2. september 1917. Tastesen i østrigsk tjeneste – ved et uheld!

Füsilier K. Tastesen kæmpede på fronten i Rumænien.

Den 26. juli kørte vi fra Bukarest gennem Plojeschii, Buzau, Romdiku-Saratu til Foksahani i Provinsen Moldau i Rumænien. Derfra marscherede vi op i en stor Skov, hvor vi slog Lejr og blev i tre Dage. Saa marscherede vi i et meget hurtigt Tempo videre.

Der var mange, der faldt af, da det gik op ad et Bjerg, der paa Tysk kaldtes Tusind og en Meter Bjerget. Da vi kom op var der ingen Vej længere, saa vi maatte gaa ned ad Stier een for een bag efter hinanden. Da vi var kommen et Stykke nedefter, var jeg saa uheldig at falde og trille ned ad en Skrænt, og jeg endte nede i en Lavning, hvor der var fuldt af Mudder, jeg fik mig dog samlet op, men de andre var fuldstændig forsvundne.

Jeg gik selv ned ad Bjerget i to Timer, saa fandt jeg et østrigsk Regiment, som jeg sluttede mig til. De skulde storme den 2. Septbr. Kl. 5, og jeg maatte følge med.

Vi stormede saa et Højdedrag under grusom Granat- og Maskingeværild. Vi kom et Stykke op ad Højen, men blev slaaet tilbage ved Bajonetangreb, og mange Østrigere blev taget til Fange. Vi trak os saa tilbage og holdt os rolige for Natten.

Jeg maatte paa Vagt, skønt jeg troede, jeg kunde lægge mig til at sove, da jeg ikke hørte til Regimentet. Om Morgenen havde vi faaet Forstærkninger og stormede paany, men blev atter slaaet tilbage. Vi maatte saa tilbage til vore Skyttegrave, som vi sagtens kunde forsvare, men vi havde mistet mange Folk.

K. Tastesen: En sønderjydes oplevelser under Verdenskrigen (u.å.)

Billedet i headeren er Hans Larwins: Der Soldat und der Tod (1917).

En tanke om “2. september 1917. Tastesen i østrigsk tjeneste – ved et uheld!”

  1. Jeg har ikke modtaget det daglige nyhedsbrev i ca en uge , når jeg tilmelder mig siger den at jeg er tilmeldt.
    Ps: jeg savner de daglige oplysninger
    Mvh
    Erling Jørgensen

Skriv et svar til Erling Jørgensen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *