18. maj 1917 – Et sjældent møde: “Naa Fa´r, du kender mig nok ikke mere!”

Den 18. maj 1917  meddelte Flenborg Avis om følgende tildragelse:

Gaardejer og Gæstgiver Jes Hansen fra Lundtoft ved Kliplev, der er i  Felten som Underofficer, gik for nogen Tid siden gennem en Landsby i Frankrig. I Udkanten af Byen mødte han en Artilleri-Munitions-Kolonne. Uden at agte stort paa den gik han roligt videre; men pludselig sprang lige ved Siden af ham en ung Soldat af Hesten og udbrød paa godt Dansk: — Naa, Fa’r.Læs videre

18. maj 1917. Mathias Møller skifter fra Vestfront til Østfront

Mathias Møller fra Sønderborg gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 69. Efter at have været indsat ved bl.a. Somme i 1916, blev regimentet flyttet til østfronten i foråret 1917.

Jeg husker så tydeligt Stemninger og Følelser hin Morgen den 18. Maj 1917, da Afgørelsen faldt, og vi marcherede til Banen for at blive indladet. Det var, som om Benene vilde gå hurtigere, for at vi kunde komme af Sted så hurtigt som muligt.Læs videre

18. maj 1917 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Hjuler Søren Johanning og hustru i Felsted har modtaget budskab om, at deres søn Frederik er falden den 11. april, 21 aar gl.

Arbejdsmand Peter Popp og hustru paa Felsted Mark har modtaget meddelelse om, at deres søn Ludvig er falden ved et stormangreb i Champagne den 28.Læs videre

18. maj 1917. Rygter om luftangreb på Zeppelinbasen i Tønder

Redaktør N.C. Willemoës fra Ribe Stiftstidende var meget velinformeret om situationen syd for Kongeåen. Hans talrige kontakter forsynede ham med oplysninger, som han ofte ikke kunne bringe i sin avis.

En ældre mand, der er kommet hertil fra Tønderegnen og har bosat sig her i egnen meddeler, at den eng. flyver den 21. marts ødelagde den ene af hallerne ved Tønder fuldstændigt og beskadigede den anden stærkt, ligesom der også var tab af menneskeliv.Læs videre

17.maj.1917. Mikael Steffensen: “Dødsdømt er alt, hvad der findes indenfor de engelske Kanoners Rækkevidde”

Mikael Steffensen fra Styding gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 84 (RIR84). I maj 1917 var han ved Lecluse i Frankrig.

Lecluse, den 17. maj 1917.

Min kære, kære Ven!

Til saa mange skylder jeg Brev, men jeg maa skrive til Dig, Du trofaste, ejegode Ven, skrive for at sige Dig Tak for Dine rige Breve fra i Gaar og fra den 14., skrive for at fortælle Dig, at jeg endnu lever og er ved fuld Sundhed og kraft.Læs videre

17. maj 1917. Sønderjysk ved Verdun: To landsmænd i én maskingeværrede ved Höhe 304

I.J.I Bergholt blev indkaldt som rekrut i september 1915 og tilbragte krigen fra juni 1916 til maj 1917 på Østfronten, hvor han blev uddannet som maskingeværskytte. Den 5. maj 1917 kom han til Verdun og indsat først fem dage på Toter Mann, derefter på Höhe 304, hvor bataljonen lå fem-seks dage.

Under skyttegravskrigen på vestfronten skete det vist meget sjældent, at et helt regiment blev sat ind i første linie på én gang.Læs videre

16. maj 1917 – Claus Eskildsen: “… ud af Slagets Helvede”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. I slutningen af marts blev regimentet indsat ved Lens nær Lorette-højen.

Syv Uger har Regimentet ligget i daglige, haarde Kampe og har sejgt holdt Stillingen. 8 Officerer og 136 Mand er faldne her ved Lens, 9 Officerer og 327 Mand er lemlæstede, og mange af dem dør i Lazaretterne.Læs videre

16. maj 1917. “Kompagni-bedstefar” hjem på orlov

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. I  februar 1917 gik det til Vestfronten, hvor han blev tildelt IR357.

Vi kom til en lille By, som hed Trois Villadge. Dér havde vi slet ingenting at tage os for, laa bare hele Dagen jgennem og strakte alle fire fra os i det dejlige Solskin og friske Græs.Læs videre

16. Maj 1917. »Jeg har det godt og haabe[r] det samme om eder.«

Familien Gørrigsen på Broagerland fik i april 1917 besked om, at sønnen Lorenz var faldet på Vestfronten. Hans søster Maria reagerede på det ved at se syner og høre stemmer, som hun anså for åbenbaringer fra Gud om, at Lorenz endnu var i live.

 

Jeg saa min Broder, hvor han var et Sted, som lignede et Slot, og der var et stort Vand udenom.Læs videre

16. maj 1917 – Ribe Stiftstidende: købstadsbørn paa landet

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Købstadsbørn paa Landet

I Slesvig-Holsten er der, meddeles det, hidtil bleven anmeldt 14,000 pladser paa landet, til børn fra købstæderne, medens der paa den anden side er blevet anmeldt 13,300 købstadsbørn, der gerne vil ud.

Fjendtlige staters undersaatter

Den stedfortrædende kommanderende general har anordnet, at de bestemmelser, som er udstedte for fjendtlige staters undersaatter angaaende meldepligt, skiften bosted, tilladelse til udrejse og postforbindelse, nu ogsaa gælder for undersaatter af De forenede Stater i Nordamerika, republikkerne Kuba og Panama.Læs videre

15. maj 1917. Kaniner med fjer på

En anonym sønderjyde ved Res.Ers.Reg. 3 fortæller.

Under Karenski-styret blussede kampene på fronten op en kort tid.

Således brød russerne ind i stillingen syd for chausseen Novo-Alexandrovsk-Dvinsk.

Vort regiment blev trukket tilbage og måtte besætte denne stilling.

Da vi havde ligget ca. et halvt års tid i vor gamle stilling, blev jeg sammen med en kammerat kommanderet til reservelejren som vagt.Læs videre

15. maj 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “… næsten dagligt kommer de bærende med en syg eller død.”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Okdoen E-Sektion

1. Over Hovslund er til Skovby i de sidste Dage ankommet flere svære Kanoner (mindst 21 cm og antagelig Skibsskyts) V.f.Læs videre

14. maj 1917 – De faldne

Freudendahl, Thomas Simonsen (FAR710) – La Neuville, Frankrig.
Hansen, Jørgen (RIR230/7) – Gavrelle, Frankrig.
Jensen, Peter Hansen (ERIR4/4) – Royere, Frankrig.
Johannsen, Carsten Broder (IR362/3) – Biache, Frankrig.
Kock, Jes Hansen (FAR20) – Erchin, Rusland.
Lund, Christian Johannsen (IR362/2) – Biache, Arras, Frankrig.
Wolf, Gustav Max (RER4/4) – Royere, Frankrig.

Jes Hansen Kock (1893-1917) Kær, Ulkebøl
Jes Hansen Kock (1893-1917) Kær, Ulkebøl
Læs videre

14. maj 1917. Sult i Tyskland og flådebevægelser vest for Blåvandshuk

Redaktør N.C. Willemoës fra Ribe Stiftstidende var meget velinformeret om situationen syd for Kongeåen. Hans talrige kontakter forsynede ham med oplysninger, som han ofte ikke kunne bringe i sin avis.

En mand, der i de sidste dage af april er kommet fra Tyskland, har meddelt følgende:

Efter at jeg i 8 måneder havde opholdt mig ved Verdunfronten, blev jeg syg og kom på lazaret; derfra efter et 3 måneders ophold til Køln til min udfyldningsbataljon, hvorfra jeg er kommet nu.Læs videre

14. maj 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “Hindenburglinien er stærk”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fcia.

1. Gennem B. (ny Mand, navnet opgivet)

a. Det bekræftes, at næsten alt Rytteri fra Haderslev og Omegn er paa Foraarsarbejde i Mecklenburg.Læs videre

14. maj 1917 – Thyge Thygesen: “Sådan et Bysbarn er vist ikke meget bevendt på Landet!?”

Thyge Thygesen fra Stepping var blevet levende begravet ved Somme i september 1916. Efter et langt sygeleje var han i januar 1917 blevet sendt til et rekonvalescenskompagni i Eisleben. Herfra blev han i slutningen af marts udkommanderet til at bevogte krigsfanger.

Lauchhammer d. 14. 5. 1917.

Kære Alle sammen! Mange Tak for Eders kære Brev.
I spørger efter Marius!Læs videre

13. maj 1917. Füsilierregiment 86 tilbage til fronten

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregimentet”, fordi usædvanligt mange sønderjyder gjorde krigstjeneste i det.

Foran vor stilling lå en lille landsby, La Vacqerie. Den blev udbygget til det nævnte formål som fremskudt stilling. II bataljon besatte det nordlige afsnit af Siegfried-stillingen, I bataljon det sydlige. Begge bataljoner udskilte hver tre kompagnier til forpoststillingen foran Vacqerie.Læs videre

Fra samlingerne: Feltgrå Atilla, Husar-Regiment Nr. 15

Feltgrå husarjakke (såkaldt Atilla) M1909 for gefreiter ved 2. eskadron ved Husar-Regiment Nr. 15. Ligesom den øvrige tyske hær aflagde husarene også deres ofte meget farverige uniformsjakke for en feltgrå, der bortset fra farven i stort set alle enkeltheder svarede til fredsuniformen. Husar-Regiment Nr. 15 var hjemhørende i Altona og tilhørte IX. Armekorps område, som også Nordslesvig var en del af.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918