17. maj 1915 – Kresten Andresen: “Jeg ligger her og fantaserer”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). I begyndelsen af maj faldt han på en patrulje og slog det ene ben så slemt, at lægerne troede han havde brækket det. Han blev derfor bragt bagud til lazaret i Noyon.

Noyon den 17. maj 1915

Kære for ældre!
Jeg forstår ikke, at jeg ikke får nogen brevpost.Læs videre

17. maj 1915. Et sidste hvilested

En unavngiven sønderjyde fortæller denne historie om begravelse af faldne venner og fjender

Kammeradskab (Set. Eloi – Vermandovillers).

I Efteraaret 1914 var mit Kompagni en Tid lang afkommanderet til at begrave de Soldater, Venner som Fjender, der endnu laa paa Slagmarken i Omegnen af Bixchoote og Langemark ved Ypern. Da der var Mangel paa Underofficerer, var jeg som en af de ældste forbigaaende udnævnt til Delingsfører, og jeg havde altsaa faaet 8 Mand, frivillige fra Hamborg, med for at afsøge og begrave de der liggende Lig.Læs videre

17. maj 1915 – Flensborg Avis: Døde, sårede, tilfangetagne og dekorerede

Krigen.
(Dv.) En ung Mand ved Navn Hüneberg af Haderslev, som har deltaget i Krigen fra Begyndelsen af, er i Torsdags kommen hjem fra den vestlige Krigsskueplads paa Orlov. Desværre medbragte han det sørgelige Budskab til Førstelærer Jessen, at dennes Søn, stud. phil. Walter Jessen
er falden. Et Par Timer før han faldt, havde den unge Mand talt med Hüneberg, som fortalte, at han drog hjem paa Orlov, og han havde da bedt Hüneberg om, mindst anende, hvor nær han stod Døden, at bringe hans paarørende en Hilsen fra ham.Læs videre

17. maj 1915 – Flensborg Avis: Oplysningskontoret for Krigsdeltageres paarørende

Oplysningskontoret for Krigsdeltageres paarørende paa Raadhuset i Flensborg (Indgang X, første Sal. aabent hver Søgnedag Kloken 4—7 Eftermiddag) giver Oplysning om alle Anliggender, som vedrører Krigsdeltagere i Landhæren eller Marinen samt deres paarørende saasom Krigsunderstøttelse, Omsorgen for de efterladte, Begravelsespenge, Krigsforsikring, Post- og Telegrafforbindelse med Felthæren og med Krigs- og Civilfanger, der er internerede i det fjendtlige Udland.Læs videre

16. maj 1915 – Ellen Jensen: “Tøserne slaas paa Gulvet”

Ellen Jensen var gift med journalist J.N. Jensen, der arbejdede for Flensborg Avis. Han var blevet indkaldt til trænet i august 1914, og som så mange ægtepar adskilt af krigen førte de en omfattende brevveksling mellem fronten og hjemmet.

Ellen og J.N. Jensens tre børn, 1920. De to ældste var begge født før krigsudbruddet 1914 (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)
Ellen og J.N. Jensens tre børn, 1920. De to ældste var begge født før krigsudbruddet 1914 (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)

Flensborg 16.… Læs videre

15. maj 1915 – Flensborg Avis: “En Advarsel”

Krigsfangelejren ved Bajstrup (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)
Krigsfangelejren ved Bajstrup (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)

Fangelejrene. — En Advarsel.
Den stedfortrædende kommanderende General bekendtgør følgende: Det er gentagne Gange forekommet, at Fangelejrene er blevne beugte af talrige Tilskuere, der fra alle Sider er trængte hen til Indhegningen og har glemt sig selv saa vidt, at de har tilkastet Fangerne Kærlighedsgaver. Derved blev Ordenen blandt Fangerne forstyrret i den Grad, at Vagtmandstabet havde Møje med at genoprette den.Læs videre

15. maj 1915. Jes Kær narrer kommuneforstanderen

Jes Kær fra Hovslund planlagde i maj 1915 at desertere til Danmark.

For nu at komme ned til Grænsen skulde vi have et Grænspas; dette blev ogsaa brugt, naar vi skulde til Flensborg.

Lørdag Formiddag skulde jeg have Passet, som skulde udstedes hos Kommuneforstanderen og stemples hos Amtsforstanderen.

Kommuneforstanderen var en meget ivrig Tysker. Før var han dansk, blev saa Kommuneforstander, og efter Genforeningen vilde han igen slutte op i Danskernes Rækker.Læs videre

15. maj 1915 – De faldne

Alschede, Wilhelm Karl Reinhold (RIR215/10) – Steenstraate, Belgien.
Bjørnskov, Søren Nielsen (RIR214/3) – Het-Sas, Belgien.
Brönning, Heinrich Thomas Christian (GGR2/5) – Jaroslau, Rusland.
Brøstrup, Hans Peter Petersen (RIR224/1) – Wygoda, Karpaterne.
Festersen, Hans Nissen (RIR215/10) – Steenstraate, Belgien.
Hansen, Karl Johann (FR86/7) – Moulin-sous-Touvent, Frankrig.
Höeck, Jørgen Hansen (1GR/11) – Jaroslau, Rusland.
Jensen, Lorenz P. – Karpaterne.… Læs videre

15. maj 1915. Afsked med Hemming Skov – over Kongeåen.

Af Allan Otto Wagner.

176’eren Hemming Skov fra Københoved deltog i krigen som tysk soldat på Østfronten. Vi har fulgt ham tæt her på siden hele efteråret 1914. I januar blev han syg og blev transporteret til Dresden, hvor opholdt sig på lazaret det meste af februar og marts.

I Paasken fik jeg Orlov i en Uge og var hjemme, og kort Tid efter, at jeg var kommet tilbage til Lazarettet, blev jeg udskrevet og sendt til min Garnison i Thorn, hvor jeg snart fandt min gamle Kaserne.Læs videre

14. maj 1915. Jes Kær planlægger at desertere til Danmark

Jes Kær fra Hovslund planlagde i maj 1915 at desertere og gå over grænsen til Danmark

Jeg var udskrevet til Fæstningsartillerist og fik Lov til at blive længere hjemme; dem faldt der ikke saa mange af. Infanteristerne blev indkaldt lige efter Sessionen, for de havde svære Mandefald, og det kneb med at faa nok. Saa blev de, der var taget til Kavalleriet og Artilleriet, overskrevet til Infanteriet, og nu kom Ordren jo ogsaa til os.Læs videre

14. maj 1915. “Åh, hør, tag en hilsen med til Ribe!”

N. H. Lustrup, Spandet, gjorde krigstjeneste ved bataljon 36 på Vestfronten. I maj 1915 mødte han ved fronten en belæst Hauptmann.

Historien, som jeg dengang oplevede den, daterer sig fra den fjortende maj 1915. Vi havde den foregående nat foretaget et mindre angreb på en belgisk skyttegravsstilling til højre for den lille købtad Dixmuiden i Flandern.Læs videre

13. maj 1915 – Ellen Jensen: “Krigsbrød”

Ellen Jensen var gift med journalist J.N. Jensen, der arbejdede for Flensborg Avis. Han var blevet indkaldt i august 1914, og som så mange ægtepar adskilt af krigen førte de en omfattende brevveksling. Brevene opbevares i dag i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg, og giver både et indblik i soldaterlivet og i livet på Hjemmefronten i Flensborg, hvor Ellen boede med deres to små piger, kaldet Pus og Søs.… Læs videre

11. maj 1915 – Kresten Andresen: “besøg af sønderjysk pige”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). I begyndelsen af maj faldt han på en patrulje og slog det ene ben så slemt, at lægerne troede han havde brækket det. Han blev derfor bragt bagud til lazaret i Noyon.

Noyon den 11. maj 1915

Kære forældre
Jeg har det meget bedre, end jeg på nogen måde skotter om, men det er jo både et onde og et gode.Læs videre

11. maj 1915. Nyt fra Sønderjylland: Faldne, sårede og fangne

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for grænsen

Syd for grænsen under krigen:

Faldne, sårede og fangne – efter nordslesvigske blade

– Købmand Jakobsen, Nordborg, har modtaget budskab om, at hans ældste søn Jørgen er falden i de sidste hårde kampe.

– To mænd fra Broager sogn er faldne, nemlig stud.phil.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918