3. august 1915. Heinrich Jessen med kurs mod Østfronten.

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han blev indkaldt den 5. februar 1915 til Füsilierregiment 86 i Flensborg, men overflyttet til uddannelse af rekrutter i Aabenraa. Her var han, indtil han i august 1915 blev sendt sydpå til en ukendt destination. Han skulle overflyttes til Regiment 91 og indsættes på Østfronten.

Tirsdag den 3.Læs videre

3. august 1915. Efter slaget: “Her har desværre mange af vore Infanterister fundet Døden for deres Fædreland”

Jacob Petersen fra Stevning gjorde krigstjeneste ved artilleriet på Østfronten

Efter Slaget

Russisk Polen, den 3. August 1915.

Vi staar med vort Batteri svære Felthaubitser i Stilling paa en fri Plet i en Skov. Vi er her som eneste svære Artilleri og beskyder sammen med Feltartilleriet de russiske Stillinger i en foranliggende Landsby. Vi afgiver en morderisk Ild i to Timer, saa lyder Signalerne fra Infanteriet, et Tegn til at Artilleriet skal holde inde med Skydningen, Infanteriet gaar frem til Storm.Læs videre

2. august 1915. Heinrich Jessen med kurs mod Østfronten

Heinrich Jessen fra Smedager ved Bolderslev gjorde krigstjeneste i Mellemøsten. Han blev indkaldt den 5. februar 1915 til Füsilierregiment 86 i Flensborg, men overflyttet til uddannelse af rekrutter i Aabenraa. Her var han, indtil han i august 1915 blev sendt sydpå til en ukendt destination. Han skulle overflyttes til Regiment 91 og indsættes på Østfronten.

Det er mandag d.Læs videre

1. august. 1915 – Inger Friis: Træt af at høre om Tysklands storhed

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, blev det begyndelsen på en 3 år lang korrespondance mellem ham og hustruen Inger, om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

Fjelstrup, søndag form. (Poststempel: 1.8.1915)

Kære Jørgen!

Jeg fik nu lige dit brev, og jeg blev næsten lidt ked af det, for det kommer mig for; som om du har været ked af det hele, da du skrev dit brev.Læs videre

1. august 1915 – Enkefru Røgind: “stort Gøgl”

Enkefru Røgind var på sommerbesøg hos sin broder på Damager, Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for ikke at vende tilbage til København, men at blive i Sønderjylland. Gennem hele krigen førte hun dagbog om sin hverdag i Haderslev, den 24. juli 1915 skrev hun:

Sømtavle med en ørn årstallene 1914-16 og teksten "Unsere Zukunft liegt auf der Wasser". Mod betalingen fik man lov til at slå søm i tavlen, pengene gik så til krigsførelsen (Tønder Zeppelin- og Garnisonsmuseet)
Sømtavle med en ørn og årstallene 1914-16, samt teksten “Unsere Zukunft liegt auf der Wasser”.
Læs videre

1. august 1915 – De faldne

Blomgreen, Carl Friedrich (IR48) – Majdam-Stary, Rusland.
Enemark, Hans Christian (RIR207/8) – Maydau-Stau, Rusland.
From, Peter Hendriksen (IR84) – Rembische Raschelnojz.
Hansen, Jørgen Black (IR84/7) – Narew, Polen.
Kiesbye, Andreas Erich (RIR59) – Zyliszki, Polen.
Kohlmetz, Otto (IR84/6) – Zabin, Rusland.
Leimand, Peter Jørgensen (IR187/3) – Münster, Elsass.
Mucke, Wilhelm Emil (RIR207/4) – Maiden, Stary.
Petersen, Andreas (IR86/4) – Le Mesnil, Frankrig.… Læs videre

31. juli 1915. Regiment 84/6 ved Chabin (Shabin)

Dr.med. Karl Nissen var Fahnenjunker ved IR84’s 6. kompagni. Infanteriregiment “von Manstein” Nr. 84 havde kaserne i Haderslev og Slesvig by. Han deltog i kampene ved Chabin (Shabin) i slutningen af juli 1915.

Marchretningspunktet: det lille stykke skov – Chabin! – så snart vi havde forladt godsdistriktet Rembische, deployerede vi skytterne og gik springvis frem mod målet, gruppe for gruppe, deling for deling.Læs videre

31. juli 1915 – De faldne

Bartel, Johannes Walter (RIR59/5) – Polawley, Rusland.
Bonde, Christen Christjansen (RIR59/5) – Kurland, Rusland.
Brodersen, Hans (RIR59/5) – Polawsky, Rusland.
Forkert, Ernst Ferdinand (IR84/1) – Krasnostaw, Rusland.
Herbert, Karl Martin Heinrich Arnold (IR187/3) – Stossweier, Frankrig.
Hildebrandt, Johannes Heinrich (LIB3/1) – Bursztyn, Galizien.
Jørgensen, Jens – Polawki, Rusland.
Ley, Christian Christensen (IR84/10) – Shabin, Rusland.… Læs videre

31. juli 1915 – Fra billedsamlingen: Johannes Hildebrandts grav

Billede af Johannes Hildebrandts grav i Galizien, hvor gjorde tjeneste som i en Landsturmbataillon med mange nordslesvigere. Enheden var ikke en frontenhed og årsagen til hans død var kolera. Fotoet er sendt som feltpostkort til Fru Steenholdt i Over Jersdal og lyder:

Sender dig hermed et Billede af Hildebrandts Grav. Han var os en meget kjær Kammerat.Læs videre

30. juli 1915. LIR84 – ”NAREW-BOHR SLAGET”

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division, som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

1915-07-30 LIR84 Der Weltkrieg 1914-18 Narew-Front

Efter Vinterslaget i Masurien i februar 1915 var der faldet ro over fronten og man forberedte sig på stillingskrig, da man stod overfor en lang større modstander.… Læs videre

30. Juli 1915 – De faldne

Franzen, Hans Karl Martin (LIR31) – Male Cwalini Msciwuje.
Hansen, Marius (IR84/8) – Shabin, Rusland.
Holla, Karl Friedrich (RIR208/2) – Ziennawy.
Jepsen, Marius Christian (IR84/6) – Shabin, Rusland.
Jessen, Heinrich Eduard (IR84) – Shabin, Rusland.
Lind, Lauritz Petersen (2GR/5) – Rejowiec, Rusland.
Lorenzen, August Hansen (RIR90/4) – Shabin, Rusland.
Lund, Fritz Andersen (RIR206/2) – Trawnicki, Rusland.… Læs videre

30. juli 1915 – Kresten Andresen: “… æ kan jo it forstå dæ!”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter at han i maj havde slået benet alvorligt under en patrulje, var han i begyndelsen af juli blevet erklæret uegnet til tjeneste ved infanteriet og overført til en transportkolonne.

Ugny le Gay den 30. juli 1915

Kære forældre!
Mange tak for pakken med håndklæder og lommeklæder.Læs videre

30. juli 1915 – Flensborg Avis: Send ikke let fordærvelige levnedsmidler i sommermånederne

Pakkerne til fanger i udlandet

Over-postdirektionen i Kiel meddeler: Den bestemmelse, hvorefter små pakkebreve, der indeholder varer, til tyske krigs- og civilfanger i udlandet, skal bære påskriften: Indeholder ingen skriftlige meddelelser/enthält keine schriftlichen mitteilungen, bliver tit ikke ænset. Der skal derfor i afsenderens interesse atter mindes om denne forskrift. Sendinger udendenne påtegnelse må ikke befordres af posten.Læs videre

29. juli 1915 – Flensborg Avis: Carstensen fra Tønder taget til fange efter hjemkomst fra Amerika

 

Frigivet krigsfange. Anton Carstensen af Tønder, tidligere ejer af gården Dyrhus, som ved krigens begyndelse for et år siden blev tagen til fange på et skib på hjemrejsen fra Amerika, er nu vendt tilbage fra fangenskabet i Frankrig. Carstensen havde det mærkelige uheld, at en ven, som han ville besøge i Amerika, samtidig var rejst til Europa for at besøge ham, og på hjemrejsen faldt han så i hænderne på franskmændene.Læs videre

28. juli 1915. Ejendommens drift overladt “til en svagelig Kone og en konfirmeret Dreng og Pige”

Af Allan Otto Wagner

Andr. Bøgen, Vennemose, blev indkaldt i sommeren 1915.

Det var i Slutningen af Juli Maaned 1915. Efter at jeg i Foraaret samme Aar paa Sessionen var erklæret k. v., fik jeg Tilsigelse om at give Møde paa en Kaserne i Flensborg. Jeg var i en trykket Sindsstemning, for jeg skulde overlade Ejendommens Drift til en svagelig Kone, en konfirmeret Dreng og en konfirmeret Pige.Læs videre

Problemer med nyhedsmails

Kære abonnenter!

Vi har hen over sommeren oplevet en del problemer med hjemmesiden, bl.a. har kommentarfunktionen været nede temmelig længe, og mailservice, der sender mails rundt til abonnenter, når der er nyt på siden, har ikke fungeret i nogle uger.

Vi arbejder på at løse problemerne og håber, at siden vil være fuldt funktionsdygtig igen inden længe.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918