19. februar 1915. Store krigsfangelejre i Sønderjylland?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Tyske Fangelejre i Nordslesvig

De prøjsiske Myndigheder har i Sinde at bygge Barakker til 6000 Krigs­fanger rundt om i Haderslev Kreds, skriver „Kolding Folkeblad“. Ved Slavgaard i Nærheden af Sommersted rejses der en Barakke til 3000 Mand, og mellem Gabel og Hjartbro en til 1000 Mand.Læs videre

19. februar 1915 – Luftskibshal i Tønder færdig

De to mindste zeppelinhaller ved Tønder set fra nordøst. Forrest i billedet hallen Joachim, senere omdøbt til Tobias, bagved Marine, senere Toni. Alle bagerst til venstre ses flyhangaren, som endnu eksisterer (Tønder Zeppelin- og garnisonsmuseum)
De to mindste zeppelinhaller ved Tønder set fra nordøst. Forrest i billedet hallen Joachim, senere omdøbt til Tobias, bagved Marine, senere Toni. Alle bagerst til venstre ses flyhangaren, som endnu eksisterer (Tønder Zeppelin- og garnisonsmuseum)

Den første af Luftskibsbase Tønders to haller med kaldenavnet “Marine” er nu færdigmonteret og klar til at modtage det første luftskib.… Læs videre

19. februar 1915. Brødkort og postforbindelser

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Postforbindelsen med Sønderjylland

„Kolding Folkeblad“ er fra sønderjydsk Side anmodet om at gøre op­mærksom paa, at Brevforsendelser fra Sønderjylland til Danmark for Tiden er overordentlig forsinket. Folk maa derfor ikke blive ængstelige, fordi de skal vente 12-15 Dage paa Breve dernede fra.… Læs videre

18. februar 1915. Afgang fra Wilhelmshafen – med kurs mod Østafrika

Nis Kock var besætningsmedlem på en blokadebryder, der skulle sejle våben og ammunition til de tyske tropper i Østafrika

Ud paa Eftermiddagen den 18. Februar — det var allerede ved at mørknes, for Dagen havde været taaget og sludfuld — stod jeg paa Dækket og saå Landgangen blive taget og Fortøjningerne kastet los. Kaptajnen stod paa Kommandobroen med en Lods ved Siden af sig og en Officer fra Wilhelmshafen, der formentlig skulde følge med til den inderste Minespærring.Læs videre

18. februar 1915. Skibet er ladet med ammunition … Om bord på blokadebryderen S/S Kronborg

Anker Nissen var besætningsmedlem på blokadebryderen “S/S Kronborg”, der den 18. februar 1915 stod ud af Wilhelmshafen.

Vi skulle danne be­sætning på et skib, der skulle bringe krigsma­teriel m.v. til tysk Østafrika, hvor en styrke på 3.000 europæere og 12.000 indfødte soldater under ledelse af general von Lettov Vorbeck før­te selvstændig krig mod koloniens naboer, der udgjordes af englænde­re, belgiere, portugisere og indere.Læs videre

18. februar 1915. “… jeg er frivillig, om vi saa skal sejle lige lukt ind i Helvede.”

Nis Kock var besætningsmedlem på en blokadebryder, der skulle sejle våben og ammunition til de tyske tropper i Østafrika

Næste Dag viste det sig, at jeg havde set lidt for lyst paa Tilværelsen. Vi havde ganske vist ikke Kanoner om Bord, men Ladningen var i fuld Gang, og da jeg kom til, var man i Færd med at stuve nogle store Kasser, mærket Dynamit, ned i et af Lastrummene.Læs videre

17. februar 1915. Blokadebryderen tages i øjesyn

Nis Kock var besætningsmedlem på en blokadebryder, der skulle sejle ammunition fra Wilhelmshafen til de tyske tropper i tysk Østafrika.

Det var en stor, smuk, tilsyneladende temmelig ny Damper. Dens Navn var overmalet, men paa begge Sider af Skorstenen stod med store Bogstaver „Sp A“, hvilket vi blev enige om maatte betyde „Spærrebryder A“ , og det klarede straks Situationen for os.Læs videre

17. februar 1915. LIR84 i vinterslaget ved de Masuriske søer. Russernes 10. Armé nedkæmpes

Af Allan Otto Wagner

VINTERSLAGET I MASURIEN – Afslutningen og nedkæmpningen af russernes 10. arme

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division (tidligere Jakobi), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.… Læs videre

17. februar 1915. Nye indkaldelser, flagning og pasproblemer

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

De nye Indkaldelser

De Indkaldelser, der i disse Dage finder Sted af Landstormens 2det Op­bud (Folk, der tidligere hverken har været indkaldt eller uddannet til Mili­tærtjeneste) omfatter Mænd i Alderen fra det 18de til det 29de Aar.… Læs videre

17. februar 1915 – De faldne

Beck, Peter (GR5/4) – Borzymon, Rusland.
Bork, Niels Hansen (LIR84) – Skroda Mala, Rusland.
Gydesen, Peter (LIR84) – Skroda Mala, Rusland.
Jepsen, Hans (GR5/1) – Borzymow, Rusland.
Lassen, Mads Iversen (JPR12) – Vauquois, Frankrig.
Petersen, Enemark (LIR/84/1) – Skroda Mala, Rusland.
Petersen, Jørgen (LIR84/1) – Skroda Mala, Rusland.
Schmidt, Christian Kröger (LIR84/1) – Skroda Mala, Rusland.… Læs videre

16. februar 1915 – De faldne

Jens Peter Petersen (1877-1915) Dybbøl
Jens Peter Petersen (1877-1915) Dybbøl

Andresen, Peter (IR64) – Malochowo, Rusland.
Bebensee, Wilhelm Heinrich (GR4/3) – Essay, Frankrig.
Hahmann, Gustav (IR41/10) – Zwinin, Karpaten.
Hansen Christian Medardt – Drobin, Tapadly-Nagorki, Rusland.
Johannsen, Markus (IR84) – La Carrieres Ferme, Frankrig.
Koopmann, Ernst Hans Mathias Rudolph (GR4/1) – Essay, Frankrig.
Lund, Marius Peter Boysen (IR84) – Nampcel, Frankrig.… Læs videre

16. februar 1915. Send ikke patroner med feltpost! Nyt fra Hejmdal: Præster i felten, faldne, fangne, sårede

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Præster i Felten.

Af Præster fra Provinsen er, efter hvad “Schlesw.Holst. Sonntagsbote” meddeler 23 rykkede i Felten.
der af gør 10 Vaabentjeneste, nemlig Hess, Adelby (falden), Riewerts fra Uetersen (falden), Fischer fra Kotzenbøl (falden), von der Smissen fra Altona, Carstens fra Rendsborg, Bünz fra Wewelsfleth, Dorien fra Heiligenstedten, Fischer fra Højrup og Rieper fra Oldesloe.
Læs videre

16. februar 1915. Med 86’erne i “Königin-Höhle” ved Moulin

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Den 16. Februar 1915. Jeg laa i Byen Moulin i den store Kalkstenshule, som var bleven døbt »Dronning-Hulen«; det stod udhugget med sirlig Skrift i Klippen over Indgangen. Hulen var meget interessant, især nu, da den var beboet af Soldater.Læs videre

15. februar 1915. Østfronten: Tø og mudder!

Johannes Jessen fra Korup gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 262. I februar 1915 blev det indsat i kampene ved de Masuriske søer.

Den 14. og 15. blev det tøvejr, det er næsten det værste der kan ske, tænk på at jorden er frosset ca. 1 meter så et tykt lag sne ovenpå. Sneen smelter og et par cm af den underliggende Jord, vandet kan ikke komme bort og det bliver et ælte så det er ubeskriveligt.Læs videre

15. februar 1915. Faldne, fangne, savnede, efterladte – og forbud mod Hedevigere!

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Faldne.

Fru Marie Schmidt i Øster-Løgum, modtog for et Par Dage siden følgende Brev fra H. i Flandern, dateret 5. Febr.:

“Kære Venner”
Den almægtige Gud har paalagt mig det tunge Hverv at meddele Eder, at Deres kære Mand, Johs. Schmidt, i Gaar, den 4. Febr. Formiddag Klokken 10 1/4 er falden ramt i Hjernen af en Granatsplint, mens han stod i Skyttegraven foran Bixschoote.
Læs videre

15. februar 1915. Forbud mod at skrive danske feltpostbreve?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Krigen

Hertug Ernst Günther af Augustenborg

inspicerede den 1.ste Februar Militæret i Skærbæk og var samme Dag ventet til Grænsen ved Gjelsbro, men blev forhindret heri. Efter Forlydende ven­tes Hertugen i sin Egenskab af Landstorms-Inspektør i den nærmeste Tid til Gram, hvor Opholdet dog ikke me­nes at ville strække sig over en enkelt Dag.Læs videre

14. februar 1915. H.C. Brodersen bevogter “statsfjenden” Andreas Grau

H.C. Brodersen , Füsilierregiment 86, fra Nordborg har været sygemeldt fra fronten siden slutningen af oktober 1914. Ved juletid fik han orlov til hjemmet, og den er siden blevet forlænget to gange, så han i alt har haft 6 ugers orlov siden jul. H.C. Brodersen blev sat til at bevogte de internerede “farlige statsfjender” på Navigationsskolen i Flensborg, hvor også Grev Schack havde siddet.  … Læs videre

13. februar 1915. Hjemmefronten: Forbud mod handel med fastelavnsboller!

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Dagens Nyheder.

Nye danske Udførselsforbud. Det danske Justitsministerium har indtil videre forbudt enhver Udførsel af raa Hamp og raa Jute samt Tovværk og Garn, forarbejdet heraf, samt af Termometre og Haandsprøjter til medicinsk brug. Endvidere forbydes enhver Udførsel af Kartofler.

Fra Provinsen.

Fastelavnsbrød. Landraaden i Sønderborg bekendtgør, at det er forbudt at drive Huserehandel med Fastelavnsboller og Rugtvebakker, baade i Byen og paa Landet.Læs videre

13. februar 1915. Taktløst! Får dansksindede fanger særforplejning i England?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Nordslesvigere i Fangenskab

Under Titlen “Taktløsheder” bringer “Hamburger Fremdenblatt” følgende:

“Det københavnske Blad Politiken’s Londonske Meddeler, Hr. Viggo Tøpfer, som efterhaanden ogsaa er blevet berygtet her i Danmark ved sine hadske Beretninger og sensationelle Udpluk af engelske Blade, beretter, at der er en Del dansktalende Nordslesvigere blandt Krigsfangerne på ‘Blücher’.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918