Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SØNNICHSEN, Johannes Heinrich Theodor. Sp. 1: 373. Sp. 3: 5.4.1876.                             Sp. 4: Nordborg. Sp. 5: Danmark. Sp. 6: IIIa St. P. L. 88/16. Sp. 7: §§ 69 ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring 13.4.1916. 2) 18.4.1916. Sp. 9: Wehrmann. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Gehört nach Sonderburg. Kriegsbeorderung 20.3.1916 erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SØRENSEN, Anton Peter. Sp. 1: 284. Sp. 3: 28.1.1888. Sp. 4: Stenderupmark (Øster Linnet sogn). Sp. 5: Ukendt (ikke angivet). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                      Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SØRENSEN, Hans Peter. Sp. 1: 195. Sp. 3: 23.6.1884. Sp. 4: Mejlbymark.                                Sp. 5: Ukendt (Gram). Sp. 6: IIIa St. P. L. 333/15. Sp. 7: §§ 69 ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 13.12.1915. 2) 16.12.1915. Sp. 9: Musketier, Landsturm I. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 11.11.1915 (Gestellungsbefehl).                    Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SØRENSEN, Jens. Sp. 1: 334. Sp. 3: 24.6.1885. Sp. 4: Hammelev. Sp. 5: Ukendt (Hammelev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: §§ 69 ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom.                       Sp. 9: Unausgebildeter landsturmmann I. Sp. 10: RGBl 15.8.1914, 371/2.                          Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SØRENSEN, Jes Aage. Sp. 1: 351. Sp. 3: 29.12.1889. Sp. 4: Hammelev. Sp. 5: Ukendt (Hammelev). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: ehem. d. U. Sp. 10: Tom.                            Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SØRENSEN, Nis Jørgen. Sp. 1: 305. Sp. 3: 6.2.1885. Sp. 4: Tiset. Sp. 5: Danmark (ikke angivet). Sp. 6: IIIa St. P. L. 92/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                           Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 25.4.1916. 2) 28.4.1916. Sp. 9: Wehrmann, I Aufgebot.            Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) Hat Kriegsbeorderung erhalten.                                 Sp. 12: Gestellungsbefehl 15.2.1916. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
SØRENSEN, Peter Aagaard. Sp. 1: 254. Sp. 3: 5.3.1886. Sp. 4: Bæk. Sp. 5: Amerika (Stursbøl, Oksenvad sogn). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                    Sp. 11: 1) 9.10.1908. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
SØRENSEN, Søren Erik. Sp. 1: 220. Sp. 3: 10.7.1886. Sp. 4: Kirkeby. Sp. 5: Ukendt (Kirkeby). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher.                                  Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkehr ergangen am 6.2.1909. 2) Öffentlicher Anzeiger: 27.2 1909. Sp. 12: Tom.                                  Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
THEDE, Paul. Sp. 1: 281. Sp. 3: 12.1.1888. Sp. 4: Hejsager. Sp. 5: Amerika (Hejsager).                        Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom. Sp. 11: 1) 23.4.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
THIESEN, Jes Fallesen. Sp. 1: 138. Sp. 3: 28.3.1877. Sp. 4: Arnitlund. Sp. 5: Ukendt (Skodborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 229/15. Sp. 7: §§ 69 ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                  Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 21.7.1915. 2) 30.7.1915.                  Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I.  Sp. 10: R. G. Bl. 15.8.1914, 371/2.                                 Sp. 11: 1) 22.6.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                            Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
THIM, Jürgen. Sp. 1: 386. Sp. 3: 24.11.1894. Sp. 4: Mollerup. Sp. 5: Ikke angivet (Mollerup). Sp. 6: III 12526. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Musketier. Sp. 10. Tom. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
THOISEN, Jens Hørlyk. Sp. 1: 136. Sp. 3: 29.12.1894. Sp. 4: Vesterbæk. Sp. 5: Ukendt (Roager). Sp. 6: IIIa St. P. L. 232/15. Sp. 7: §§ 69 ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                       Sp. 8: 1) Faneflugtsrklæring: 21.7.1915. 2) 30.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 15.6.1915 (Gestellungsbefehl).                                    Sp. 12: Gestellungsbefehl konnte nicht ausgehändigt werden. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
THOMSEN, Christian Hansen. Sp. 1: 288. Sp. 3: 16.9.1885. Sp. 4: Klovtoft.                           Sp. 5: Amerika (Strandelhjørn). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                        Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
THOMSEN, Heinrich Henrik. Sp. 1: 110. Sp. 3: 13.2.1895. Sp. 4: Øster Linnet.                                        Sp. 5: Ukendt (Sønderborg). Sp. 6: IIIa St. P. L. 187/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MGSO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 29.6.1915. 2) 9.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
THOMSEN, Jens Mathiesen. Sp. 1: 368. Sp. 4: 16.6.1880. Sp. 5: Danmark. Sp. 6: IIIa St. P. L. 2/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MGSO. Sp. 8: 1) Faneflugtserkæring 3.1.1916. 2) 5.1.1916. Sp. 9: Wehrmann II Aufgebot. Sp. 10. RGBl. 3.8.1914, 323.                           Sp. 11: 1) 24.7.1915: Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                             Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
THOMSEN, Martin Christian. Sp. 1: 185. Sp. 3: 9.4.1896. Sp. 4: Østerby (Tønder amt).             Sp. 5: Ukendt. (Østerby). Sp. 6: IIIa S. P. L. 301/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSGO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 7.11.1915. 2) 11.11.1915. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 10.10.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
THYGESEN, Peter. Sp. 1: 177. Sp. 3: 22.4.1882. Sp. 4: Tagkær. Sp. 5: Ukendt (Stepping). Sp. 6: IIIa St. P. L. 277/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                            Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 18.9.1915. 2) 24.9.1915.              Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                                    Sp. 11: 1) 26.8.1915 (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten.                            Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
THYSEN, Martin Hansen. Sp. 1: 310e. Sp. 3: 29.9.1896. Sp. 4: Åved. Sp. 5: Ukendt (Åved). Sp. 6: IIIa St. P. L. 42/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, § 356 og 360 i MSgO.                                                Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelseforordning: 21.2.1916. 2) 25.2.1916.                    Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: Tom.                                                           Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten 20.9.1915. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
TIMMERMANN, Hans Jensen. Sp. 1: 310d. Sp. 3: 30.10.1896. Sp. 4: Asmindelund.                     Sp. 5: Ukendt (Gabøl). Sp. 6: IIIa St. P. L. 50/16. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: Faneflugtserklæring: 5.3.1916. 2) 8.3.1916. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten 20.9.1915. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
TIMMERMANN, Knud Waldemar. Sp. 1: 379. Sp. 3: 21.8.1892. Sp. 4: Københoved.                         Sp. 5: Ukendt, formentlig 15..2.1915 til Danmark (Københoved). Sp. 6: IIIb St. P. L. 62/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.3.1915. 2) 18.3.1915. Sp. 9: Ersatzreservist (aktiv). Sp. 10. Tom. Sp. 11: Tom.                              Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
TOFT, Marius Christian. Sp. 1: 293. Sp. 3: 28.4.1889. Sp. 4: Brændstrup. Sp. 5: Ukendt (Harreby). Sp. 6: IIIa St. P. L. 12/16. Sp. 7: §§ 69ff.  i MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                             Sp. 8: 1) Verfahren eingeleitet bei Gericht der stellvertretende 35. Infanterie Brigade. Ingen angivelse af straf 17.1. 2) 20.1. Sp. 9: Reservist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                           Sp. 11: 1) Kriegsbeorderung erhalten. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Sp.                              Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
VOGNSEN, Hans. Sp. 1: 10. Sp. 3: 1.12.1895. Sp. 4: Hoptrup. Sp. 5: Ukendt (Gestrup).                Sp. 6: IIIa St. P. L. 50/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, § 356 og 360 i MSgO.                                                   Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 12.3.1915. 2) 23.3.1915.                   Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                                   Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
WEISMANN, Jens Christensen. Sp. 1: 221. Sp. 3: 7.12.1886. Sp. 4: Bremmark (Rødding sogn). Sp. 5: Nordamerika (Øster Gasse). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 160 M. i bøde. Sp. 9: Tom. Sp. 10: Tom.                                 Sp. 11: 1) Aufforderung zur Rückkeher ergangen am 6.2.1909. 2) Öffentlicher Anzeiger: 27.2.1909. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
WILLADSEN, Jacob Thomas. Sp. 1: 145. Sp. 3: 23.4.1891. Sp. 4: Gånsager. Sp. 5: Danmark (Skærbæk). Sp. 6: IIIa St. P. L. 222/15. Sp. 7: §§ 69 ff. i MSgB, § 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 21.7.1915. 2) 30.7.1915. Sp. 9: Ersatzresrvist. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 17.6.1915. (Gestellungsbefehl). Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
WILLERT, Marius Christian. Sp. 1: 128. Sp. 3: 16.11.1892. Sp. 4: Vojenslund.                                      Sp. 5: Ukendt (Simmersted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 240/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MGsB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 28.7..1915. 2) 6.8.1915.                                                       Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2.                              Sp. 11: 1) 21.4.1915 og 12.5.1915. Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
WIND, Andreas Lykke. Sp. 1: 150. Sp. 3: 5.11.1893. Sp. 4: Brøstrup. Sp. 5: Ukendt (Fole). Sp. 6: IIIa St. P. L. 216/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                           Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 16.7.1915. 2) 21.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut.                       Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 28.3.1915 (Gestellungsbefehl).                                                Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
WIND, Iver Eskildsen. Sp. 1: 226. Sp. 3: 11.8.1892. Sp. 4: Gastrupgård (Hjerting sogn).               Sp. 5: Danmark. (Gastrupgård). Sp. 6: Tom. Sp. 7: § 140, Abt. 1, Nr. 1 der Reichskriegsgesetzbücher. Sp. 8: 1) 10 måneders fængsel. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Tom.                                   Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21
WIND, Karsten Eskild. Sp. 1: 158. Sp. 3: 22.1.1893. Sp. 4: Fjersted. Sp. 5: Danmark (Fjersted). Sp. 6: IIIa St. P. L. 208/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Faneflugtserklæring: 16.7.1915. 2) 23.7.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Gestellungsbefehl nicht erhalten.                              Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
WOLF, Anker Christian. Sp. 1: 15. Sp. 3: 14.12.1895. Sp. 4: Hoptrup. Sp. 5: Ukendt (Skærbæk). Sp. 6: IIIa St. P. L. 45/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MGsB, §§ 356 og 360 i MSgO.                         Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 23.3.1915. 2) 30.3.1915.                 Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323. Sp. 11: 1) 3.8.1914.                                Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
WOLF, Oluf Peter. Sp. 1: 135. Sp. 3: 28.12.1880. Sp. 4: Skærbæk, Diernæs sogn.                              Sp. 5: Ukendt (Skærbæk). Sp. 6: IIIa St. P. L. 233/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtsrklæring og beslaglæggelsesforordning: 25.7.1915.                        2) 30.7.1915. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 20.6.1915. (Gestellungsbefehl). Sp.12: Gestellungsbefehl erhalten.                              Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
WOLLESEN, Hans. Sp. 1: 88. Sp. 3: 20.6.1884. Sp. 4: Årslev (Aabenraa amt).                                       Sp. 5: Ukendt (Klovtoft). Sp.  6: IIIa St. P. L. 163/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 16.6.1915.                             2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                          Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp.  12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
WOLLESEN, Niels Christian. Sp. 1: 89. Sp. 3: 18.12.1895. Sp. 4: Årslev (Aabenraa amt). Sp. 5: Ukendt. (Klovtoft). Sp. 6: IIIa St. P. L. 162/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO. Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring og beslaglæggelsesforordning: 16.6.1915. 2) 22.6.1915. Sp. 9: Ausgehobener Rekrut. Sp. 10: RGBl. 3.8.1914, 323.                                               Sp. 11: 1) 3.8.1914. Sp. 12: Tom. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
WORK, Hans Jürgen. Sp. 1: 129. Sp. 3: 12.7.1888. Sp. 4: Tagkær. Sp. 5: Ukendt (Tagkær). Sp. 6: IIIa St. P. L. 239/15. Sp. 7: §§ 69 ff. I MSgB, §§ 356 og 360 i MSgO.                                        Sp. 8: 1) Faneflugtserklæring: 28.7.1915. 2) 6.8.1915. Sp. 9: Unausgebilderte Landsturmmann. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: 1) 20.7.1915. Gestellungsbefehl. Sp. 12: Gestellungsbefehl erhalten. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21.
ØSTERGAARD, Laurits Fredslund. Sp. 1: 367. Sp. 3: 3.8.1896. Sp. 4: Hygummark.                                   Sp. 5: Ukendt (Hygummark). Sp. 6: Tom. Sp. 7: Tom. Sp. 8: Tom. Sp. 9: Unausgebildeter Landsturmmann I. Sp. 10: RGBl. 15.8.1914, 371/2. Sp. 11: Tom. Sp. 12: Der Staatsanwaltschaft übergeben. Kilde: HaLaråark, pakke 307, fag 46, nr.21

3 tanker om “Haderslev Landårdsarkiv – Liste A”

  1. Arne,

   den tyske ordbog Duden siger i forbindelse med definition på kantonist, at ausgehobener Rekrut=Rekrut, der sich der Aushebung zu entziehen versucht, altså en der forsøger at undgå indkaldelse. Vocabulary of German Military Terms and Abbrevations oversætter “Ausgehobener” med rekrut. Det foresvæver mig dog, at ausgehoben simpelthen bruges som indforskrevet (indkaldt), og at en ausgehobener rekrut altså er en rekrut, som er blevet indkaldt i modsætning til en, der har meldt sig selv frivilligt.

   “nicht gestellt” betyder vel, at vedkommende ikke har stillet, altså ikke er mødt op.

   Bo

 1. Hans Thomsen SKOV, født 19.07. i Favervrå var min farmor, Auguste Thomsen SKOVs yngre bror, er IKKE født i 1877 men i 1897.

Skriv et svar til Niels BORG Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918