11. maj 1915. Sælg hestene … eller de bliver rekvireret! Nyt fra rationeringen.

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Sælg hestene, ellers …!

Landråden i Haderslev bekendtgør:

”Tirsdagen den 11. maj om formiddagen kl. 9, afholder militærforvaltningen i Haderslev på markedspladsen på Gravene et hestemarked til køb af heste i alderen fra 4 til 12 år.Læs videre

10. maj 1915. Nyt fra Sønderjylland: Sessioner, hilsener, faldne, sårede og fangne

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

2det opbud af den ikke uddannede landstorm

Nogle steder har årgangen 1869 af den ikke uddannede landstorm været fritaget for at møde til session. Ifølge en ny forordning fra den stedfortrædende generalkommando skal nu også denne årgang til session.Læs videre

10. maj 1915. Rødvin udenbords – eller var det indenbords?

Johs. Clausen, Gram, gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteri-Regiment Nr. 215 på Vestfronten. Han kan berette flere historier om sin stammende kammerat, Gustaf. Her er én af dem.

Reserve-Infanteri-Regiment Nr. 215 laa den 10. Maj 1915 med 1. Batl. i forreste Linie ved Lizerne i Flandern . Min Gruppe laa paa venstre Fløj med Tilslutning til Naboregimentet, og da Pionererne arbejdede i Pigtraadsspærringen, fik vi Ordre til at stille en Lyttepost ca.Læs videre

9. maj 1915 – Iver Henningsen: “Hånden på hjertet for jødepigerne!”

Iver Henningsen fra Haderslev kom til østfronten i februar 1915, og kom til at gøre tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60. I maj befandt han sig et stykke bag fronten i landsbyen Eglobolo vest for byen Kalvarija. I et brev hjem 9. maj 1915 skrev han:

Polsk Pige tegnet af Iver Henningsen (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)
Polsk Pige tegnet af Iver Henningsen (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)

“Hånden på hjerter for jødepigerne.Læs videre

9. maj 1915 – Fransk offensiv

Som led i et fælles fransk-britisk forårsoffensiv åbner fransk artilleri ild mod de tyske stillinger på højdragene ved Loretto. Fra klokken 6 beskydes de tyske skyttegrav på en 34 km lang strækning, og i løbet af dagen affyres ca. 300.000 granater af alle kalibre. Klokken ti angriber tropper fra 18 franske divisioner de sønderskudte tyske stillinger.… Læs videre

8. maj 1915. Arrestationer i Sønderjylland

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Hvor forsigtig man bør være baade i sin Optræden og i sin Tale, fremgaar af en Række Arrestationer i de sidste Dage.

Saaledes er en ung Pige, der af Uvidenhed har rejst paa et Pas, der ikke er tilstrækkelig for en Optant, bleven arresteret i Toftlund og sendt til Flensborg.Læs videre

8. maj 1915 – Iver Henningsen: “Hellig uskyld”

Iver Henningsen fra Haderslev kom til østfronten i februar 1915, og kom til at gøre tjeneste ved Reserve-Sanitätskompanie Nr. 60. I maj befandt han sig et stykke bag fronten i landsbyen Eglobolo vest for byen Kalvarija. I et brev hjem 9. maj 1915 skrev han:

“Vi er jo i vort gamle svinekvarter her igen. Nogenlunde luft i reden har vi fået, men o skræk, beboerne, de er mest utilregnelige.Læs videre

7. maj 1915 – Kresten Andresen: “av, min arm!”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). I begyndelsen af maj faldt han på en patrulje og slog det ene ben så slemt, at lægerne troede han havde brækket det. Han blev derfor bragt bagud til lazaret i Noyon.

FRA DAGBOGEN
Noyon den 7. maj 1915

Nu har lægen fundet ud af, at mit ben slet ikke er brækket, men kun forstuvet, måske er knokkelen lidt beskadiget, jeg har fået skinne og alt af og skal nu have massage – av, min arm!Læs videre

7. maj 1915 – Flensborg Avis: “Et fald ved Skyttegraven”

Flensborg Avis meddeler:

Et Fald ved Skyttegraven. (Hmd.)
Cand. phil. Kristen Andresen, Søn af Gaardejer Johan Andresen i Ullerup, som siden Efteraaret har ligget ved Vestfronten, faldt forleden Nat paa en Patrouillegang foran Skyttegraven ned i en smal Løbegrav og brækkede Benet. Han ligger nu saa et Lazaret i Frankrig.

Fra Sibirien
Gæstgiver Borchers i Aabenraa har ifølge „Hejmdal” modtaget et Postkort, trykt paa Polsk, fra sin Søn, der er i russisk Fangenskab.Læs videre

6. maj 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Gravning af skyttegrave

ved Vojens i sidste måned gav, som man kunne vente, anledning til alarmerende rygter om forestående gravninger af en skyttegravslinie hen over Nordslesvig fra Østersøen til Vesterhavet. Det meddeltes tillige, at også Soldater i Spandet her vest på gravede skyttegrave.Læs videre

6. maj 1915. 86’erne ved Moulin: “Frontsoldaten fornemmer straks, hvis der hos fjenden sker nogle forberedelser …”

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 var ét af de såkaldt “slesvigske” regimenter med særligt mange sønderjyder. I foråret 1915 lå regimentet ved Moulin-sous-Touvent.

Så blev det maj. Så varm, skyfri og smuk, som nogen maj havde været. Når de afløste 86’ere forlod deres trøstesløse stilling på højsletten, blomstrede hvidtjørnen dem i møde fra Moulin-dalens skrænter, blødgjorde deres hjerter og vakte længslen efter fred.Læs videre

5. maj 1915. Krigspsykologi: Hvad gør skyttegravstilværelsen ved os?

En sønderjyde [måske P.A. Callø?] filosoferer over, hvad skyttegravstilværelsen gør ved den menneskelige psyke.

Lidt Krigs-Psykologi.

Flandern, i Maj 1915

Krigen har sin egen Psyke. Det er en bekendt Sag, at vedvarende skadelige Indflydelser, for Eksempel stadig Nydelse af Alkohol, indvirker omformende paa Karakteren. Saaledes foregaar der og saa i Felten betydningsfulde Forskydninger i de sjælelige Anlæg.Læs videre

5. maj 1915. Rygter opslået på plakater i Tønder

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Fantastiske tal om sejren i Galizien

Hvad rygtet kan præstere

I hvor høj fra rygtet kan få en tysk sejr til at vokse i tyske byer, inden generalstabens officielle kundgørelse bliver bekendtgjort, fremgår af, at der i aftes i Tønder blev slået meddelelser op, hvorefter tyskerne i Galizien skulle have taget 161.000 fanger, over 400 kanoner og 600 automobiler, 4 lazaret-tog og 28.000 geværer.Læs videre

4. maj 1915. “Underligt at tænke på, at jeg måske i skyttegraven stod over for barnets fader.”

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 4. Maj 1915. Jeg laa paa Maven i en Hængekøje, bestaaende af noget Hønsetraad spændt imellem 4 Pæle, og skrev. Vi var lige kommen tilbage fra vor daglige Eksercits, som havde kostet os adskillige Sveddraaber, da det var meget varmt.Læs videre

4. maj 1915. Nyt fra et Sønderjylland i krig: Mangel på kartofler og soldater

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Landstormen

Ved sessionen over landstormens 2. opbud – mænd mellem 39 og 45 år, der aldrig har været soldater – mødte der den 28. april 250 i Haderslev by og Vilstrup distrikt, og af dem blev kun 3 kasserede.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918